Hitélet

Gérald, szükségem van rád!
Pásztor Zoltán
Gérald, szükségem van rád!

Tíz évet élt Amerikában, de visszatért szülőhazájába, Kanadába. Pappá szentelése előtt grafikusként dolgozott, és misszionárius is volt. Gérald Cyprien Lacroix a francia nyelvű Québec érseke, és itt lesz szeptemberben Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

Fény Keletről
George Weigel
Fény Keletről

Tíz éve választották az ukrán görögkatolikus egyház nagyérsekévé Szvjatoszlav Sevcsukot. Amerikai katolikus gondolkodó visszatekintése.

Hungária, Rómából nézve
Kálmán Peregrin
Hungária, Rómából nézve

Szép kiállítású, mutatókkal ellátott, gazdagon illusztrált tanulmánykötetet vehet kezébe az olvasó, ha fellapozza Tóth Tamás Hungaria Rómából – Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyház történelméből c. kötetét.

In memoriam Hans Küng
Krómer István
In memoriam Hans Küng

A katolikus egyházzal megbékélve halt meg 93 éves korában Hans Küng világhírű svájci teológus. Német és svájci püspökök, akik együtt dolgoztak vele, olyan emberként jellemezték, aki szerette a katolikus egyházat, bár időnként túllépett a katolikus tan határain és bírálta az egyházi vezetők döntéseit.

Az engesztelés koszorúja 
Németh Zsolt
Az engesztelés koszorúja 

Az Országút április 8-i számában a közelgő pápalátogatásról írt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A képviselő a családi archívumban rátalált református lelkész apjának egy hasonló témájú, 32 éve született cikkére. Az alábbiakban Németh Zsolt kommentárját és az archív írást közöljük. 

A kegyelem éve a Fülöp-szigeteken
Lányi Béla
A kegyelem éve a Fülöp-szigeteken

Ázsia legkatolikusabb országa idén kerek évfordulót ünnepel. 500 éve mutatták be itt az első szentmisét, vagyis ekkor kezdődött náluk a keresztény időszámítás. Cebu City-ben élő verbita szerzetes tudósítónk a járvány okozta korlátok közötti húsvétjukról számol be. 

Magellán és a prágai Kisjézus
Lányi Béla
Magellán és a prágai Kisjézus

1521. március 31-én pompás szertartásokkal ünnepelte a húsvétot a katolikus világ. Pedro de Valderrama atya azonban, templom híján, csupán méltó helyet kereshetett a kis trópusi sziget tengerpartján, hogy bemutassa a legnagyobb keresztény ünnep liturgiáját.

Életrajz oldalfényben
Petrás Éva
Életrajz oldalfényben

Három történelmi szereplő, két idősík és egy közös cél, a Magyar Katolikus Egyház jövőjének szolgálata jelenik meg Kálmán Peregrin könyvében.

A szentföldi keresztények gyámola
Jungbert Béla
A szentföldi keresztények gyámola

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend hivatásából és vállalásaiból adódóan kiemelt figyelemmel követi a szentföldi történéseket, és cselekvőn vesz részt az ottani keresztény közösségek megsegítésében, intézményeik humanitárius eszközökkel történő támogatásában.

Elkárhozott, vagy testvérünk?
Fabiny Tamás
Elkárhozott, vagy testvérünk?

A sokak szerint elkárhozott Júdás Jézus hírhedett tanítványa lett. Azt gondolnánk, mindent tudunk az árulóról, akiről így már semmi újat nem lehet mondani.

Akinek szívügye Győr
Szerdahelyi Csongor
Akinek szívügye Győr

Jó, ha az emberek tudják, hol is laknak – ez a cél lebegett a város első embere előtt, mikor meghirdette a Győr 750 emlékévet.

A létbe szólítás nagy titka
Gózon Ákos
A létbe szólítás nagy titka

Az evolúció misztériuma – ezzel a címmel jelent meg Sipos Imre könyve, mely azt kívánja bemutatni, hogy hit és evolúció nem egymást kizáró fogalmak. A szerző a Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról nevezett szerzetesközösség tagja, teológus és biológus. Munkatársunk Miklósiban, a szerzetestársaival közösen épített kolostorban beszélgetett a szerzetes pappal.

