Tudomány

Ha lenne két életünk
Valuch Tibor
Ha lenne két életünk

Historia est magistra vitae – idézgetjük a latin bölcsességet, de semmi sem látszik igazolni, hogy a történelem valóban az élet tanítómestere volna. Életünket rugalmasan formált történelmi emlékezetbe illesztve játsszuk újra a múltat.

Magánhadseregek tündöklése és hanyatlása
B. Szabó János
Magánhadseregek tündöklése és hanyatlása

A Wagner-csoport június 23-i oroszországi lázadása után sok szó esett a különféle magán- és zsoldoshadseregekről. A fegyverhasználat és az erőszak ma (elvileg) az állam monopóliuma, de ez a fejlemény történelmi léptékkel mérve inkább kivételesnek és rövid életűnek mondható.

A nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovichok
Rózsafalvi Zsuzsanna
A nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovichok

A Pece-parti Párizs a XX. század hajnalán sokat ígért lakóinak, ám utóbb leáldozott. A tündöklés és hanyatlás sokrétű folyamatát egy család sorsán keresztül láttatja a kiváló mikrotörténeti szakmunka.

Tizenkét tudós ember
Polgár Marcell
Tizenkét tudós ember

Harmincöt évvel ezelőtt érkezett haza hat hónapos kutatóútjáról a Magyar Tudományos Afrika Expedíció, amely kis kerülővel Teleki Sámuel száz évvel korábbi útját járta végig. Az évforduló kapcsán Gábris Gyula geomorfológus, egyetemi tanár, az expedíció vezetője idézte fel emlékeit.

Két világháború közötti magyar vallásbölcseletek
Két világháború közötti magyar vallásbölcseletek

Filozófiatörténészek gyűlnek egybe Piliscsabán, hogy visszatekintsenek a magyar filozófiai hagyomány egyik legerőteljesebb vonulatára.

Űrverseny régen és ma
Barta István
Űrverseny régen és ma

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület által szervezett pódiumbeszélgetésen Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az űrkutatásban zajló vetélkedésről beszélt, míg Farkas Bertalan, az első – és eddig egyetlen – magyar űrhajós a hőskor rivalizálását idézte fel.

Páneurópa magyar szemmel
Egresi Katalin
Páneurópa magyar szemmel

Az egységes Európa eszméje élénken foglalkoztatta a két világháború közötti magyar politikai gondolkodást, jóllehet a revíziós törekvés és a kontinens erőszakos diktatórikus  egységesítése félresöpörte a terveket.

India az űrben előz
Krómer István
India az űrben előz

Nem könnyű űrnagyhatalommá válni, annak megmaradni sem. Az elmúlt négy év során látványos, szimbolikus lépésre, a Holdra szállásra több kísérlet is történt az exkluzív klubba bekerülés reményében, ám több nemzet is kudarcot vallott az utolsó, kritikus pillanatban, a „puha” landolásnál.

Fürdőkúrák, fürdőorvosok  a Balaton vidékén
Kovács Emőke
Fürdőkúrák, fürdőorvosok a Balaton vidékén

A Balaton menti modern fürdőtelepek, fürdőházak a XIX. század végén szinte a semmiből születtek. Kezdetben nem is a tó maga, inkább a környék látványosságai, a kikapcsolódás lehetősége és a gyógyvizek vonzották az ideérkezőket.

Educational Hopes on the verge of New Industrial Revolution
Szakos Judit
Educational Hopes on the verge of New Industrial Revolution

The challenges arising from the application of artificial intelligence have long been discussed in the scientific community, and programmes such as ChatGPT have now attracted the interest of the wider public. The big question is how education will respond.

Oktatási remények az új ipari forradalom küszöbén
Szakos Judit
Oktatási remények az új ipari forradalom küszöbén

A mesterséges intelligencia alkalmazásából fakadó kihívásokat régóta taglalja a tudomány, a ChatGPT-féle programok mára fölkeltették a tágabb közönség érdeklődését is. Nagy kérdés, hogy reagál minderre az oktatás.

