Képzőművészet

Személyes kézjegyek
Személyes kézjegyek

Kiállítása nyílt a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas képzőművészeinek az osztrák Sankt Pöltenben, a Gallery Ausstellungsbrückében. A megnyitón üdvözlőbeszédet mondott Katka Krejcova, az Alsó-ausztriai Tartományi Kormányhivatal Művészeti és Kulturális Osztályának munkatársa, a kiállítást köszöntötte Rátóti Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.

Átváltozás(ok) nézőpontjai
Cs. Tóth János
Átváltozás(ok) nézőpontjai

A megszokás kényelme kellemesen elandalít, nem szeretjük, ha zavarba hozzák eddigi sztereotípiáinkat, sőt felzaklatják életünket. Az ember sokszor azt fogadja el igazságnak, amit a többség mond. Minél többen hisznek el valamit, annál inkább igaz.

A táj új értelmezései – Horváth Gideon
Sirbik Attila
A táj új értelmezései – Horváth Gideon

Pályafutása során sokszor került középpontba a táj mibenlétének kérdése. Egyes kiállításai a válsághelyzet perspektívájából vizsgálták az ember és természet kapcsolatát, ami arra kényszerített bennünket, hogy ezt a viszonyt újragondoljuk. Azt a paradox tényt, hogy gyakran a természet szóval illetett élőhelyek sem mentesek már az emberi beavatkozás nyomaitól. A természet végleg elveszítette ártatlanságát.

Fiatal kortársak XXXI. – Veres Balázs
Sipos Tünde
Fiatal kortársak XXXI. – Veres Balázs

A betonról a legtöbb embernek az építőipar, az egysíkú szürkeség, esetleg a forróság jut eszébe.  Ám ha a kortárs szobrászat felől közelítjük meg ezt a különleges anyagot, új tulajdonságait és funkcióit fedezhetjük fel. Erről kérdeztük Veres Balázs szobrászművészt, aki műalkotásai létrehozásához a betonkeverőt is bekapcsolja.

Párizs legszebb modellje. A festő Suzanne Valadon.
Magyar Miklós
Párizs legszebb modellje. A festő Suzanne Valadon.

Számos festő modellje, Maurice Utrillo édesanyja, Suzanne Valadon maga is jó nevű festő volt, akinek képeit Párizstól New Yorkig rangos múzeumok őrzik. A rendkívül szép Suzanne-nak regénybe illő, kalandos, ám nehéz sors jutott.

Zene a festészetben
Debreceni Balázs
Zene a festészetben

Zenei téma rendszerint a hangszerek ábrázolása révén jelenik meg a festészetben. A lantról szinte azonnal felismerjük Apollónt vagy Dávid királyt. A szférák zenéjét játszó békés angyalokat többek között a Van Eyck fivérek tették halhatatlanná a Genti oltáron, míg Michelangelo Utolsó ítéletén harsonát fújó haragos angyalokat látunk. 

Tíz kérdés – tíz válasz Kusovszky Bea
Jankó Judit
Tíz kérdés – tíz válasz Kusovszky Bea

Budapesten tanult festészetet és Valenciában animációt. Alkotó gondolkodásának középpontjában – bármennyire leegyszerűsítésnek tűnik is – maga a képalkotás áll, a kép mibenléte, ontológiája, egyértelműsége, netán paradoxonja. Művészeti praxisában a művészettörténet különböző korszakainak képi minőségeit és optikai paramétereit elemzi. 

Nemes Márton: Techno Zen
Nemes Márton: Techno Zen

Magyar Pavilon a 60. Velencei Képzőművészeti Biennálén. Olyan multimédiás, több érzékre ható, a színeket középpontba helyező összművészeti alkotást tervezett a művész a Magyar Pavilon tereibe, mely az absztrakt festészet hagyományain kívül a kortárs élményvilágra, így a technoszubkultúra, a digitális képalkotás tapasztalataira épül.

Láthatóvá válás
Farkas Tiffany
Láthatóvá válás

Kurátoraként érdekes terepszemlét jelentett számomra Sági Gyula Under Vision című kiállítása. A filmesek között használt fogalomra hivatkoznék, amelyet akkor használ a stáb, amikor kimennek felderíteni a helyszínt, felmérni azt a területet, ahol azután megszülethet a vizuális képélmény. Ez az első lépések egyike: meg kell találni azt a teret, ahol láthatóvá válnak a víziók, a mi világunk vagy akár új dimenziók.

Fénnyel ferdített világ
Székelyhidi Zsolt
Fénnyel ferdített világ

Csáji Attila nagylélegzetű, összegző albuma, a Sorsferdítő idők a Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus és fényművész korszakokat átívelő életpályájának, munkásságának és nem utolsósorban avantgárd szellemi lendületének legteljesebb foglalatát adja.

Fiatal kortársak XXX. - Bereczki Kata
Sipos Tünde
Fiatal kortársak XXX. - Bereczki Kata

Nullás ecset és lendület – Bereczki Katában ennek az évnek az elején megszületett a változtatás igénye. Új műtermi közeget alakított ki, ahol éppen újfajta festésmóddal is kísérletezik. 

