Hitélet

Az élet Igéjét hirdetjük
Korzenszky Richárd
Az élet Igéjét hirdetjük

A szónak ereje van. A nyelv közösséget teremt és megtart. Önmagából kifordult nyelvünkben egy szétesett ország lelkiállapota sajog. Az Isten szava teremtő erő, megítéli a szív gondolatait, átalakít, szabadulást hoz.

Tegyétek, amit mond
Korzenszky Richárd
Tegyétek, amit mond

Mária szavai bennünket is figyelmeztetnek, miként a szolgákat a kánai menyegzőn: amit mond, azt tegyétek. Jézus nem kíván semmi rendkívülit, csak azt, amire képesek vagyunk. Az ő szavára átlényegül a világ, de szükség van a mi közreműködésünkre is.

A megtisztulás napja
Korzenszky Richárd
A megtisztulás napja

Az Isten szeretett Fia a vétkesek sorába beállva, az alámerítkezés bűnbánati szertartását vállalva életünk megváltoztatására hív. Benne megtapasztalják az életük terheit cipelő emberek: velünk az Isten, aki meggyógyítja a beteg világot.

Krisztus megszületett, hogy békét hozzon a földre
Korzenszky Richárd
Krisztus megszületett, hogy békét hozzon a földre

Ha nem hagyunk helyet Istennek, magunkat űzzük ki az általa rendezett világból. Az emberi béke-törekvések csődöt mondanak. A fegyverkezési verseny ma a világ legjobb üzlete. Valódi béke akkor lesz, ha hajlandók vagyunk magunk megváltozni, a Krisztus által adott mérték szerint.

A leendő pápa tisztelgése a Szent Korona előtt
Vertse Márta
A leendő pápa tisztelgése a Szent Korona előtt

Az idei év legjelentősebb kulturális-spirituális eseménye, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jó alkalom volt arra, hogy felidézzük Eugenio Pacelli bíboros, pápai követ 1938-as látogatását a magyar fővárosban, amelynek egyik fontos, de kevéssé köztudott mozzanata volt, amikor lerótta tiszteletét a magyar Szent Korona előtt.

Bizalom, reménység és újjászületés
Pásztor Zoltán
Bizalom, reménység és újjászületés

Ferenc pápa örömmel idézte fel csíksomlyói találkozását magyar zarándokok százezreivel, s Budapesten is meghatottan fogadta a hívek felé áradó szeretetét. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tapasztalatainak összegzésére kértük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseket.

Karácsonyi rege, ha valóra válna
Rosdy Pál
Karácsonyi rege, ha valóra válna

Nézzünk hát utána a karácsony történetiségének! Mikor született Jézus? Melyik évben? Hogyan lehetséges, hogy a négy evangélium egyike sem válaszol erre a kérdésre világosan, egyértelműen?

Fényhozó napok
Korzenszky Richárd
Fényhozó napok

Isten a Betlehemben született Jézusban elfogadja, fölemeli az embert. Nincs karácsony Krisztus nélkül. Nincs karácsony a betlehemi születés nélkül. Nincs karácsony emberség nélkül, amelynek nem ember a teremtője, hanem maga a végtelen Isten.

A grecciói szentegyház
Zatykó László
A grecciói szentegyház

Szentföldi látogatásán ihletet nyerve Assisi Szent Ferenc 1223-ban a Rómához közeli Greccio határában, egy barlangban társaival megjelenítette Jézus születésének történetét. Egyszerűségben, szegénységben, alázatban élték újra az Üdvözítő közénk érkezésének titkát.

A Kapitány Páter
Lányi Béla
A Kapitány Páter

A Föld túloldalán épült, a muzulmán tengeri rablók ellen védelmet nyújtó erődtemplomok, a bennszülöttek élére álló spanyol missziós papok történetét eleveníti föl a Fülöp-szigeteken élő magyar verbita misszióstestvér.

Magyar katolikus jelenlét a világban
Érszegi Márk Aurél
Magyar katolikus jelenlét a világban

Magyar templomok, kegyhelyek, kápolnák, ereklyék, zarándokházak, misszionáriusok, papok, tudósok: mivel gazdagította a magyarság a világot, az egyetemes egyházat? Ezt mutatja be a Külgazdasági és Külügyminisztérium kölcsönözhető tablókiállítása.

Boldog vagy, mert hitted
Korzenszky Richárd
Boldog vagy, mert hitted

Mária hosszú útra kelt, hogy megossza az új élet fogantatásának örömét rokonával, Erzsébettel. Vajon mi észrevesszük-e életünkben a találkozások, a látogatások örömét? Saját terheinket cipelve tudunk-e örömhírt mondani egymásnak?

