Hitélet

A Fénybe távozott
Elmer István
A Fénybe távozott

Október 3-án elhunyt Szabó Ferenc jezsuita atya, sokak szeretett tanára, példaképe. Elmer István emlékezik rá.

A hitvallás megtagadása
Pásztor Péter
A hitvallás megtagadása

Az Egyházak Világtanácsa augusztus 31. és szeptember 8. között Karlsruhéban tartotta tizenegyedik nagygyűlését. Előzőleg többen szorgalmazták az orosz ortodox egyház tagságának felfüggesztését.

Bizalomból fakadó hittel
Korzenszky Richárd
Bizalomból fakadó hittel

Isten létének kérdése nem hagyja nyugodni az embert. Az élet válságos időszakaiban az istentagadó is elbizonytalanodhat hitetlenségében, de meginoghat a hívő is. Növeld bennünk a hitet! – kérik Jézust az apostolok, aki válaszul hívja őket: jöjjetek utánam!

Örömhír a szegényeknek
Korzenszky Richárd
Örömhír a szegényeknek

A koldus Lázárról szóló példabeszéd arra figyelmeztet: nem lehetünk közömbösek a világ nyomorúságaival szemben. Az igazi Krisztus-követésnek társadalmi következményei vannak. Az elesettekkel, elhagyatottakkal való szolidaritás, testvériség nélkül nincs kereszténység.

A szívünkbe írt törvény
Korzenszky Richárd
A szívünkbe írt törvény

Korunk embere jobbára csak pillanatnyi csoportérdekeken alapuló szabályokat ismer, nehezen fogadja el a világ természet adta rendjét. Senki nem szolgálhat két úrnak: vagy az élet Urát választom, vagy az anyagi világ látszatértékeibe helyezem bizalmamat.

Jim Blount atya szólt a magyarokhoz
Mezey Katalin
Jim Blount atya szólt a magyarokhoz

Budapesten járt, és az augusztus 27-én Máriaremetén megtartott, egész napos Szeretetláng Fesztivál kiemelt vendége volt Jim Blount atya, aki a Szeretetláng mozgalom ismert misszionáriusa.

Hogy megtérjen s éljen
Korzenszky Richárd
Hogy megtérjen s éljen

Jézus sok kortársát megbotránkoztatta azzal, hogy az írott betűnél fontosabbnak tartotta a segítségre szoruló embert. Kereste, aki elveszett, s közösséget vállalt a vétkesekkel. Újjá akarja teremteni; önzetlen, egymást elfogadó nagy családdá formálni a világot.

Széna, szalma vagy kalaposinas?
Rosdy Pál
Széna, szalma vagy kalaposinas?

A XX. század közepéig elmaradhatatlanul hozzátartozott a falusi házasságkötéshez a leánykérés. Rosszabb esetben azért, hogy a szülők érvényesíthessék anyagi szempontjaikat. Jobb esetben azért, hogy élettapasztalatukkal óvják leányukat az elhamarkodott választástól.

Szeged, a Biblia-kutatók fővárosa
Krómer István
Szeged, a Biblia-kutatók fővárosa

Augusztus végén immár harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Benyik György szegedi biblikus professzor által kezdeményezett és mindmáig általa vezetett Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, Közép-Európa legjelentősebb szentírás-tudományi fórumát, Hermeneutika vagy a bibliai szövegértelmezés változatai címmel.

Mi itt állunk, itt maradunk!
Rosdy Pál
Mi itt állunk, itt maradunk!

„Az iskolában nem tanárok és tanulók vannak, mi egyszerűen mindnyájan egy iskolába járunk” – vallotta Brisits Frigyes, a nagy tekintélyű, közkedvelt ciszterci igazgató, aki diákjai legtöbbjét személyesen ismerte, sokaknak még a szüleit is.

Begyógyítani a föld sebeit
Korzenszky Richárd
Begyógyítani a föld sebeit

Életünk ajándék, amivel értelmet és szabad akaratot kaptunk. A választás lehetőségét és felelősségét az ideig-óráig tartó és a soha el nem múló értékek között. A hatalom és a szeretet közötti dönteni tudás, az értékes és értéktelen megkülönböztetésének kulcsa a nevelésben van.

