Hitélet

Az igazságosság, a béke és az öröm országa
Korzenszky Richárd
Az igazságosság, a béke és az öröm országa

Amikor a tömeg királlyá akarná tenni, eltűnik előlük. Virágvasárnap azonban elfogadja a pálmaágakat, a köszöntő éneket. Ám nyíltan csak Pilátus foglyaként, a kereszt árnyékában mondja királynak magát, akinek országa nem e világból való. Követőinek nap mint nap föl kell venniük keresztjüket.

Egyetlen hajszálatok sem vész el
Korzenszky Richárd
Egyetlen hajszálatok sem vész el

A jeruzsálemi templom pusztulásáról jövendölve Jézus a rájuk váró üldöztetésre figyelmezteti tanítványait: a pusztítás, a rombolás világában nemkívánatossá válhatnak. Miközben szétesnek a családok, a közösségek, a Mester az igazságosság, a béke és az öröm országának építésére bátorít.

Krisztus közlegénye
Zatykó László
Krisztus közlegénye

Derűs alázattal követte a rendalapító példáját, nem húzódozott a piszkos, nehéz fizikai munkától sem, nem kereste a maga kényelmét a nyolcvankilenc évesen Mesteréhez hazatért P. Csorba Domonkos ferences atya, amerikai s hazai magyarok szeretett lelkipásztora.

Innen – és túl minden tarkaságon
Korzenszky Richárd
Innen – és túl minden tarkaságon

Életem titok, mélyén a Teremtő rejtezik, akinek és akiért minden él. Nem a halálé az utolsó szó. A hitért, hogy Jézus él, s hogy halála után is találkoztak vele, tanítványai készek voltak az életüket adni. Ami odaát van, emberi ésszel és képzelettel fel nem fogható.

Mérhetetlen kincsek
Mezey Katalin
Mérhetetlen kincsek

Szita Irén nővér élete és vallomása tanúsítja, hogy Jézus a végtelen nyomorúságban sem hagyja el azt, aki benne bízik, képes mérhetetlen kincsekkel elhalmozni a szenvedő embert.

Az élet legjava még hátravan
Rosdy Pál
Az élet legjava még hátravan

A halott már Isten irgalmának ölelő karjában van, és mi, akik rá emlékezve mindabba a jóba és szépbe „beletemetkezünk”, amit életében velünk tett – mi, akik még a halott előtt feltáruló új lehetőségek előtt állunk, újra megtapasztaljuk létének szépségét, amely immár Isten életével eggyé vált.

Szentírás határtalanul
Király Farkas
Szentírás határtalanul

Itt tiritarka út menti bokrok között kocsikázom, amott őzek, fajdok és fácánok kapják fel fejüket a motorzúgásra. Göncre tartok, ebbe az abaúji kisvárosba: a Károlyi Gáspár Múzeum és Bibliakiállításhoz vezet kíváncsiságom. 

Látni akarom Jézust!
Korzenszky Richárd
Látni akarom Jézust!

Mint egy gyerek, Zakeus fára mászott, vállalva vagy talán nem is gondolva rá, hogy nevetségessé válhat. Nem törődött mások véleményével; látni akarta a Mestert. Vajon én képes vagyok-e az emberi tekintetektől függetleníteni magamat? S meg tudom-e osztani azt, amim van?

Légy hozzám irgalmas!
Korzenszky Richárd
Légy hozzám irgalmas!

Mindennapi harcainkban szeretjük magunkat másoknál többnek, értékesebbnek mutatni. A farizeus bennünk él: hajlamosak vagyunk embertársainkat elítélni, magunkat túlértékelni. Pedig esendő emberként többnyire inkább a vámoshoz hasonlítunk; rászorulunk Isten felemelő irgalmára.

II. Erzsébet reformátusként halt meg
Pásztor Péter
II. Erzsébet reformátusként halt meg

Nem egészen reformátusként, de mindenképpen presbiteriánusként, ahogy a skót kálvinistákat nevezzük. Amikor ugyanis a brit király Balmoralban, Skóciában tartózkodik, megváltoztatja vallási hovatartozását.

Hadd érezzem a szeretetedet!
Korzenszky Richárd
Hadd érezzem a szeretetedet!

Szüntelenül imádkozni annyit jelent, mint állandóan kapcsolatban lenni az életet ajándékozó Istennel, megköszönve örömeinket, elé tárva gondjainkat. Elfogadni, hogy nem én vagyok az ura az életemnek, hanem Ő szólított meg Fiában, aki meggyógyít, felemel.

