Hitélet

Az Élet Teljességéből merítettünk
Korzenszky Richárd
Az Élet Teljességéből merítettünk

Minden létező az egy, igaz Isten teljességének része. Három Személye a közösségek ősmintája. Nem önmagamnak élek; nincs emberi élet egymásra utalt közösségek nélkül, amelyek továbbadják a megtartó hagyományt, a világ megismerésének tudományát, az együvé tartozás erősítő tudatát.

A Lélek okán
Sajgó Szabolcs
A Lélek okán

Ötven nappal húsvét után hasonlóképpen valami nem várt esemény gyűjtötte egybe a Jeruzsálemet ellepő hívő zsidó zarándokokat egy ház körül, ahonnan furcsa hangok, fények forrásoztak.

Kocsmai nótából a lelki élet mélységeibe
Barta István
Kocsmai nótából a lelki élet mélységeibe

A Kaposvári Egyházmegye megalakulásának harmincadik évfordulója kapcsán kérdeztük Balás Béla nyugalmazott püspök urat – vagy ahogyan sokan ismerik, Beton atyát – a lelki-közösségi építkezés bő két évtizede alatt megélt kalandjairól.

A Lélek erejével, az evangélium örömével
Korzenszky Richárd
A Lélek erejével, az evangélium örömével

A soknyelvű, különböző kultúrájú nemzetek ma sem képesek egyetértésben élni. Oly sok testvérünk nélkülözi Jézus Krisztus barátságának erejét és vigasztalását. Az Úr cselekvésre szólít, hogy valamennyien részesülhessünk pünkösd csodájában: mindenki a maga nyelvén, érthetően hallja az örömhírt.

Veletek vagyok mindennap
Korzenszky Richárd
Veletek vagyok mindennap

Jézus búcsúszavai útnak indítják az apostolokat; az Élet igéjének hirdetését kapták feladatul. Miután a Mester közvetlen jelenlétét már nem tapasztalhatták, a Lélek erejével elvitték az Örömhírt a föld végső határáig, életüket adva bizonyságul.

Nem hagylak árván
Korzenszky Richárd
Nem hagylak árván

Sokan nem találják a helyüket a technikailag fejlődő, de emberségében egy helyben topogó világban. Létezem, de miért? Kiért? Aki meg akarja találni az életét, elveszíti azt; rajtunk múlik, hogy Jézus igéi szerint alakítjuk-e az életünket.

Az igazság és az élet útján
Korzenszky Richárd
Az igazság és az élet útján

Időnként kockázatot, bizonytalanságot vállalva útra kell indulnunk. Ha van bennünk bátorság Jézus követésére, mások szolgálatára, akkor nem lesz értelmetlen az életünk. Krisztus szenvedéseiben részesülve szárnyaló szívvel járhatunk az ő parancsainak útján.

Egyszer zarándok,  örökre zarándok
Barta István
Egyszer zarándok, örökre zarándok

A Szent Jakab-útról szólva legtöbbször az utolsó, spanyolországi szakaszra gondolunk, miközben a Camino nekünk már Budapesten kezdődik. A zenetanár Szádeczky-Kardoss Géza az utat az elsőtől az utolsó lépésig gyalog tette meg.

Az elfedett bajok beteggé tesznek
Pálffy Lajos
Az elfedett bajok beteggé tesznek

Ferenc pápa látogatása apropóján és a fiatalokat megszólító Szólj be a pápának programban beérkezett kérdésektől inspirálva továbbgondolásra érdemes bejegyzést tett közzé Koronkai Zoltán az állam és az egyház kapcsolatáról. A jezsuita szerzetes szerint az egyház nem szolgálhat politikai érdekeket.

Ferenc pápa nem hagyja magára a magyarokat
Tóth Gábor
Ferenc pápa nem hagyja magára a magyarokat

Ferenc pápa szombat délután tizenegyezer magyar fiatallal találkozott a Papp László Sportarénában. A találkozón a vatikáni államfő őszintén szólt az ifjúságot érintő kérdésekről és témákról.

Ismeri juhait
Korzenszky Richárd
Ismeri juhait

Jézus országának összetartó ereje nem a parancs, hanem a bizalom. A lelkipásztorok feladata, hogy utat mutassanak az embereknek, ismerjék és segítsék őket. Ne egy intézmény jogrendjét hirdessék; a Mester nem hagyományaink ápolgatását várja, hanem az élet radikális szolgálatát.