Szamárcsikón
Korzenszky Richárd
Szamárcsikón

Bevonulás… Nem magányosan, hanem úgy, hogy mások is látják. Vannak, akik várják. Vannak, akik félnek tőle. Vannak, akik számára ünnep. Sokan nem értik, mi történik. Még többen vannak, akik pedig félreértik.

Kínaiak Cebuban
Lányi Béla
Kínaiak Cebuban

Már Cebuba érkezésem elején megéreztem valamit abból, mit is jelent kínainak lenni ebben a Fülöp-szigeteki városban.

A szárnyas oltár böjti arca
Csillag Éva
A szárnyas oltár böjti arca

A kilencszáz éves belvárosi főplébánia-templom új főoltárt kapott 1948-ban. Megfestésére szűk körű pályázaton három neves művészt hívtak meg: Szőnyi Istvánt (1894–1960), Medveczky Jenőt (1902–1969) és Molnár-C. Pált (1894–1981). Jajczay János művészettörténész utóbb úgy vélte: „A pályázat eredménye egy pillanatig sem volt kétséges Molnár-C. Pál számára.”

A pápák ceremóniamestere
Pásztor Zoltán
A pápák ceremóniamestere

Piero Marini liturgiaprofesszort II. János Pál és XVI. Benedek szentmiséin mint a pápák közvetlen segítőjét láthattuk. A ceremóniamester sok egyéb mellett az oltárdekorációért, az asszisztencia mozgásáért, még az egyházi ruhákért  is felelős. Ő az egyik meghívottja és előadója a szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszusnak.

Drágagyöngy a peremen
Harmath Károly
Drágagyöngy a peremen

A Huzsvár László Baráti Kör megalakulása kérdéseket ébreszt bennem, vajon egyáltalán tudjuk-e, s ha igen, milyen mértékben értékelni a magyar nemzet és a magyar kultúrkör peremén élő példamutató honfitársainkat, különösen, ha kimagasló életművet hoztak létre.

A böjt kezdetén becsukódik a szárnyas oltár
A böjt kezdetén becsukódik a szárnyas oltár

A hamvazószerdától a feltámadás ünnepéig tartó időszakot aligha lehet szebben megfogalmazni, mint azt Pilinszky János tette: „A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.”

Akinek kommunikáció az élete
Várszegi Asztrik
Akinek kommunikáció az élete

„Szabó Ferenc gazdag élete a mi gazdagságunk is. Amikor kilencvenedik születésnapján köszöntjük őt, érdemes felfedezni általa és vele Isten gazdag és csodálatos világát még akkor is, ha az olykor fájdalmas.”

Nagymama misebora
Rosdy Pál
Nagymama misebora

Mint általában az idős emberek, Nagymama is mindig sietett. Ha villamoson mentünk valahová, egy idő után elveszítette a türelmét, és előbb le akart szállni, mielőtt a megfelelő megállóhoz értünk volna.

Az amerikai Zirc
Rosdy Pál
Az amerikai Zirc

Dallas a végtelen hosszúságú televíziós sorozatról még ma is ismert, pedig 14 évadának 357 epizódja már 1986-ban befejeződött.

Anyaföldbe rejtett kincs
Molnár Imre
Anyaföldbe rejtett kincs

„A hitvalló keresztény Esterházy János a legnagyobb veszélyek közepette sem félt felemelni szavát mindennemű jogtiprás ellen. „Jutalmul” belülről ismerhette meg a XX. századi diktatúrák börtöncelláit és fogolytáborait.”

A pandémiakezelés művészete
A pandémiakezelés művészete

A koronavírus-járvány első részében, de főleg második hullámának kezdetén fellángolt a vita mind a média, mind a közélet informális csatornáin, hogy a pandémia kezelésében minek ad prioritást a kormány? A gazdasági élet fenntartásának vagy a fertőzés visszaszorításának?