Képzőművészet

Kondor Attila kiállítása az Országút Galériában
Kondor Attila kiállítása az Országút Galériában

Grafikusként végzett, mégis festőművészként tartja számon a szakma. Nyolc évvel ezelőtt készítette első képzőművészeti animációs filmjét, amelyet azóta több is követett. Elméleti alkotóként, filozófiai írások és művészeti kritikák szerzőjeként is ismertté vált az elmúlt két évtizedben.

Maradjon köztünk
Maradjon köztünk

Révész László László festő, performer, díszlettervező, forgatókönyvíró 2009-től 2021-ben tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig oktatott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A Festő Tanszék osztályvezető mestere, egyetemi docens, doktori témavezető nemzetközileg is jelentős, unikális, intermediális keretek között mozgó művész volt.

Portrék a NőKépÓceánok nyílt tereiről
Kurdy Fehér János
Portrék a NőKépÓceánok nyílt tereiről

Ha a víz jelentését kutatjuk, ki kell merészkednünk az óceánokra, egyszerre lemerülni a Marianna-árokba és felemelkedni a felhőkig, amelyek hol eltakarják, hol pedig látni engedik a csillagokat, ahol reményeink szerin a H2O még előfordulhat.

Kutatóárok
Sinkó István
Kutatóárok

Felidézés és az emlékezet intenzív kifejezése, a részek alkotta Egész kutatása P. Boros Ilona művészeti programja. Az alkotó hol az apácamunkák mívességével, hol a nagy ívű folt–vonal–szín hármasságával hozza létre munkáit.

Biblikus rétegek
Fazakas Réka
Biblikus rétegek

Az idén már tizenhatodik alkalommal megrendezett országos Ars Sacra Fesztivál számos összművészeti programot, hitbéli élményt kínál. A Nemzeti Múzeumban ünnepélyes keretek között szeptember 16-án megnyílt rendezvénysorozathoz Monor városa immár második alkalommal csatlakozott.

Kiürül gyermekeink fantáziája
Tóth Gábor
Kiürül gyermekeink fantáziája

Nem szeretném szépíteni, a ma felnövő generációnak kiürülőben van a fantáziája – Platthy Istvánnal, a Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület vezetőjével beszélgettünk.

Valami könnyű lebegés
Kocsis Katica
Valami könnyű lebegés

Több újdonságot is hordoz Bak Imre A csend változatai címet viselő legfrissebb festményciklusa a korábbi Helyzet sorozathoz képest, mégis számos ponton megidézi az életmű korábbi szakaszait, így az új festmények egyszerre ismerősek és meglepők.

Még egyszer hazatérek
Hubert Ildikó
Még egyszer hazatérek

Bazsonyi Arany (1928–2011) festőművész keresztény morál szerinti élete, figuratív festészetének témaválasztásai, emberi tartása nem alázkodott meg a legnagyobb méltánytalanságok idején sem.

Jelenségek és jelentések
Fazakas Réka
Jelenségek és jelentések

Mindennapi életünk kitüntetett pillanatai közé tartoznak azok, amikor különleges jelenségeket, eseményeket élhetünk át. Sinkó István műcsarnoki kiállítása most olyan kalandot kínál, ahol hasonlóban lehet részünk, a vásznakon keresztül a művész benyomásai mindannyiunk közös, fenomenális élményeivé válhatnak.

El Greco vs. Van Gogh
Debreceni Balázs
El Greco vs. Van Gogh

Mindketten az expresszionizmus korai előfutárai, El Greco és Vincent van Gogh meg nem értett zsenik, akikért csak haláluk után kezdtek el igazán rajongani.

Közeli helyeken…
Takáts Fábián
Közeli helyeken…

A festői szépségű Dunakanyar hegyekkel, völgyekkel szabdalt tájain kanyarog a folyó, amelynek látványa számos művész mellett Nagy Gabriella festőt is megihlette. A Hegyvidék Galériában látható legújabb kiállításán is ez a varázslatos tájegység kerül a figyelem középpontjába.

Arakhné fátyla
Dvorszky Hedvig
Arakhné fátyla

Szittner Andrea 1990-ben, 36 évesen nyerte el a Szombathelyi Fal- és Tértextil Biennálé Rózsa Anna Alapítványának díját. A kortárs magyar iparművészeti események alakulásával együtt változott az ő szakmai pályája is.