Ferenc testvér
Fabiny Tamás
Ferenc testvér

Ferenc pápa az egyház kényelméből, biztonságából kilépve, a széles helyett keskeny úton járó Mestere példáját követve újra és újra a társadalom perifériájára szorítottakat keresi. Az evangélikus püspök a pápa budapesti apostoli útjától az összetartozás örömének újbóli átélését reméli.

Ferenc pápa újra Budapesten
Érszegi Márk Aurél
Ferenc pápa újra Budapesten

Ferenc pápa sorra végiglátogatja a „rejtett Európa”, az egykori keleti blokk kis országait, hogy felhívja a figyelmet ismeretlen értékeikre. Hazánkat másodízben is felkeresi, ami apostoli útjai sorában példa nélküli. A Vatikán-szakértő ennek okait elemzi.

Visszajövök hozzátok!
Krómer István
Visszajövök hozzátok!

Sokan teszik fel a kérdést: minek köszönhetjük, hogy Ferenc pápa immár másodszor jön el Magyarországra, holott számos komoly vallási múlttal és intézményekkel bíró országba egyáltalán nem látogatott el, esetenként talán tudatosan is mellőzve azokat.

Az élet hirdetői lettek
Korzenszky Richárd
Az élet hirdetői lettek

Két évezreden át, az emmauszi tanítványokéhoz hasonló találkozásról szóló tanúságtétel által, megszámlálhatatlan ember találkozott az Úrral, aki önmagát adta értünk. A Kenyérben és a Borban velünk marad a világ végezetéig, hogy akik hisznek benne, életet, szabadulást nyerjenek.

Intézmény voltál, Pali bácsi!
Elmer István
Intézmény voltál, Pali bácsi!

Kedves szerzőnk, több munkatársunk mestere és atyai barátja, nagy tudású értelmiségi, az emberi élet végső határáig alkotó újságíró, utolérhetetlen anekdotázó, aki a börtönből ismert mindenkit, aki számított, szerényen, ahogy élt, hagyott itt bennünket. Rosdy Páltól (1932–2023) búcsúzunk.

A hívő Tamás
Korzenszky Richárd
A hívő Tamás

Jézus feltámadása fölülmúl minden emberi elképzelést. Szinte lehetetlen hinni abban, hogy a megfeszített, eltemetett Mester újra él, de Ő néven szólít, bátorít, bizonyságot kínál, átvezet a hitetlenség kísértésein és sötét éjszakáján. Létezésünknek célt, értelmet ad.

Kiben hiszel?
Elmer István
Kiben hiszel?
Az ember békére, biztonságra és bizonyosságra vágyik, az utóbbi azonban nem érhető el csupán az észre támaszkodva.
Az Apátúr írógépe
Pálffy Lajos
Az Apátúr írógépe

Régi nagyszombati tűzszentelések, feltámadási körmenetek emlékét idézi az Apátúr egykori ministránsa. Valóságos kincs, a Jóisten adománya volt Gasztonynak a Grazban doktorált teológiai tanár, aki az egyházügyi hivatal szeszélyéből élete alkonyán a határszéli falu híveit szolgálta.

Én vagyok, ne féljetek!
Korzenszky Richárd
Én vagyok, ne féljetek!

Jézus feltámadása életalakító valóság. Tanítványai, akik újra találkoztak Ővele, aki meghalt, akit eltemettek, akinek sírját kővel zárták le, akibe vetett reményük szertefoszlott – később majd az életüket is adják azért, hogy megvallják: Ő újra él.

Akár Jézus halotti leple is lehetett
Pálffy Lajos
Akár Jézus halotti leple is lehetett

Valóságos kalandregény az egyik legismertebb keresztény ereklye, a torinói lepel története. Langer Róbert professzor a hitelessége mellett és ellen szóló érveket az orvostudomány szempontjai szerint vizsgálva korabelinek ítéli, kizárva a hamisítás lehetőségét.

A globális Dél pápája
Rosdy Pál
A globális Dél pápája

Megválasztása után így mutatkozott be Róma népének, amelynek püspökévé vált: „a világ másik végéről jöttem”. A Vatikán olasz dominanciájával, az egyház történelmileg kialakult európai jellegével szemben annak egyetemességét kívánja érvényre juttatni.

Belebetegedtünk  a kapzsiságba
Zatykó László
Belebetegedtünk a kapzsiságba

Miközben most még hozsannát zeng a néhány nap múlva már a vérét követelő tömeg, a Jeruzsálembe bevonuló Jézus megkönnyezi az őt halálra adó város közelgő végzetét. A Világ Üdvözítője olyan bíró, aki megsiratja az elítéltet, magára veszi a sorsát, s bűntelenül vállalja az elítélt bűnhődését.