Tudomány

Egy hálózati guru előrejelzései
Király Béla
Egy hálózati guru előrejelzései

A Yuval Noah Harari életművét jelentő jövővízió és vulgáris történelemértelmezés valójában egy, a 19. század pozitivista-materialista filozófiatörténeti áramlatainak főbb következtetéseit a „negyedik ipari forradalom” viszonyaira adaptáló ideológia.

Hát az már tanító, amik mi vagyunk?
Róna Katalin
Hát az már tanító, amik mi vagyunk?

„Aki nem tud, az tanít, aki tud, az teremt. Amit én elértem, azt csak azért sikerült, mert nem az iskola négy fala közé bújtam meg, hanem megismertemazt az emberanyagot, amit alakítani akartam” – Számvetésében írt így Turi Sándor, a paszabi tanító.

Amikor a méltányosság felülírja a jogot
Képes György
Amikor a méltányosság felülírja a jogot

Az államfői kegyelmezési jog története Magyarországon, különös tekintettel annak céljára, típusaira és korlátaira – javaslatokkal, történeti példákkal.

Ha van állam, akkor minden van
Antal Róbert István
Ha van állam, akkor minden van

A határon túli magyar kisebbségek elmúlt száz évéről rendezett kétnapos konferenciát tekintélyes történészgárda részvételével 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia, ahogyan a Horthy-korszak, illetve a szocializmus évtizedeinek vitás kérdéseiről is tette. Az előadások tavaly kötetben is megjelentek.

A Bodriszak faluja
Sántha Attila
A Bodriszak faluja

Eleddig nem is sejtett magyar eredetű helynevek Moldvában? Igen, vannak szép számmal. Ezekről beszél, és az elsőre korántsem magyarosan hangzó Burdusaci nevének eredetét leplezi le a szerző.

Még sok  felfedeznivalóm van
Benyik György
Még sok felfedeznivalóm van

Majd száz kitüntetése után, 2023-ban kapott Nobel-díjat Karikó Katalin a szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztéséért. Ugyanebben az évben a Magyar Szent István-renddel tüntették ki a Széchenyi-díjas magyar-amerikai kutatóbiológust. Idén pedig Ferenc pápa a Pápai Életvédő Akadémia rendes tagjává nevezte ki. Életútjáról beszélgettünk.

Perjés Géza és a bizonytalanság birodalma
Nagy Miklós Mihály
Perjés Géza és a bizonytalanság birodalma

Perjés Géza (1917–2003) a XX. század legjelentősebb magyar hadtörténésze volt. Sokrétű munkássága, egészen egyedi modellalkotó képessége, eredeti felismerései túlmutatnak a történetírás szűk keretein.

Meggyújtja újból a lángot
Kukorelli István
Meggyújtja újból a lángot

Kukorelli István professzor beszéde Szoboszlai-Kiss Katalin Miről beszélek, amikor a görögökről beszélek című könyvének bemutatóján több, mint méltatás: a szerző kortársi kérdéseket is felvet.

Internacionalizmus konzervatív keretben
Egedy Gergely
Internacionalizmus konzervatív keretben

Klemens von Metternich az erőegyensúly megteremtésével évtizedekre biztosítani tudta Európa békéjét a XIX. században, amit Henry Kissinger követendő példának tartott a XX. század második felében.

A főherceg háttéremberei: Czikann-Zichy Móric
Szűts István Gergely
A főherceg háttéremberei: Czikann-Zichy Móric

Habsburg Ottó szinte feltárhatatlan kiterjedésű kapcsolati hálóval rendelkezett. A császári családhoz, a királysághoz, az utolsó magyar királyhoz, IV. Károlyhoz hű családok mellett a magyar emigránsok között is számtalan követője, bizalmasa akadt.

Aki a negyedik utat kereste
Torkos Matild
Aki a negyedik utat kereste

Életének kilencvenharmadik évében, április 4-én elhunyt Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológus, akadémikus, a szegénység, a társadalmi struktúra, a társadalmi egyenlőtlenségek egyik legkiválóbb kutatója.

