Tudomány

Freund újra
Pásztor Péter
Freund újra

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése május 9-én ismét Freund Tamást választotta elnökévé, és a közvetlen munkatársait is megerősítette tisztségükben.

Egy macska Cioranja
Fekete Balázs
Egy macska Cioranja

A resinári, Szeben megyei születésű Emil Cioran (1911–1995) román gondolkodó a modern tragikus létbölcselet és filozófiai pesszimizmus egyik legnagyobb mesterének számított. Aforizmái szépirodalmi értékűek.

A Hegyet hágék-jelenség
Barna Gábor
A Hegyet hágék-jelenség

Szobor örökíti meg immár a Városligetben Erdélyi Zsuzsanna rokonszenves egyéniségét, az európai kitekintésű néprajzkutatóét, aki az utolsó órákban mentette át a népi vallásosság költők sorát megihlető kincseit. Néprajztudós kollégája avatóbeszédével emlékezünk rá.

 

Horthy felelőssége és az alternatívák
Végső István
Horthy felelőssége és az alternatívák

„Sikerülhetett volna az 1944. októberi kiugrás?” címmel minikonferenciát rendezett a Clio Intézet május közepén Budapest Főváros Levéltárában. A XX. századi magyar történelem jelentőségteljes fordulatát a korszak három jeles kutatója, Ungváry Krisztián, Szakály Sándor és Bartha Ákos mutatta be a legújabb kutatások fényében.

Erika, a csillagok küldötte
Polgár Marcell
Erika, a csillagok küldötte

Választanak-e csillagot a csillagászok, mint a lassan ballagó négyökrös szekér utasai, s létezik-e a Kis herceg B-612-es kisbolygója? A Bükki Csillagda munkatársa, Varga-Verebélyi Erika csillagászati tárlatvezető már nem fűtőszál melegítette észlelő kabátban fürkészi, de sokat tud az égi titkokról.

A megőrzés szenvedélye
Karácsony András
A megőrzés szenvedélye

Harminchét konzervatív beállítottságú szerző vall a számára meghatározó jelentőségű könyvről a Botos Máté és Fekete Balázs szerkesztette kötetben.

Fukuyama megfáradt igazsága
Mándi Tibor
Fukuyama megfáradt igazsága

Francis Fukuyamának a „történelem végéről” szóló könyve jó eséllyel pályázhat az elmúlt évtizedek – felszínességből vagy szándékosan – legtöbbször félreértett politikaelméleti művének címére.

Ne száműzzük a honfoglalás  előtti két évszázadot
Mészáros Andor
Ne száműzzük a honfoglalás előtti két évszázadot

2019, a Zalavári Bencés Apátság alapításának millenniuma óta szeptember első szombatján minden évben ünnepséget tartanak a zalavári romoknál. A Pannónia három missziója. Előadások Szent Adorján vértanú emléknapján című kötet Somorjai Ádám itt elhangzott előadásait tartalmazza.

Korai számvetés
Pálffy Lajos
Korai számvetés

Számvetés címmel jelent meg Somorjai Ádám bencés szerzetes legújabb kiadványa, amelyben egyháztörténészi, kutatói és kiadói pályafutásának 1984 és 2022 között keletkezett kisebb írásait, egyes fontosabb tanulmányait olvashatjuk újra.

Nézze meg a Nóvéban
Ablonczy Balázs
Nézze meg a Nóvéban

A magyar emigrációról, erről az egyaránt globális, nemzeti és transznacionális, a közös emlékezet számára kulcsfontosságú témáról hiánypótló kézikönyv született.

Aki megjósolta Montenegró újjászületését
Luka Nešković
Aki megjósolta Montenegró újjászületését

A költő, kritikus Bajza József azonos nevű irodalomtörténész, történész unokaöccsének (1885–1938) munkásságát a balkáni országban, ahol épp elnökválasztást tartanak, ma is számontartják, olyannyira, hogy A montenegrói kérdés című írását az elmúlt években több ízben is megjelentették.

