Hitélet

Megmenteni jött a beteg világot
Korzenszky Richárd
Megmenteni jött a beteg világot

Vándorok vagyunk ezen a földön, mint Mesterünk, akinek nem volt hová lehajtania a fejét. Jézus nem akarja ráerőltetni magát senkire, de tanítványaitól azt várja, hogy ne hátra tekingessenek, hanem kövessék Őt egy igazságosabb és testvériesebb világ építésében.

Mire költik a péterfilléreket?
Rosdy Pál
Mire költik a péterfilléreket?

A hívek évszázadok óta küldenek közvetlen pénzügyi támogatást a Szentatyának annak jeleként, hogy részt kívánnak vállalni a pápának az egyetemes egyház sokféle szükségletéről, valamint a leginkább rászorulókról való gondoskodásából.

„Rángatom, cibálom… Őt kívánom”
Zatykó László
„Rángatom, cibálom… Őt kívánom”

A nagy bűn nem a vergődő lélek akár blaszfémiába forduló Isten-provokációja, hanem az öntelt, önelégült szív elégedettsége, langyos közönye, „a közömbös imája”.

Aligha lesz két emeritus pápa
Rosdy Pál
Aligha lesz két emeritus pápa

Sokat sejtető gesztus vagy puszta véletlen, hogy a kerekesszékbe kényszerült Ferenc pápa L’Aquilába készül látogatni, Szent V. Celesztin nyughelyéhez, az első pápáéhoz, aki önként mondott le hivataláról? Elődje, XVI. Benedek is elzarándokolt oda lemondása előtt…

Úr s király a föld felett
Korzenszky Richárd
Úr s király a föld felett

Fölfoghatatlan valóságot tapasztalunk meg: Jézus az életét ajándékozza a legegyszerűbb táplálékba rejtve. Vándorlásunk társa lett, s ma is küld: ti adjatok enni az éhező, reményvesztett embereknek. Ha átadjuk a keveset, amink van, a csoda az Ő áldásával nap mint nap megtörténhet.

Rácsodálkozni Isten valóságára
Korzenszky Richárd
Rácsodálkozni Isten valóságára

Szentháromság Vasárnapján Isten benső életének titkait próbáljuk kifürkészni. Ő maga a szeretet, akiben élünk, mozgunk és létezünk. A teremtő Atya, akinek jóságát és emberszeretetét Jézus emberi módon jelenítette meg, s aki Szent Lelkével betölt mindeneket.

A Lélek okán
Sajgó Szabolcs
A Lélek okán

Ötven nappal húsvét után hasonlóképpen valami nem várt esemény gyűjtötte egybe a Jeruzsálemet ellepő hívő zsidó zarándokokat egy ház körül, ahonnan furcsa hangok, fények forrásoztak.

A Kézzel másolt és Hangos Biblia atyja
Krómer István
A Kézzel másolt és Hangos Biblia atyja

Szakmai tekintélye Szegedre vonzotta a világ különböző felekezetű bibliakutatóit Dél-Koreától Ghánáig, fiatalok ezrei csatlakoztak a Szentírást népszerűsítő kezdeményezéseihez. Benyik György biblikusprofesszor és lelkipásztor, közéleti ember és a sajtó munkatársa hetvenéves.

Megújítod a föld színét
Korzenszky Richárd
Megújítod a föld színét

Bábel tornyának világunkra vetülő árnyát, a megosztottság, a szembenállás szellemét legyőzte a lángnyelvekben megjelent éltető Lélek, amely egyesít, kiengesztel, bátorít. Gyarlóságaink ellenére újjá akar alakítani, hogy közreműködjünk az új teremtésben.

Egy korszak vége és az új reménye
Rosdy Pál
Egy korszak vége és az új reménye

Angelo Sodano bíboros halálával az a korszakos jelentőségű vatikáni személyiség távozott az élők sorából, aki 1959-től hatvan esztendeig állt a Szentszék szolgálatában, pályájának csúcsán II. János Pál pápa bíboros államtitkáraként.

Urunk mennybemenetelének ünnepén
Korzenszky Richárd
Urunk mennybemenetelének ünnepén

Jézust felhő takarja el, amely a Bibliában mindig Isten különleges jelenlétének kifejezője. Megtapasztalva a Fiú istenségének valóságát, az apostolok örömmel térnek vissza Jeruzsálembe, hogy tanúságot tegyenek feltámadt Mesterükről a föld végső határáig.

