Hitélet

Kiben hiszel?
Elmer István
Kiben hiszel?
Az ember békére, biztonságra és bizonyosságra vágyik, az utóbbi azonban nem érhető el csupán az észre támaszkodva.
Az Apátúr írógépe
Pálffy Lajos
Az Apátúr írógépe

Régi nagyszombati tűzszentelések, feltámadási körmenetek emlékét idézi az Apátúr egykori ministránsa. Valóságos kincs, a Jóisten adománya volt Gasztonynak a Grazban doktorált teológiai tanár, aki az egyházügyi hivatal szeszélyéből élete alkonyán a határszéli falu híveit szolgálta.

Én vagyok, ne féljetek!
Korzenszky Richárd
Én vagyok, ne féljetek!

Jézus feltámadása életalakító valóság. Tanítványai, akik újra találkoztak Ővele, aki meghalt, akit eltemettek, akinek sírját kővel zárták le, akibe vetett reményük szertefoszlott – később majd az életüket is adják azért, hogy megvallják: Ő újra él.

Akár Jézus halotti leple is lehetett
Pálffy Lajos
Akár Jézus halotti leple is lehetett

Valóságos kalandregény az egyik legismertebb keresztény ereklye, a torinói lepel története. Langer Róbert professzor a hitelessége mellett és ellen szóló érveket az orvostudomány szempontjai szerint vizsgálva korabelinek ítéli, kizárva a hamisítás lehetőségét.

A globális Dél pápája
Rosdy Pál
A globális Dél pápája

Megválasztása után így mutatkozott be Róma népének, amelynek püspökévé vált: „a világ másik végéről jöttem”. A Vatikán olasz dominanciájával, az egyház történelmileg kialakult európai jellegével szemben annak egyetemességét kívánja érvényre juttatni.

Belebetegedtünk  a kapzsiságba
Zatykó László
Belebetegedtünk a kapzsiságba

Miközben most még hozsannát zeng a néhány nap múlva már a vérét követelő tömeg, a Jeruzsálembe bevonuló Jézus megkönnyezi az őt halálra adó város közelgő végzetét. A Világ Üdvözítője olyan bíró, aki megsiratja az elítéltet, magára veszi a sorsát, s bűntelenül vállalja az elítélt bűnhődését.

Forduljunk szembe az árral!
Korzenszky Richárd
Forduljunk szembe az árral!

Virágvasárnap egyszerre emlékezünk a dicsőséges jeruzsálemi bevonulásra és a keresztútra. Azt a Jézust feszíttetik meg, akit pár nappal előtte királyként hozsannával üdvözöltek. Kétezer évünk volt, hogy komolyan vegyük Jézus megtérést sürgető felszólítását. Ma sem késő.

A citerázó barát
Polgár Marcell
A citerázó barát

Szerzetes, helytörténész, mesemondó, citerajátékos, és ki tudja, mi vagy mi lesz még Varga Kamill ferences testvér, aki a bicentenárium kapcsán a Petőfi-kutatásba is belekóstolt. Jászberényből indult, jelenleg Gyöngyösön él, de közben megfordult az ország minden ferences kolostorában.

Életre hívó szó
Korzenszky Richárd
Életre hívó szó

Létünk parányi porszem a világban, életünk halálba torkollik. Az élők ura azonban közénk jött, ki akar vezetni a sötétségből a fényre, a halálból az életre minden embert. Személyesen hív, nevünkön szólít, mint Lázárt: jöjj ki sötétségedből, jöjj ki bűneid fogságából!

Ránk bízta a fényt
Korzenszky Richárd
Ránk bízta a fényt

Akik nem mernek a lelkiismeretük szavát követve cselekedni, a farizeusokhoz, e vak vezetőkhöz hasonlóan inkább előírások bástyái mögé bújnának az élet szolgálata helyett. A gyógyító Jézus megnyitja szemünket a teljesség, az élet felé, s a sötétségen úrrá lesz a világosság.

A klub, ahová senki sem akar belépni
Boros Attila Botond
A klub, ahová senki sem akar belépni

Nick Cave rockzenész Rowan Williams korábbi canterburyi érsekkel beszélgetett a gyászról, a hitről és az alkotásról a londoni Times hasábjain.

Honvédhalmi Boldogasszony
Polgár Marcell
Honvédhalmi Boldogasszony

Népszerű zarándokhely volt a Tófalu határán lévő Honvédhalma, a kápolnai csatában elesett honvédek nyughelye, míg virágzásának a kommunista időszak véget nem vetett. Történetének Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató főmuzeológusa járt utána.