Tabló a boldog békeidőkből
Anka László
Tabló a boldog békeidőkből

A Monarchia tizenöt magyar kiválóságával készült huszonkilenc interjút közlő, előzmények nélküli kötet egyszerre világítja meg az alanyok személyiségét és korát, a magyar történelem legsikeresebb időszakát.

Noé a rengetegben
Filep Tamás Gusztáv
Noé a rengetegben

Múltunk egyik legizgalmasabb fejezete a hazai örmények története, új kötet dolgozza föl ennek kitüntetetten fontos korszakát, azonban megvilágítja az őshazabeli előzményeket és a szétszóratás okait is. Cikkünkkel az örmény népirtásra, holokausztra (1915. április 24. – 1923) is emlékezünk.

„Az sárkány ellen nyomoték”
Szentmártoni Szabó Géza
„Az sárkány ellen nyomoték”

Hatszázötven esztendős a Kolozsvári testvérek prágai Szent György-szobra. Szent György-napi dolgozat a sárkányölő szent legendájáról, Nagy Lajos király koráról és a prágai Szent György-szobor magyarországi eredetéről. 

A Tizenegyek – együtt és egyéni utakon
Filep Tamás Gusztáv
A Tizenegyek – együtt és egyéni utakon

Száz éve, 1923. április 22-én vetette papírra Tamási Áron azt a fölhívást, amelynek célja a főhatalomváltás utáni első romániai magyar írónemzedék bemutatkozó antológiája költségeinek előteremtése volt, maga a kötet pedig az év májusában jöhetett ki.

Civis Hungaricus:  hibáinkért most  mi egyedül
Jeszenszky Géza
Civis Hungaricus: hibáinkért most mi egyedül

Angol szerzői nevén John Lukacs, magyarul Lukács János a XX. századi történetírás nemzetközi doyenje hetvennégy Amerikában leélt év mellett is magyar hazafi maradt. „Magyarul érzek és magyarul imádkozom” – írta. A pályatárs emlékezik az 1924-ben született és 2019 májusában elhunyt történészre.

Elon Muskék nyílt levele az MI leállításáról
Eszteri Dániel
Elon Muskék nyílt levele az MI leállításáról

Felhívás a nagy mesterségesintelligencia-rendszerekkel való kísérletek szüneteltetésére címmel március végén rövid nyílt levelet tettek közzé a Future of Life Institute (FLI) nevű amerikai nonprofit szervezet honlapján.

Kinyilatkoztatás és a tudományok, avagy az és szócskáról
Varga-Jani Anna
Kinyilatkoztatás és a tudományok, avagy az és szócskáról

A Magyar Vallásfilozófiai Társaság tavaly szeptemberben  rangos nemzetközi konferenciát tartott jeles filozófusok, köztük Paul Richard Blum és az emblematikus Josef M. Seifert részvételével.

Kié legyen a mező?
Pap Milán
Kié legyen a mező?

Régóta folyik Magyarországon a kultúrharc, és e csetepatékba a politika, leginkább a mindenkori kormányzat, szívesen és nagy erőkkel avatkozik bele.

A melankólia végtelensége
David Lloyd Dusenbury
A melankólia végtelensége

Az emberi nyomorúság története hosszú, s a róla való elmélkedésnek régi hagyománya van. 

Petőfi Sándor neve napja március 18-án
Szentmártoni Szabó Géza
Petőfi Sándor neve napja március 18-án

Sándor-napi dolgozat a névről, a naptárról és a kétszáz esztendeje született Petőfi Sándor névnapi köszöntéséről.

Alt-48
Hermann Róbert
Alt-48

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc eseményei elég távol vannak ma már ahhoz, hogy ne keltsenek különösebb indulatot – ellentétben például a XX. század eseményeivel. Mégis szembesülnünk kell olykor történetietlen okoskodásokkal.

Keresztény indíttatású filozófia
Sárkány Péter
Keresztény indíttatású filozófia
Mi a keresztény filozófia? címmel Balázs Zoltán, Mezei Balázs és Sárkány Péter nyilvános beszélgetést folytatott a Scruton Caféban 2022 augusztusában. Egyikőjük összefoglalta, mire jutottak.