Tudomány

A társas kapcsolatokon, nem a jóléten múlik a boldogság
Pásztor Péter
A társas kapcsolatokon, nem a jóléten múlik a boldogság
Nyolcvanéves a világ legrégebbi tudományos boldogságkutatása. Januárban beszámoló jelent meg a harvardi projektről.
Halál és kultusz
Pásztor Péter
Halál és kultusz

Petőfi soha nem járt jól kerek évfordulóival: századik születésnapjával a Horthy-korszak
nem tudott mit kezdeni, a százötvenediket a kommunisták rontották meg. Vajon mi mit teszünk nemzeti költőnkkel? Hermann Róbert történésszel beszélgettünk.

A méhpusztulás megelőzhető
Krómer István
A méhpusztulás megelőzhető

Egy amerikai állatgyógyászati cégnek elsőként sikerült immunizálással megvédenie a méheket egy világszerte súlyos gazdasági veszteséget okozó betegségtől. A jövőben már nem a kaptárak megsemmisítése az egyetlen védekezés a fertőzések elkerülésére.

Kölcsey kétszáz esztendős Hymnusa
Szentmártoni Szabó Géza
Kölcsey kétszáz esztendős Hymnusa

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én, Szatmárcsekén készítette el Hymnus című versének tisztázatát, amely huszonegy év múltán, Erkel Ferenc dallamával kezdett a magyar nemzet himnuszává válni. 1989 óta ez a nap a magyar kultúra napja is.

Béketárgyalások Vesztfáliától Párizsig
Halász Iván
Béketárgyalások Vesztfáliától Párizsig

A békekonferenciák az európai politikai kultúra kiemelkedő teljesítményei a XVII. század dereka óta. Magukon viselték koruk ellentmondásait, gyakran súlyos igazságtalanságokat szentesítettek, és többször csődöt mondtak, mégis élhető kereteket teremtettek nemzedékek számára.

A disznók megoldják a szervválságot?
Gulisio Tímea
A disznók megoldják a szervválságot?

A múlt évben a sebészek átültették az első sertésszíveket emberi páciensekbe, és a kutatók még több emberkísérletet szeretnének elindítani. Hol tartanak ezek a törekvések jelenleg, és valóban megoldást jelenthetnek?

Három mákgubó
Borzák Tibor
Három mákgubó

Geszt két miniszterelnököt is adott az országnak. Most újítják fel a Tisza család ősi kastélyát és kriptáját. A zsákfaluban látni rendezetlen portákat, munkalehetőség csak a közeli városokban van. Hogyan élnek itt az emberek? Miként őrzik a múlt emlékeit?

A történelem útjába állni
John O’Sullivan
A történelem útjába állni

Amerikában a kormányzó párt és a legtöbb kulturális intézmény az országot rasszistának, szexistának és fehér felsőbbrendűséget vallónak mondja, amin a konzervatívok zavarodottan elképednek, de hiteles cáfolatot és a gyógyulás receptjét nem adják.

Az Úr születése
Karasszon Dezső
Az Úr születése

Olivier Messiaen meditációciklusa a XX. századi szakrális programzeneiség kiemelkedő példája. A meditációk közül válogat a volt kántor.

Még dúsabb szerves anyag a Marson
Gulisio Tímea
Még dúsabb szerves anyag a Marson

Július óta a NASA Perseverance roverje négy vékony, üledékes kőzetmagot gyűjtött be, melyek a Marson egy tóban keletkeztek. A tudósok izgatottan vizsgálják az idegen világban talált leleteket.

Nem ismerek egyetlen Habsburgot sem
Navarrai Mészáros Márton
Nem ismerek egyetlen Habsburgot sem

Martyn Rady brit történész, a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-Európai Tanulmányok Intézetének emeritus professzora A Habsburgok – A világ urai című nagyszabású könyve magyar fordításának megjelenése alkalmából a közép-európai történelem iránti csodálatáról, a Habsburg-uralkodókkal kapcsolatos legkorábbi emlékeiről és az angol-brit monarchia kifutási lehetőségeiről beszélt.