A magyar nép vére is az Úrhoz kiált
Vertse Márta
A magyar nép vére is az Úrhoz kiált

Az 1956. november-decemberi tragikus napokra emlékezve, a csöndes ellenállás hősei, a sortüzek áldozatai előtt fejet hajtva idézzük a szenvedő magyar nép mellett az első pillanattól, fenntartás nélkül kiálló XII. Pius pápa alakját.

Közel már az Úr
Korzenszky Richárd
Közel már az Úr

A Jordánhoz tóduló, izgatott várakozásban égő tömeg a kérdéseire egyszerű választ kap: szolidaritás, becsület, tisztesség. Béketeremtés, az élet vállalása, a gyermekek nevelése, a betegek gyógyítása, a szomorkodók megvigasztalása, az elesettek szolgálata.

Készítsétek az Úr útját!
Korzenszky Richárd
Készítsétek az Úr útját!

Amikor az emberiség kiszolgáltatottabb a Mammon hatalmának, mint valaha, az Úr ma is fölragyog a sötétségben mindazoknak, akik várják őt. Az ég és a föld, Isten és az ember találkozik, megkeményedett szívünket kitárjuk, hogy megújuljunk gondolkodásunk szellemében.

A jezsuiták magyarországi története
Rosdy Pál
A jezsuiták magyarországi története

A hazánk kultúrtörténetében meghatározó szerepet játszó jezsuita rend öt évszázadának nagy egyéniségeit és jellegzetes intézményeit ismerhetjük meg dióhéjban a terjedelmes kézikönyvből – Pázmány Pétertől A Szív újságot alapító Bíró Ferencig, a nemesi akadémiáktól a legényegyletekig.

Az üdvösség új éve
Pákozdi István
Az üdvösség új éve

Miért november végén indul az új egyházi év? Miként alakultak ki a nagy katolikus ünnepek? A teológus, liturgikus szakember sorra veszi, hogyan emlékezik meg az egyházi közösség a liturgikus év visszatérő ünnepei során Isten üdvösségszerző tetteiről.

Amikor felkel a nap
Hölvényi György
Amikor felkel a nap

Nyolcvanadik születésnapján köszöntjük Korzenszky Richárdot, a Tihanyi Bencés Apátságot újraszervező és lelki-kulturális központtá fejlesztő prior emeritust, az egyházi oktatás újraindítását a kilencvenes években irányító tanárt, a figyelmes lelkipásztort és az Országút rendszeres szerzőjét. 

Felragyog a Világ Világossága
Korzenszky Richárd
Felragyog a Világ Világossága

Ünnepnapjaink, régi szép adventi szokásaink vásárivá üresednek. Eszközeink tökéletesednek, a célok azonban egyre homályosabbak. Amikor a céltalan rohanásban elmagányosodva magunkba zárkózunk, jusson eszünkbe: Jézus ma is szállást keres, befogadást a szívünkbe.

Új éneket az Úrnak
Várszegi Asztrik
Új éneket az Úrnak

Isten tapintatosan szeret, nem erőlteti rá magát teremtményeire. Nem dörgő felhőkben, nem világégésben, legkevésbé kereskedelmi, üzleti reklámok villogása közepette jött közénk, hanem gyermekként, akit nem utasíthatunk el, aki ránk van utalva, aki kezünkbe adatott.

Krisztus Királysága
Korzenszky Richárd
Krisztus Királysága

Jézus országának mindenki polgára lehet, aki örömhírét elfogadja, törekszik az igazságra, a békére és az örömre. Abban a világban, amely a hatalom birtoklását tartja fontosnak, mindnyájan hozzájárulhatunk, hogy őszintébbek, igazabbak legyenek az emberek.

 Rejtett bánat
Korzenszky Richárd
Rejtett bánat

Őszidőben, s életünk alkonyán fogékonyabbá válunk az elmúlás gondolatára. Semmilyen emberi alkotás nem örök, mégis vágyakozunk arra, hogy ne pusztuljon el minden. Jézus el nem múló igéi az önfeláldozás útján vezetnek az örökké tartó életre.

Szövetség a katakombában
Rosdy Pál
Szövetség a katakombában

Közvéleményünk vajmi keveset hallott a II. vatikáni zsinatról, és szinte semmit sem tudhat annak egyik mozzanatáról, amit „katakombaszövetség”-nek szoktak nevezni. Miért különültek el egy katakombába a „szegény egyház” püspöki csoport tagjai, s mi volt a céljuk ezzel a szövetséggel?