Tudomány

Oppenheimer felemás igaza
Magyarics Tamás
Oppenheimer felemás igaza

Korunk Prométheusza olyan eszközt adott az emberiség kezébe, amely óriási távlatokat nyithat meg, de bele is pusztulhatunk.

A vidiak miért nem vidiek?
Balázs Géza
A vidiak miért nem vidiek?

Nyelvőr rovatunkban a mély hangrendű „i”-vel foglalkozik a szerző, és sokat megtudhatunk Vid község nevéről, annak eredetéről. Izgalmas búvárkodás nyelvünk múltjában-jelenében.

Mit keres az OpenAI a rendelőben?
Rákóczi Piroska
Mit keres az OpenAI a rendelőben?

Minőségi változást hozott a mesterséges intelligencia az orvosi diagnosztikában, a robotokkal asszisztált sebészetben, a 3D nyomtatású protézisek előállításában és a gyógyszerek fejlesztésében. Az OpenAI most az egészségügyi adminisztrációt végzők válláról vehet le nagy terheket.

Világrekorder volt Csontváry öccse
Borzák Tibor
Világrekorder volt Csontváry öccse

Három gyógyszerész volt egy családban: az apa, Kosztka László, s a két testvér, Tivadar és László. A fiúk végül festőként, illetve szőlőtermesztőként váltak híressé. Kostka László – aki a nevét s-sel írta – az izsáki birtokán alkalmazott saját művelési módszerével világrekordot ért el.

A történetírás értelméről
Pethő Sándor
A történetírás értelméről

A nagy német historikus, Leopold von Ranke szerint tudományának feladata megmutatni, hogy a dolgok valójában hogyan mentek végbe. Miként lehet ennek érvényt szerezni, ha történeti narratívák szemünk láttára oltják ki egymást?

John Lukacs Intézet
Pásztor Péter
John Lukacs Intézet

A jeles történészről nevezték el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új kutatóközpontját.

Kisebbségbarát-e ma az Európai Unió?
Bakk Miklós
Kisebbségbarát-e ma az Európai Unió?

Amilyen összetett a nemzeti kisebbségek ügye, olyan változatos nézőpontból lehet vizsgálni. A kárpátaljai magyar kisebbség jogairól folyó vita Ukrajna uniós csatlakozása miatt ismét fölveti a kérdést.

Játékos intelligenciával a Holdra
Krómer István
Játékos intelligenciával a Holdra

Japán szokott precizitásával, a csúcstechnológia teljes arzenálját bevetve tette le névjegyét az űrnagyhatalmak exkluzív klubjában. A nemzetek sorában ötödikként a Holdra szállva béka módjára ugráló s transzformerként kígyózó holdjárócskákat indított útnak, a gyermekek nagy örömére.

Nem áll meg többé „egy szóra”
Nem áll meg többé „egy szóra”

Elhunyt Grétsy László nyelvész, főiskolai tanár, televíziós személyiség, a nyelvművelés kiemelkedő alakja. Kilencvenkét évet élt.

 

A régi űrnagyhatalmaknak nem megy
Krómer István
A régi űrnagyhatalmaknak nem megy

Miközben Kína és India sikerrel nevezett be a Holdra szállni képes nemzetek exkluzív klubjába, s Japán is nagy önbizalommal készül erre, az oroszok leszállóegysége nemrégiben becsapódott a holdfelszínre, az amerikaiak meg jószerével neki sem tudtak indulni.

MI és mi, emberek
Kodolányi Gyula
MI és mi, emberek

Mint annyi találmánynál megesett, a mesterséges intelligencia megalkotói sem törődnek a lehetséges visszaélések kockázataival, sem etikai kérdésekkel. Tudósok, politikusok aggódva kutatják a veszélyek csökkentésének módozatait. A természetes intelligencia nélkülözhetetlennek látszik.

Menekvés Debrecenbe, 1849. január
Filep Tamás Gusztáv
Menekvés Debrecenbe, 1849. január

„Előhó első napján, midőn talán Europának legnagyobb részében a népek istennek hálát adának a szerencsésen elmúlt évért, és hozzá fohászkodának boldog új évért, Magyarország képviselői Pestről futottak.” (Hunfalvy Pál: Napló 1848–1849) 

Aha – így is lehet
Barkó Gábor Ágoston
Aha – így is lehet
Új könyvében a magyar futball és polgárosodás kiváló társadalomtörténésze az eltérő hátterűek viszonyát járja körül.
Horthy és a történettudomány
Turbucz Dávid
Horthy és a történettudomány

A historiográfia sokat tett a magyar társadalom reális önképének megerősödéséért. Kár lenne figyelmen kívül hagyni eredményeit.

A kút mélységét tanúsíthatom
Pásztor Péter
A kút mélységét tanúsíthatom

Megjelent Babits Mihály összes versei kritikai kiadásának második kötete. A magyar filológia nagyszabású vállalkozásáról a sajtó alá rendezővel, Kelevéz Ágnessel beszélgettünk.

Ami a keresztény hit lényegéből levezethető
Zalatnay István
Ami a keresztény hit lényegéből levezethető

Tavaszy Sándor a két háború közötti erdélyi magyar szellemi élet egyik meghatározó személyisége volt. Igazgatta a kolozsvári teológiát, püspökhelyettesként szolgált, a kierkegaard-i filozófia honosításán munkálkodott.

Budapest – Magyarország?
Hatos Pál
Budapest – Magyarország?

Mindenek ellenére talán mégis a nemzet és fővárosa egységében gondolkodó Jókainak van igaza.

Bologna tornya
Pásztor Péter
Bologna tornya

A város több mint kilencszázéves Garisenda-tornyát október közepén körülkerítették, elzárva  a forgalom elől, mert különlegesen érzékeny mikrofonokat helyeztek el benne, hogy az esetleges összeomlását jelző legcsekélyebb repedések hangját rögzíthessék.

Sunak, az önvezető
Pásztor Péter
Sunak, az önvezető

A mesterséges intelligencia itt van a nyukonkon, de a szabályozása nélkülözhetetlen és korántsem egyszerű.

Majd Lajos bácsi
Krómer István
Majd Lajos bácsi

Bámulatos teljesítményekre képes a XXI. századi űr- és robottechnika. Űrhajóink több százmillió kilométeres távolságban keringő égitesteket keresnek fel, precíziós berendezéseiket a földi irányítóközpontból centiméter pontossággal tudjuk vezérelni…

Egy elfelejtett szabadelvű üzenete
Pásztor Péter
Egy elfelejtett szabadelvű üzenete

A dualista korszak meghatározó jogtudósának és politikusának, Wlassics Gyulának (1852–1937) ma már alig ismert munkásságát mutatta be Martonyi János a Corvin-lánc Testület ülésén.

Égből jött zászló
Seres Attila
Égből jött zászló

A történész tűnődései koppenhágai tanulmányi látogatása során egyebek közt a „Dannebrog-jelenségről”

Megalkuvás nélkül
Bábel Balázs
Megalkuvás nélkül

A francia forradalmárok kérlelhetetlenségével, vérbe mártott lantját véres kézzel pengetve küzdött volna a világszabadságért. Petőfi korlátot nem ismert, számára a fő morális parancs az öntudatos, igazságos, becsületes cselekedet. A kispap Bábel Balázs gondolatai a múlt század hetvenes éveiből.