A pápa ablakot nyitott a világra
Rosdy Pál
A pápa ablakot nyitott a világra

Hatvan éve kezdődött a II. vatikáni zsinat, amely fordulópontot hozott az egyház és a laikus világ, a keresztény felekezetek, valamint a kereszténység és más vallások viszonyában. XXIII. János, a párbeszéd pápája új válaszokat keresett a modern világ kihívásaira.

A megköszönni tudás készsége
Korzenszky Richárd
A megköszönni tudás készsége

Annyi mindent kaptunk ajándékba, amiben mások szűkölködnek. Család, otthon, egészség, megélhetés, barátok nem magától értetődően „járnak” nekünk; kérnünk kell, s hálát adni érte. És hírét vinni a világba Jézus gyógyító jóságának, amely meg tudja változtatni az életünket.

A Fénybe távozott
Elmer István
A Fénybe távozott

Október 3-án elhunyt Szabó Ferenc jezsuita atya, teológus, író, költő, a Vatikáni Rádió egykori szerkesztője. Elmer István emlékezik rá.

A hitvallás megtagadása
Pásztor Péter
A hitvallás megtagadása

Az Egyházak Világtanácsa augusztus 31. és szeptember 8. között Karlsruhéban tartotta tizenegyedik nagygyűlését. Előzőleg többen szorgalmazták az orosz ortodox egyház tagságának felfüggesztését.

Bizalomból fakadó hittel
Korzenszky Richárd
Bizalomból fakadó hittel

Isten létének kérdése nem hagyja nyugodni az embert. Az élet válságos időszakaiban az istentagadó is elbizonytalanodhat hitetlenségében, de meginoghat a hívő is. Növeld bennünk a hitet! – kérik Jézust az apostolok, aki válaszul hívja őket: jöjjetek utánam!

Örömhír a szegényeknek
Korzenszky Richárd
Örömhír a szegényeknek

A koldus Lázárról szóló példabeszéd arra figyelmeztet: nem lehetünk közömbösek a világ nyomorúságaival szemben. Az igazi Krisztus-követésnek társadalmi következményei vannak. Az elesettekkel, elhagyatottakkal való szolidaritás, testvériség nélkül nincs kereszténység.

A szívünkbe írt törvény
Korzenszky Richárd
A szívünkbe írt törvény

Korunk embere jobbára csak pillanatnyi csoportérdekeken alapuló szabályokat ismer, nehezen fogadja el a világ természet adta rendjét. Senki nem szolgálhat két úrnak: vagy az élet Urát választom, vagy az anyagi világ látszatértékeibe helyezem bizalmamat.

Jim Blount atya szólt a magyarokhoz
Mezey Katalin
Jim Blount atya szólt a magyarokhoz

Budapesten járt, és az augusztus 27-én Máriaremetén megtartott, egész napos Szeretetláng Fesztivál kiemelt vendége volt Jim Blount atya, aki a Szeretetláng mozgalom ismert misszionáriusa.

Hogy megtérjen s éljen
Korzenszky Richárd
Hogy megtérjen s éljen

Jézus sok kortársát megbotránkoztatta azzal, hogy az írott betűnél fontosabbnak tartotta a segítségre szoruló embert. Kereste, aki elveszett, s közösséget vállalt a vétkesekkel. Újjá akarja teremteni; önzetlen, egymást elfogadó nagy családdá formálni a világot.

Széna, szalma vagy kalaposinas?
Rosdy Pál
Széna, szalma vagy kalaposinas?

A XX. század közepéig elmaradhatatlanul hozzátartozott a falusi házasságkötéshez a leánykérés. Rosszabb esetben azért, hogy a szülők érvényesíthessék anyagi szempontjaikat. Jobb esetben azért, hogy élettapasztalatukkal óvják leányukat az elhamarkodott választástól.

Szeged, a Biblia-kutatók fővárosa
Krómer István
Szeged, a Biblia-kutatók fővárosa

Augusztus végén immár harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Benyik György szegedi biblikus professzor által kezdeményezett és mindmáig általa vezetett Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, Közép-Európa legjelentősebb szentírás-tudományi fórumát, Hermeneutika vagy a bibliai szövegértelmezés változatai címmel.

Mi itt állunk, itt maradunk!
Rosdy Pál
Mi itt állunk, itt maradunk!

„Az iskolában nem tanárok és tanulók vannak, mi egyszerűen mindnyájan egy iskolába járunk” – vallotta Brisits Frigyes, a nagy tekintélyű, közkedvelt ciszterci igazgató, aki diákjai legtöbbjét személyesen ismerte, sokaknak még a szüleit is.