Tudomány

Három fundamentalizmus
Szalai Miklós
Három fundamentalizmus

Az irányzat a modern társadalmak sokfelé jelen lévő, sokféle formát öltő és súlyos konfliktusokat kiváltó tendenciája. Okainak, mibenlétének megértése nélkül korunk számos problémája fel sem fogható.

A koncorfonástól a köntörfalazásig
Sántha Attila
A koncorfonástól a köntörfalazásig
Mit csinál az, aki koncorfolász? Hát még ha csüccsëlve? És mi köze az illetőnek a köntörfalazáshoz? Minderre fény derül, annak ellenére is, hogy mi már bizony kiestünk a képes beszédből...
Gépi dráma
David Lloyd Dusenbury
Gépi dráma

A gépi intelligencia fordulóponthoz közeledik. Mintha senki nem vette volna észre, hogy a reakciós német gondolkodó, Ernst Jünger 1957-es regénye kísértetiesen előlegezi meg Nick Bostrom Szuperintelligenciájának témáit.

Éntechnológia
Náray-Szabó Gábor
Éntechnológia

Az önhitt racionalitás diadalmenete érzelmi életünk elsivárosodásával, közösségeink elsorvadásával, hagyományaink megtagadásával jár. Nincs Isten, nincs jövő, nincsenek gyermekek. Maradnak a jelen élvezetei s a technológiai fejlődésbe vetett vakhit – vagy ellenhatásként tudománytagadó babonák.

Egyforma szó a szánkban?
Balázs Géza
Egyforma szó a szánkban?

Használunk-e még kaszát a kaszáláshoz, és vajon ,,kaszálunk-e" vele annyit, hogy megérje? Na és az uzsonna délelőtt van vagy délután? Egyforma szavaink bizony előfordul, hogy nem ugyanazt jelentik.

Gerevich Tibor törekvései az új magyar művészet megteremtésére
Suba Zoltán
Gerevich Tibor törekvései az új magyar művészet megteremtésére

A 12. századtól kezdve meghatározó szerepet játszott a mindenkori államvezetés utódlásában az ifjúság külföldön való taníttatása, azonban a 19. századig ez a gyakorlat csupán az uralkodó osztályok családjaira, tehát az ország lakosságához képest egy meglehetősen szűk rétegre szorítkozott.

Mit tudott a kormányzó?
Turbucz Dávid
Mit tudott a kormányzó?

A vidéki magyar zsidóságot nyolcvan éve deportálták. Összesen négyszázharminchétezer főt. A történettudomány megállapításai ellenére
a magyar közéletben többen úgy vélekednek, Horthy Miklós csak 1944 nyarán tudta meg, hogy mi történik a deportált zsidókkal.

Koncsol László utolsó jó cselekedete
Filep Tamás Gusztáv
Koncsol László utolsó jó cselekedete

Ilyen volt a rendszer, ezt hozta ki az emberekből. A mostani megint mást: törtetőket, gátlástalan harácsolókat, gyilkosokat, rablókat, tolvajokat, szélhámosokat formál azokból, akiket természetük erre hajlamosít. Tavaly temették a nyolcvanhét évesen elhunyt szlovákiai magyar költőt.

Kína nem hibázik az űrben
Krómer István
Kína nem hibázik az űrben

Újabb fontos állomásához érkezett a Hold felderítésére indult nagyhatalmi vetélkedés. Sikeresen leszállt a Hold Földről nem látható oldalán a kínai Csang'e-6 nevű űrszonda, hogy kőzetmintákat gyűjtsön a Naprendszer egyik legnagyobb becsapódási kráterében, és hozzon vissza magával.

Sztár, celeb, ikon
Balázs Géza
Sztár, celeb, ikon

Tudunk róla, hogy szeretjük a túlzásokat. De sokszor már észre sem vesszük, mikor tesszük. Hiszen a túlzás ereje a túlhasználatban elkopik. Ahogy a mondás tartja: a kevesebb néha több?

A debreceni Déri Múzeum
Ludmann Mihály
A debreceni Déri Múzeum

A 16. század földrajzi felfedezéseivel Európában elkezdődött a kulturális kincsek felhalmozása, mely egy sajátos modern intézménytípus, a múzeum kialakulásához vezetett, így a 19. századot Európa-szerte a múzeumépítések korának tekinthetjük.