Utazóféle vagyok
Fazakas Réka
Utazóféle vagyok

Hiánypótló portréfilm született a Szolnoki Galériának az egykori zsinagóga épületében látható Időutazások című Gyulai Líviusz (1937–2021) kiállításához kapcsolódóan. A film önmagában, a tárlat nélkül is megállja a helyét, ám mégis fontos, hogy azzal egy időben nézzük meg, hiszen a munkák és a mögöttük rejlő kalandos életút így lesz teljessé.

Patterns in Piles // Minták halmokban
Patterns in Piles // Minták halmokban

Tóth Anna Eszter művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével.

Apró rejtélyek – Hans van der Meer Budapesten
Apró rejtélyek – Hans van der Meer Budapesten

Hans van der Meer nemzedékének legjellegzetesebb holland dokumentarista fotográfusai közé tartozik: képekkel és szavakkal mesél. Szemléletmódja kutató tekinteten és éles megfigyelőképességen alapul.

Felszabadulni a vágyódó tekintetek édes fogságából
Kocsis Katica
Felszabadulni a vágyódó tekintetek édes fogságából

A Mai Manó Ház A fénykép és a szerelmes vers című kiállítása Drozdik Orshi 1975 és 1995 között készült fotóiból válogat. A létezés és megértés képei ezek. Vádiratok, amelyekkel az alkotó szembesít minket, hogy a patriarchális társadalomban a nő identitása a férfi által megkonstruált.

A befejezetlenség művészete
Debreceni Balázs
A befejezetlenség művészete

Befejezetlenségről többféle értelemben beszélhetünk. A művészi befejezetlenséget rendszerint külső hatás vagy nagyfokú belső elégedetlenség szüli, amelynek következtében a műalkotás hiányos marad. Töredékességről akkor van szó, ha a műalkotás elkészül ugyan, de megrongálódik, vagy részben megsemmisül.

A cselekvés nem ízlés kérdése
Lisányi Endre
A cselekvés nem ízlés kérdése

A festőművész tetszése szerint választhat a régebbi és az újabb ábrázolási lehetőségek közül, megkeresheti a tehetségéhez és mondanivalójához legjobban illő megoldást, lehet figurális és nonfiguratív, geometrikusan fegyelmezett-rendezett, fotórealista-naturalista, rögzíthet vizionált képeket, festhet hangulatokat, benyomásokat – és még hosszan sorolhatnánk.

Szittner Andrea textilművész kiállítása
Szittner Andrea textilművész kiállítása

Az ősi kelmekészítési módja, a szövés az elődök történetét, üzenetét hordozza a kései nemzedékek számára. A népi szőttesek kézműves technikáinak sokfélesége a világ szinte valamennyi kultúrájában évezredek óta virágzik.

Mindennapi feladataink: alázat, hála, türelem
Jankó Judit
Mindennapi feladataink: alázat, hála, türelem

A szentendrei MANK Almárium című kiállításának középpontjában az emberi tisztességbe vetett töretlen hit és a morális iránytűként működő erős és hiteles értékrend áll. Horváth Lóczi Judit olyan teret alkotott, ahová vissza lehet húzódni a világ külső zajai elől, és lehetőséget kapunk saját belső hangunk meghallásához.

A pszichózis mesterei
Debreceni Balázs
A pszichózis mesterei

Az illegális migráció, a terrorizmus, a pandémia és a háborús világválság külön-külön is rendkívüli mértékben terhelik meg az emberi idegrendszert, együttes hatásuk pedig olyan erős, mint a tudatunk mélyén lapuló legősibb félelmeink.

Bibliai állatok és növények tárlata
Borzák Tibor
Bibliai állatok és növények tárlata

Kecskeméten, a Cifrapalotában Állatok és növények címmel látható a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé soron következő kiállítása, ahol 128 alkotó 127 műve szerepel.

Alter ego
Jankó Judit
Alter ego

Lakner László több mint negyven évet felölelő, folyamatos kísérletezéssel töltött alkotói munkásságán vezet végig a debreceni MODEM retrospektív tárlata.