Ahol az Omega találkozik az Alfával
Ahol az Omega találkozik az Alfával

Isabel Muñoz OMEGA című kiállítása a Mai Manó Házból indul világkörüli útjára. A tárlaton bemutatott polaroidok eddig még nem hagyták el a fotóművész műtermét, soha nem állították ki ezeket a képeket, így elsőként a magyar közönség nézheti meg őket. A kivételes anyag budapesti premierje egyedülálló betekintést nyújt a fotóművész munkásságába.

Klasszikus stílusú galéria
Szekáry Zsuzsanna
Klasszikus stílusú galéria

Üde színfolt a város kulturális életében a Gödöllő szívében tizenhat éve működő, mai nevén Monád Galéria. Indulásáról, kulturális szerepéről, missziójáról, a jelenleg dívó művészeti irányzatokról, valamint a jelenleg és a közeljövőben látható kiállításairól beszélgettünk a kiállítótér tulajdonosával, Sz. Jánosi Erzsébettel, aki maga is képzőművész.

A táj új értelmezései – Stark Attila
Sirbik Attila
A táj új értelmezései – Stark Attila

Vizuális világának szereplői erőteljesen beépültek a kétezres évek kortárs vizuális emlékezetébe, figurái ismerős alakokként köszönnek vissza a vásznakról. Tavalyi kiállításának képei azonban egy kevésbé trendi, de annál érdekesebb, ironikus-bukolikus festészet felé fordultak el, amelyekben a természeti környezet és az ember ambivalens kapcsolata újfajta festőiséggel párosult.

Talált geometria
Lisányi Endre
Talált geometria

Ahogy ezt már többen megállapították, F. Balogh Erzsébet sokszor a valós látvány átírásával alakít ki nonfiguratív szín-forma struktúrákat. Stíluskategóriát keresve rendre szóba kerül az absztrakt expresszionizmus megszelídített (racionalizált) változata vagy a lírai absztrakció.

Lélekfestészet
Kallós Judit
Lélekfestészet

Különös táj a lelked – Paul Verlaine Holdfény című versének első sora a tárlat címe. A költemény szavai tökéletesen kifejezik a Finnországban született, Magyarországon élő Maria B. Raunio festészetét.

Beszédes bábuk
Takáts Fábián
Beszédes bábuk

Minden korábbi Anna Margit-tárlatnál átfogóbb képet nyújt a XX. századi magyar festészet kimagasló alakjáról a Magyar Nemzeti Galéria életmű-kiállítása, melyen kronologikus ívet leíró kétszázhúsz műalkotás: festmények, grafikák kaptak helyet.

Tanítványi tisztelgés
Fazakas Réka
Tanítványi tisztelgés

Nagyszabású meglepetéskiállítással ünnepelte a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszéke Karmó Zoltán egyetemi docens hatvanötödik születésnapját. A legendás művésztanár szeme elől rejtve, teljes titokban szervezték meg kollégái a tárlatot; a tanszékvezető Polgár Botond, valamint Gálhidy Péter, egyetemi adjunktusok, illetve Gergely Réka szobrászművész.

A CSODA
Bordács Andrea
A CSODA

Szabó Eszter Ágnesnek, az április 6-án elhunyt kortárs művésznek tervezett kiállítását a tragédia sem írhatta felül. Nem is lehet múlt időben beszélni róla. Munkásságát a más alkotókkal való együttműködés és a hétköznapok és a művészet közti határ feloldása jellemzi.  

„Képeim nem megosztók, hanem beszorzók”
Sirbik Attila
„Képeim nem megosztók, hanem beszorzók”

Az Újvidéken született és művészi pályáját is ott kezdő, majd Budapesten kiteljesítő drMáriás a kortárs magyar művészet egyik legkülönösebb alakja. Képzőművészeti munkássága a nyolcvanas évek közepén vett lendületet, érzékenyen magába szűrve a kor alapvető élményvilágát és nyelvi-stilisztikai kiterjesztéseit.

Mozdulat – gesztus – jel
Jankó Judit
Mozdulat – gesztus – jel

A Magyar Nemzeti Bank gyűjteménye is bemutatkozik Velencében, a 2024-es 60. Velencei Biennáléhoz kapcsolódva. Schneller János művészettörténész kurátori válogatása az MNB kollekciójából kontextualizáló kiállítás, a Magyar Pavilonban bemutatkozó Nemes Mártont helyezi el a magyar képzőművészet jelenkori történetében.

Fotón innen, az „Óperencián túl”
Takáts Fábián
Fotón innen, az „Óperencián túl”

Banális kijelentés, de az Egyesült Államokra a mai napig is a lehetőségek hazájaként tekintünk. Az „ígéret földjeként”, ahova nagy reményekkel vándoroltak/vándorolnak ki (és korántsem túlzok) milliók. Munkásosztálybeliek, értelmiségiek: írók, zeneszerzők, művészek.

Barabás Márton Országúton című kiállítása elé
Orosz István
Barabás Márton Országúton című kiállítása elé

Nincs abban semmi meglepő, inkább azt mondanám, tipikus, hogy egy műtárgy valahol, mondjuk egy művészeteket népszerűsítő folyóirat címlapján reprodukcióként megjelenve kommercializálódik.