Tízezer magyar Csöbörcsökön
Sántha Attila
Tízezer magyar Csöbörcsökön

Rendhagyó írás ez a Nyelvőr rovatban. Munka közben találjuk itt a magyar név- és nyelvemlékek után kutakodó szerzőt, aki a Dnyeszter mellé, egy kis moldáviai faluba, Csöbörcsökre utazott, eleink nyomait keresve. 

A sóvidéki munkakultúra átalakulása
Fülöp-Székely Anita
A sóvidéki munkakultúra átalakulása

Orbán Balázs művében, A Székelyföld leírásában már szó szerint olvashatjuk a térség megnevezését. A szerző isteni adományként tesz említést a sóvidéki sóról. A mikrorégió települései a romániai Maros és Hargita megye határán helyezkednek el.

Rosszalkodó szavak
Balázs Géza
Rosszalkodó szavak
Mindig rossznak számított, ha valaki hírhedetté vált? Megsértődött-e egykor az a nő, akit némbernek tituláltak? Na és tényleg alantas ember volt, akit alantasnak neveztek? Hogy egykor a bűz sem jelentett okvetlenül rossz szagot? Ezekről a negatív jelentésváltozásokról elmélkedik szerzőnk, korántsem együgyűen – amely kifejezés jelentésváltozásáról szintén szót ejt.
Biztos kikötőben
Jeszenszky Géza
Biztos kikötőben

A rendszerváltozás utáni magyar külpolitika legfontosabb eredményeként huszonöt évvel ezelőtt csatlakoztunk a NATO-hoz. Az EU-tagságunknál is fontosabb ez, mert a történelem legsikeresebb katonai-politikai szövetsége biztosítja a gazdasági kibontakozásunkhoz nélkülözhetetlen békét.

Szóbeli történelem és eleven személyes emlékezet
Borsi-Kálmán Béla
Szóbeli történelem és eleven személyes emlékezet

Szekernyés János Temesvár legjelentősebb mai helytörténésze. 2023-ban a Bánság fővárosának Erzsébetváros nevű városrészéről monumentális munkája jelent meg, mely számos tanulságul szolgál a román-magyar együttélés történetét tanulmányozó érdeklődő, sőt a magyar kisebbségpolitika részére is.

A történelmi emlékezet tárháza
Keresztes Csaba
A történelmi emlékezet tárháza

Ha van háromszáz éve fennálló intézmény és az azzal már száz éve összekapcsolható épület, akkor az Archivum Regni (Országos Levéltár) és a Bécsi kapu téren magasodó historizáló jellegű palotája annak számít.

Zágráb, a fehér város
Mészáros Andor
Zágráb, a fehér város

Fehér? Közép-Európa fővárosai, modern metropoliszai a XIX. század végére nyerték el mai városképüket meghatározó szerkezetüket. Szabályos úthálózat, többemeletes bérházak, nagy városi parkok, csatornarendszer, az utcákon már nincs sár.

Magyar írónő a „fehér város”-ról
Kiss Gy. Csaba
Magyar írónő a „fehér város”-ról
Az első világháború alatti Zágráb magyar közösségéről egyedülálló regény és napló jelent meg tavaly.
Egy életveszélyes mesterség nyomában
Király Béla
Egy életveszélyes mesterség nyomában

A Maroson faúsztatással foglalkozó székely férfiak egy csoportja rendkívül veszélyes és kemény foglalkozást űzött egészen az Erdélyi-medence vasúthálózatának 20. század eleji kifejlődéséig. A tutajozó székelyek a folklórban és a népi emlékezetben is nyomot hagytak.

Valami a téboly ellen
Pásztor Péter
Valami a téboly ellen

Angliában átfogó jelentés készült a fitalok nemi identitásával kapcsolatos orvosi kezelésekről. A nagy szakmai tekintélynek övendő tanulmány számos változáshoz vezethet.

Mozgó japán holdbázis
Krómer István
Mozgó japán holdbázis

Hold-lakóautót tervez a NASA számára a JAXA japán űrügynökség a Toyotával és a Mitsubishi Heavy Industries-szal összefogva, cserébe az Artemis-program keretében az évtized végén egy japán űrhajós is a Holdra szállhat.

Hajbók, csimbók...
Sántha Attila
Hajbók, csimbók...
Mi a hajbók? Mi a csimbók? Egyáltalán mit jelent a címben leírt, ősi mondás? Ezt fejti meg nekünk a szerző nyelvőr rovatunk jelen darabjában.