Ferences diákból bencés szerzetes
Róna Judit Ágnes
Ferences diákból bencés szerzetes

Somorjai Ádám bencés atya Civilizációról civilizációra címmel, 1988 és 2021 között írt hitéleti munkáinak gyűjteményével ünnepelte – az általa alapított Bencés Kiadó jóvoltából – hetvenedik születésnapját.

Szolgáló egyházra van szüksége a világnak
Korzenszky Richárd
Szolgáló egyházra van szüksége a világnak

Nem látványos, magamutogató, hanem feltűnés nélkül szolgáló egyházra van szüksége a világnak. Nem maradhatunk közömbösek mások nyomorúságával szemben. Legyen szemünk azokra, akikkel senki sem törődik. Jézus-követő életünk az önzetlen odaadásban válik teljessé.

A Kerkai világszám!
Barta István
A Kerkai világszám!

A két világháború között a semmiből nőtt ki az a mozgalom, amely egy évtized alatt félmilliós tagságot mondhatott magáénak, parasztfiatalok százezreinek adva tartást, hitet és a jövő reményét. Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel beszélgettünk a KALOT-ról és szervezőiről.

Hűséggel és felelősséggel
Barna Gábor
Hűséggel és felelősséggel

A keresztény hitben való kitartásra és példaadásra, az embertársak alázatos tiszteletére, az irántuk való szeretetteljes nyitottságra, mértékletességre, igazságosságra, szelídségre inti fiát Szent István, aki személyes életében is eggyé vált országával.

Szent István és a bencések
Somorjai Ádám
Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

Szűk út vezet az életre
Korzenszky Richárd
Szűk út vezet az életre

A kereszténység nem vallásismeret vagy hagyományok ápolása, hanem naponta megújítandó személyes kapcsolat a végtelen Isten és a véges ember között. Elkötelezettség, kereszthordozás, erőfeszítés. Törekedjünk bemenni a szűk kapun, az ítéletet pedig bízzuk az Úrra.

Szemben az árral
Korzenszky Richárd
Szemben az árral

Az egymással osztozó, a teremtés rendje mellett kiálló keresztények nyugtalanítják az individualizmus és relativizmus világát, amelyben a hatalomvágy és a birtoklás vágya uralkodik. Jézus az ellentmondás jele, mert életünk radikális megváltoztatását kívánja.

Nincs gyors megoldás
Rosdy Pál
Nincs gyors megoldás

Németországban van egy jó evangélikus egyház, nincs szükség még egyre – üzente ironikusan Ferenc pápa a szavai szerint „súlyos belső válsággal küzdő német katolikus egyháznak”. A hit megfogyatkozása következtében a hanyatlás olyan mély, hogy nincs rá gyors megoldás.

Virrasszatok!
Korzenszky Richárd
Virrasszatok!

Mindig készen kell állnunk a számadásra. Nem a felelősségre vonástól rettegve, hanem lelkiismeretünk szerint a legjobbra törekedve, adottságainkat mások javára használva. Soha nem lehetünk elégedettek magunkkal, a tökéletesedés életre szóló feladat.

Ima a katonákért
Pásztor Zoltán
Ima a katonákért

Két év kihagyás után hatvankettedik alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Lourdes-ban, melynek záró miséjét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be. Berta Tibor tábori püspök vezetésével száztíz katona képviselte a Magyar Honvédséget.

A mohóság csapdájában: birtokolni vagy létezni?
Korzenszky Richárd
A mohóság csapdájában: birtokolni vagy létezni?

Jézus példázata a csűrét nagyobbító mohó emberről időszerűbb, mint valaha. A háborúig fajuló önzés világában utódainknak inkább biztos értékrendet kellene átörökítenünk, olyan életstílust, amelyet nem a birtoklás irányít; versengés helyett a szolidaritás készségét.

Nehéz útra indul a pápa
Rosdy Pál
Nehéz útra indul a pápa

Ferenc pápa kanadai útját a hat-hétórás időeltolódás, a nagy távolságok, a komoly hőmérséklet-különbségek mellett nem szűnő térdbántalmai is nehezítik. Mindemellett igazán fájdalmassá az őslakosokkal szemben elkövetett korábbi bűnökkel való szembesülés teszi.