Sem konzervatív, sem liberális
Várszegi Asztrik
Sem konzervatív, sem liberális
Ferenc pápa arra buzdít, hogy lépjünk túl a szavakon, és úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeretett minket. Ő pontosan tudta, hogy jövendő népe nem az öntelt tehetősekből rekrutálódik, hanem azokból, akik emberségük romjain még képesek befogadni az atyai szeretetet.
Nem én vagyok a Szentlélek
Görföl Tibor
Nem én vagyok a Szentlélek

Mennyire szerencsétlen dolog – kiáltott fel Jorge Mario Bergoglio 2019-ben –, hogy egyesek a múlthoz akarják láncolni a katolikus egyházat, és ezzel vénné próbálják tenni! Bár, tette hozzá, ugyanilyen szerencsétlen dolog lenne, ha a katolikusok mindenkinek meg akarnák nyerni a tetszését, és fűhöz-fához alkalmazkodni igyekeznének.

Adj innom!
Korzenszky Richárd
Adj innom!

Emberségében Jézus olyan, mint bárki más. Elfárad, megéhezik, szomjas. Inni kér – egy idegentől. Számára senki sem idegen. Találkozhatunk vele, az élő víz forrásával. Nekünk kell megszólítani őt: Uram, add nekem az éltető vizet!

Jó nekünk itt lenni!
Korzenszky Richárd
Jó nekünk itt lenni!

Az odafönt valókra figyeljetek! – figyelmeztet Pál apostol. Jézus a színeváltozás hegyére hív bennünket is, hogy a hétköznapok kisszerűségét magunk mögött hagyva megsejthessük a lényeget. A meredek úton velünk tart az Úr, aki fölvitte keresztjét a Golgotára. Elindulunk-e vele?

Hitvallók a hegyen
Krómer István
Hitvallók a hegyen

A Rákosi-rendszer által meggyötört szerzetesek színe-java talált menedéket, s dolgozott csöndben üldözött egyházáért a pannonhalmi bencés monostorban létrehozott szociális otthonban. Kabay Barna és Petényi Katalin Pannonhalmi szamizdat című filmjében Várszegi Asztrik emlékezik rájuk.

A világítótorony virrasztója
Görföl Tibor
A világítótorony virrasztója

Oly sok minden foglalkoztatta a február 25-én elhunyt Lukács Lászlót, hogy szinte lehetetlen tömören összefoglalni, ki is volt ő. Mégis megkockáztatható, hogy pedagógiai vénájú tudós szerzetesként alkotott maradandót a katolikus egyház és a magyar kultúra XX. és XXI. századi történetében.

Hittel várni a jövőt
Korzenszky Richárd
Hittel várni a jövőt

Mielőtt meghirdette az igazságosság, a béke és az öröm országát, Jézus emberként hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett. A nagyböjt a fegyelem, az elkötelezettség próbája, a jó és rossz között választani tanulás, Istennel való kapcsolatunk elmélyítésének ideje.

Az egyházat nem titkárok vezetik
Rosdy Pál
Az egyházat nem titkárok vezetik

Minden pápaságnak megvan a maga jellegzetessége. Teológus, politikus, missziós elhivatottságú pápák ültek már Szent Péter székében – sokféle egyéniség. Oldalukon pedig titkárok dolgoznak, akik rendszerint névtelenek.

Hamvak gyémántporragyogásban
Zatykó László
Hamvak gyémántporragyogásban

A hamu a keresztény liturgiában a szeretetből fakadó alázat szimbóluma. A hívek a zsoltárossal Isten szerető jóságához, mérhetetlen irgalmához folyamodnak, kérve Őt: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” S az Úr életre keltő hatalmas irgalma feltámaszt a porból.

Te győzd le a rosszat jóval
Korzenszky Richárd
Te győzd le a rosszat jóval

Éljetek mindenkivel békességben! – buzdítja a filippieket, s minden keresztényt Pál apostol. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek! Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Követve a Mestert, ne üss vissza, hogy megtörd a gonosz hatalmát.

Az idők jeleit mélyebben megérteni
Pásztor Péter
Az idők jeleit mélyebben megérteni
Tomáš Halík cseh katolikus pap a Le Croix-nak adott interjúban az egyházon belüli ellentétekről beszélt.