Tanultunk-e a Covid-leckéből?
Gyarmathy Éva
Tanultunk-e a Covid-leckéből?

A Covid-19-járvány emléke lassan homályba vész, pedig alapjaiban változtatta meg a környezetünket és az életünket. Ahol amúgy is zavarok, bajok, betegségek voltak, ott támadtak a legsúlyosabb következmények. Az oktatásban különösképpen.

A gyümölcslegyek ura
Polgár Marcell
A gyümölcslegyek ura

Egyesek szerint pusztító invázió küszöbén állunk, hiszen Magyarországon is bármikor megjelenhet a földközi-tengeri gyümölcslégy. A magyar felmenőkkel rendelkező, ma már nyugdíjas Ernie Steiner évekig irányította Nyugat-Ausztráliában a gyümölcslégy elleni küzdelmet.

Művészettel nevelni
Elmer István
Művészettel nevelni

Farkas Ádám szobrászművésszel, emeritus egyetemi tanárral beszélgettünk a Magyar Művészeti Akadémiának a Magyar Tudományos Akadémiával közösen kidolgozandó programjáról.

István, a király
Somorjai Ádám
István, a király

Amikor azt mondom, hogy István, a király, azt is mondom, hogy István, az olimpikon, a győztes hadvezér, a szuverén, ő Nagy Konstantin, ő Nagy Károly, nevében és személyében beteljesül a kétezer év előtt kezdődött előkészület, a vértanú István kései „keresztfia”-ként, mint a Magyarok Királya.

Rejtélyes szarkofág a Sándor-palota díszkertjében
Szentmártoni Szabó Géza
Rejtélyes szarkofág a Sándor-palota díszkertjében

Ásatás ötven éve a budai karmelita klastrom templomának helyén, avagy Szent István családfájának utolsó aranyágacskája és Rákhel siralma.

Sztehlo Gábor emlékezete
Hunyadkürti Soma
Sztehlo Gábor emlékezete

Az 1944-1945-ös magyarországi embermentés kiemlekedő alakjáról, szinte egyszemélyes jelképéről jelent meg a forrásokat gondosan feldolgozó életrajz. 

Az isteni irónia megértése
Balázs Zoltán
Az isteni irónia megértése

A római katolikus liturgia nagypénteki szertartásának kötelező eleme a János-evangélium passiótörténetének felolvasása vagy ahol lehet, recitálása.

Mare nostrum
Kovács Emőke
Mare nostrum

A trianoni békediktátummal Magyarország elveszítette népszerű magaslati és tengeri üdülőhelyeit, emiatt a Balaton szerepe nemzetgazdasági, kulturális és turisztikai szempontból is felértékelődött. A térség fejlesztésében Klebelsberg Kuno játszott döntő szerepet.

Kozmológiai mélyűrfelvételek a Webbről
Kovács József
Kozmológiai mélyűrfelvételek a Webbről

Tavaly helyezték üzembe a James Webb-űrtávcsövet. Már első felvételei alapján a csillagászat majdnem minden területén áttörések várhatók. Cikkünk „kozmológiai léptékben”, a világegyetem fejlődésének legkorábbi szakaszaival kapcsolatos eredményekről ad számot.

Az igazság látja majd kárát
Takács Dániel
Az igazság látja majd kárát

Patrick J. Deneen J. S. Mill és a haladás zsarnoksága című, májusban megjelent esszéjében a klasszikus angolszász liberalizmus egyik legnagyobb teoretikusát illeti komoly kritikával.

Jankovics mindenkié, mindenki Jankovicsé
Henri de Montety
Jankovics mindenkié, mindenki Jankovicsé

Mindenkinek van valamilyen emlékképe Jankovicsról. Lehet, hogy egy és ugyanaz: az, amelyik a legparadigmatikusabb.

Nemzetállamok és civilizációs államok
Egedy Gergely
Nemzetállamok és civilizációs államok

A Nyugat társadalomszervezését zsákutcásnak minősítik ellenfelei. A láthatárunkon felbukkanó alternatív minták azonban a Nyugat legsajátosabb teljesítményét, a nemzetállamot utasítják el.