Bajunk a paradicsomban
David Lloyd Dusenbury
Bajunk a paradicsomban

A Teremtés könyvétől Jean Baudrillard-ig baljóslatú kapcsolat van az intelligencia és a rossz között, avagy amiért a mesterséges intelligencia térnyerése nyugtalanít bennünket.

A harvardi főhullás és a sokszínűség
Takács Dániel
A harvardi főhullás és a sokszínűség

A világ egyik legpatinásabb, 1636-ban alapított egyetemének rektora, Claudine Gay, az intézmény történetének második női és egyben első színes bőrű vezetője január 2-án lemondott. Miért?

A posztkonzervatív állapot
Czopf Áron
A posztkonzervatív állapot

A 19. század végére a klasszikus konzervatív hagyomány átalakuláson ment keresztül, jelentős mértékben elveszítette korábbi sajátosságait és a politikai-ideológiai térben átadta helyét a liberalizmusnak.

Spinoza Jézusa
David Lloyd Dusenbury
Spinoza Jézusa

Sokan az istentagadók fejedelmének gondolták a bölcselőt, a XVIII. században vallásleleplező apokrif munka jelent meg az ő életrajzával együtt, pedig soha nem tagadta Isten létét, Jézust pedig a legfőbb filozófusnak tartotta.

Varázstalan Európa varázsa
Zelnik József
Varázstalan Európa varázsa

Európa, az európai szellem hosszú életű lesz. Pedig szinte a kezdete óta a pusztulását vizionálják a valóság és a csodák vegyes működését megérteni képtelen együgyű elemzők, túlfeszült halottlátók.

Technológia az elesettek szolgálatában
Tahyné Kovács Ágnes
Technológia az elesettek szolgálatában

Ha a fejlődés előmozdítására használják, a mesterséges intelligencia erősítheti az emberek közötti testvériséget, lehetséges kockázatainak kivédésére azonban már az algoritmusok fejlesztésétől figyelembe kell venni az etikai szempontokat – figyelmeztet Ferenc pápa.

Prohászka Lajos a magyar néplélekről
Pető Zoltán
Prohászka Lajos a magyar néplélekről

Prohászka Lajos (1897–1963) a magyar filozófiai, pedagógiai és politikai gondolkodás egyik legnagyobb formátumú, meghatározó személyisége volt a két világháború közötti években.

Politika és vallás – ahogy Schmitt látta
Karácsony András
Politika és vallás – ahogy Schmitt látta
Katolicizmus és politika címmel jelent meg a nagy hatású és nagy vitákat kiváltó német közjogász Carl Schmitt két tanulmánya
Egy rendes polgári családban…
Filep Tamás Gusztáv
Egy rendes polgári családban…

A szellemi és emberi kiválóság olykor meglepő forrásokból fakad – és kimondhatatlan fájdalmakat rejt. Anekdoták egy hajdani magyar irodalomtörténészről. 

Egy hősi halott emlékezete
Végső István
Egy hősi halott emlékezete

1944. március 19-én, a többség úgy tudja, a német megszállás semmiféle katonai ellenállásba nem ütközött. Marancsik Pál honvéd mégis belehalt lőtt sebeibe. Ha lőttek, volt harc. Volt ellenállás is? Ki volt a hős, akit, ha egyáltalán emlékeznek rá, többnyire Narancsikként említenek?

A sorsfordító március 19.
Joó András
A sorsfordító március 19.

Nyolcvan éve következett be a XX. század alighanem legnagyobb magyar nemzeti tragédiája, az ország német megszállása. Írásunk a föbb eseményeket mutatja be.

 Wlassics Gyula és életműve
Martonyi János
Wlassics Gyula és életműve

Wlassics Gyula (1852–1937) tudós, tanár, politikus rendkívül sokoldalú és terjedelmes életművét a maga teljességében lehetetlen vállalkozás volna egy cikkben ismertetni, ezért a szöveg néhány kitüntetett mozzanaton keresztül elemzi Wlassics jelentőségét.