Vezérdemokrácia és egyéb politikai rezsimek
Pap Milán
Vezérdemokrácia és egyéb politikai rezsimek

„Politikai rezsimek: demokrácia, autokrácia, diktatúra” címmel konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete december 7-én. Beszámolónk a nívós értekezlet főbb gondolatairól.

Az identitásszimbólumok védelme Európában
Tóth J. Zoltán
Az identitásszimbólumok védelme Európában

A nemzeti és közösségi jelképek Európában majdnem mindenütt törvényes védelmet élveznek. Összehasonlító kutatás próbálta feltérképezni az érdemi különbségeket.

Új fehérjék mesterséges intelligencia által
Gulisio Tímea
Új fehérjék mesterséges intelligencia által

Mesterséges intelligenciával az emberi szervezetbe avatkozni? A mai kor elkerülhetetlen velejárója. Amit feltalálunk, használjuk. Hogy mire, az már a mi felelősségünk.

A magyar filozófusszakma kettős jubileumáról
Varga Péter András
A magyar filozófusszakma kettős jubileumáról

Százharminc évvel ezelőtt alakult meg, húsz évvel ezelőtt alakult újjá az Aquinói Szent Tamás Társaság. Filozófiatörténeti esszénk.

Lehet-e jó szemmel nézni azt, ami történik?
Kovách Fülöp
Lehet-e jó szemmel nézni azt, ami történik?

„Az események hetvenöt százalékban rosszak. A trendek viszont hetvenöt százalékban jók”, felelte Larry Summers korábbi amerikai pénzügyminiszter Niall Ferguson történész kérdésére: „Mennyi rosszat tartogat a jövő?” Cikkismertetőnk.

Ahogy a szentszéki diplomata látta
Elmer István
Ahogy a szentszéki diplomata látta

Somorjai Ádám bencés történész, a szentszéki Államtitkárság egykori munkatársa az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után a Magyarországon diplomáciai szolgálatot teljesítő apostoli nunciusok jelentéseiből összeállított művek sorát adta közre, amely újabb két kötettel gazdagodott.

Digitális válság, kozmikus valóság
Pásztor Péter
Digitális válság, kozmikus valóság

A hálózatvilág megrettent a szökőmásodpercek káoszától. Alighanem korai az ijedség.

A magyar parasztság eltűnése
Torkos Matild
A magyar parasztság eltűnése

A magyar falu túlnépesedettnek számít, sokkal többen lakják, mint ahány embernek megélhetést tud biztosítani. Az elmúlt évtizedekbeli sorsáról beszélgettünk Kovách Imre szociológussal, a TK Szociológiai Intézet kutatóprofesszorával.

Európa filmje Amerikában
Farkas Ákos
Európa filmje Amerikában

Az Egyesült Államok teljesítményének szellemi örökségét mutatja be új kötetében az ismert üzletember, diplomata és politikus. Mint annyi mást, őt is a csodálat és az aggodalom egyszerre tölti el. Ő azonban a közös sorsot látva a vallomásszerűségig is elmegy.

A történelem az értelem legfelsőbb hatósága
Pásztor Zoltán
A történelem az értelem legfelsőbb hatósága

Individualizmus, értékvesztés, szélsőségesség – csak kapkodjuk a fejünket, hogyan változik a világ. Vajon merre halad? Megállíthatók-e még a folyamatok? Visszatérhetünk-e a normalitáshoz? Minderről Sári László József Attila-díjas tibetológust, írót, műfordítót kérdeztük.

Békebeli NGO-k a tanyákon
Barta István
Békebeli NGO-k a tanyákon

A legnagyobb magyar szociális szervező: Kerkai Jenő jezsuita munkássága és mai üzenete címmel rendeztek konferenciát a Párbeszéd Házában, amelyen hangsúlyos helyet kapott a XX. század első felében kibontakozó szociális mozgalmak színes képe is.

A lázadó ember szomorúsága
Miskolczy Ambrus
A lázadó ember szomorúsága

„A világ kettészakadt, s a repedés az én szívemen ment át” – idézte Heinét Illyés Gyula a naplójában 1960 végén. Ma a lázadás hangulata hódít, és mi is leemelünk a polcról egy-egy régi könyvet. Hátha megvilágosodunk.