Amiért a harang szól
Polgár Marcell
Amiért a harang szól

Lehet-e autodidakta egy harangöntő? Slíz Róbert felvidéki fiatalember gyermekkori álmát beteljesítve, alapos előtanulmányok után, három év kitartó munkájával, tizedik próbálkozásra járt sikerrel. Ma már Európa-szerte száz helyen szólnak az általa öntött harangok.

Példájuk erejével
Kovács Emőke
Példájuk erejével

Megrázó életutak tárulnak a ,,Tebenned bíztunk eleitől fogva..." – Egyházi személyek a GULAG fogságában című kötet olvasói elé. A szovjet rendszer lelkipásztorok tucatjait hurcolta munkatáborokba, akik ott is a Gondviselésbe vetett reménnyel tettek tanúságot hitük mellett.

Ne nyugtalankodjék a szívetek!
Korzenszky Richárd
Ne nyugtalankodjék a szívetek!

Az Isten Fia meg akar szabadítani bennünket a félelemtől. Boldogok a békességszerzők – hirdeti egy háborúskodó világnak. Tanítása mindenkihez szól, a meghívás azonban személyes. Újuljunk meg gondolkodásunk szellemében, hogy már ne önmagunknak, hanem másokért éljünk.

A várvidéki magyarság pásztora
Somorjai Ádám
A várvidéki magyarság pásztora

A nyelvükhöz ragaszkodó emigránsok gyermekeinek meghatározó tanáregyéniségére,
a nyugati határon kívülre szorult őshonos magyarság papjára, Galambos Iréneusz tudós bencés szerzetesre emlékezik méltó módon az alsóőri katolikus közösség kétnyelvű kötete.

Ki lehet a pápa utódja?
Rosdy Pál
Ki lehet a pápa utódja?

Én szeretek gyalogolni, de most engedelmeskednem kell az orvosnak – jelentette be minap a térdfájdalmai miatt egy vatikáni találkozóra kerekesszékben érkező Ferenc pápa. S rohanó világunkban már ez elegendőnek tűnhet a címben felvetett kérdés végiggondolására.

A sivatag szentje – egy életút beteljesülése
Rosdy Pál
A sivatag szentje – egy életút beteljesülése

Egy életunt francia katona néma barátnak állt, majd a Szentföldre utazott, hogy szolga legyen egy apácakolostorban. A hétköznapi kis tettek embere az algériai sivatag közepén telepedett le, muzulmán tuaregek körében. Hősies szolgálatát elismerve ma avatják szentté.

Fogadjátok el egymást!
Korzenszky Richárd
Fogadjátok el egymást!

János apostol érvelése világos: aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Csak a tetteim mutatják meg, hogy valóban Jézust követem-e. Együtt élni másokkal elfogadás, szeretet, közösségvállalás, kölcsönös segítség nélkül lehetetlen.

Bíborost tartóztatott le Kína
Pásztor Péter
Bíborost tartóztatott le Kína

Joseph Zen bíborost szerdán Hongkongban őrizetbe vették a nemzetbiztonságot felügyelő rendőri szervek, és „idegen erőkkel való összejátszással” vádolják, amiért a tüntetőket támogató úgynevezett 612-es Humanitárius Segélyalapban kurátori tisztséget töltött be.

Lelkek pásztorai
Korzenszky Richárd
Lelkek pásztorai

Emberek sokasága éhezi és szomjazza az igazságot. A pap szent ügy elkötelezett képviselője, aki nem a saját erejéből, okosságából, hanem Isten kegyelmével segít élővé tenni a véges ember kapcsolatát a végtelen Istennel. Az Ő Igéjének erejével vigasztal, bátorít, mutat utat.

Fél évszázaddal a zsinat után
Rosdy Pál
Fél évszázaddal a zsinat után

Önérdekű bürokráciából a találkozás és a párbeszéd helyévé változtatná Ferenc pápa a Római Kúriát. A pápa reformkoncepciója a zarándokúton lévő egyház folyamatos megtérését kívánja meg, középpontba állítva az evangélium hirdetését és a szeretetszolgálatot.

Egység a változásban
Rosdy Pál
Egység a változásban

XVI. Benedek pápa lemondásával eleddig példátlan helyzet állt elő. Bár a „különös pápapárról” készült regény és film távol áll a valóságtól, eltérő szemléletük miatt viszonyuk nem volt teljesen mentes a konfliktusoktól.

Kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak
Korzenszky Richárd
Kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak

A halászhálók mellől hívta el Jézus Pétert és társait, s oda térnek vissza csüggedten, remény nélkül. Sokszor mi is reménytelen vállalkozásnak érezzük Jézus követését; mintha múzeumőrök lennénk szép templomainkban. Jézus azonban föltámadott, velünk van, és számít ránk.