Hitélet

Begyógyítani a föld sebeit
Korzenszky Richárd
Begyógyítani a föld sebeit

Életünk ajándék, amivel értelmet és szabad akaratot kaptunk. A választás lehetőségét és felelősségét az ideig-óráig tartó és a soha el nem múló értékek között. A hatalom és a szeretet közötti dönteni tudás, az értékes és értéktelen megkülönböztetésének kulcsa a nevelésben van.

Ferences diákból bencés szerzetes
Róna Judit Ágnes
Ferences diákból bencés szerzetes

Somorjai Ádám bencés atya Civilizációról civilizációra címmel, 1988 és 2021 között írt hitéleti munkáinak gyűjteményével ünnepelte – az általa alapított Bencés Kiadó jóvoltából – hetvenedik születésnapját.

Szolgáló egyházra van szüksége a világnak
Korzenszky Richárd
Szolgáló egyházra van szüksége a világnak

Nem látványos, magamutogató, hanem feltűnés nélkül szolgáló egyházra van szüksége a világnak. Nem maradhatunk közömbösek mások nyomorúságával szemben. Legyen szemünk azokra, akikkel senki sem törődik. Jézus-követő életünk az önzetlen odaadásban válik teljessé.

A Kerkai világszám!
Barta István
A Kerkai világszám!

A két világháború között a semmiből nőtt ki az a mozgalom, amely egy évtized alatt félmilliós tagságot mondhatott magáénak, parasztfiatalok százezreinek adva tartást, hitet és a jövő reményét. Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel beszélgettünk a KALOT-ról és szervezőiről.

Hűséggel és felelősséggel
Barna Gábor
Hűséggel és felelősséggel

A keresztény hitben való kitartásra és példaadásra, az embertársak alázatos tiszteletére, az irántuk való szeretetteljes nyitottságra, mértékletességre, igazságosságra, szelídségre inti fiát Szent István, aki személyes életében is eggyé vált országával.

Szent István és a bencések
Somorjai Ádám
Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

Szűk út vezet az életre
Korzenszky Richárd
Szűk út vezet az életre

A kereszténység nem vallásismeret vagy hagyományok ápolása, hanem naponta megújítandó személyes kapcsolat a végtelen Isten és a véges ember között. Elkötelezettség, kereszthordozás, erőfeszítés. Törekedjünk bemenni a szűk kapun, az ítéletet pedig bízzuk az Úrra.

Szemben az árral
Korzenszky Richárd
Szemben az árral

Az egymással osztozó, a teremtés rendje mellett kiálló keresztények nyugtalanítják az individualizmus és relativizmus világát, amelyben a hatalomvágy és a birtoklás vágya uralkodik. Jézus az ellentmondás jele, mert életünk radikális megváltoztatását kívánja.

Nincs gyors megoldás
Rosdy Pál
Nincs gyors megoldás

Németországban van egy jó evangélikus egyház, nincs szükség még egyre – üzente ironikusan Ferenc pápa a szavai szerint „súlyos belső válsággal küzdő német katolikus egyháznak”. A hit megfogyatkozása következtében a hanyatlás olyan mély, hogy nincs rá gyors megoldás.

Virrasszatok!
Korzenszky Richárd
Virrasszatok!

Mindig készen kell állnunk a számadásra. Nem a felelősségre vonástól rettegve, hanem lelkiismeretünk szerint a legjobbra törekedve, adottságainkat mások javára használva. Soha nem lehetünk elégedettek magunkkal, a tökéletesedés életre szóló feladat.

Ima a katonákért
Pásztor Zoltán
Ima a katonákért

Két év kihagyás után hatvankettedik alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Lourdes-ban, melynek záró miséjét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be. Berta Tibor tábori püspök vezetésével száztíz katona képviselte a Magyar Honvédséget.

A mohóság csapdájában: birtokolni vagy létezni?
Korzenszky Richárd
A mohóság csapdájában: birtokolni vagy létezni?

Jézus példázata a csűrét nagyobbító mohó emberről időszerűbb, mint valaha. A háborúig fajuló önzés világában utódainknak inkább biztos értékrendet kellene átörökítenünk, olyan életstílust, amelyet nem a birtoklás irányít; versengés helyett a szolidaritás készségét.

Nehéz útra indul a pápa
Rosdy Pál
Nehéz útra indul a pápa

Ferenc pápa kanadai útját a hat-hétórás időeltolódás, a nagy távolságok, a komoly hőmérséklet-különbségek mellett nem szűnő térdbántalmai is nehezítik. Mindemellett igazán fájdalmassá az őslakosokkal szemben elkövetett korábbi bűnökkel való szembesülés teszi.

Rászorulunk az isteni irgalomra
Korzenszky Richárd
Rászorulunk az isteni irgalomra

Eluralkodik a káosz, ha az ember a világ urának gondolja magát. Az isteni rendhez való visszatérést kérjük, azt imádkozva, hogy szenteltessék meg a Te neved. Az élet teljessége után vágyakozva az igazságosság, a béke és az öröm országát kell jelenvalóvá tennünk a világban.

Vatikáni diplomata a Szentföldről
Vertse Márta
Vatikáni diplomata a Szentföldről

Tiszaborkúti magyar zsidó édesapja Brazíliában találkozott morvaországi édesanyjával; Izraelben született, oxfordi domonkosok hatására katolizált. David-Maria A. Jaeger ma kánonjogász, egyetemi tanár és a Rota Romana szentszéki bíróság ügyhallgató prelátusa.

A csendes csodálkozás képessége
Korzenszky Richárd
A csendes csodálkozás képessége

Az Úr napjának megszentelése kikopott az életünkből. A világ rendjéhez egyensúlyt kell teremtenünk az életünkben tevékenység és szemlélődés között. Imádkozzál és dolgozzál: ahhoz, hogy erőd legyen a tevékenységhez, erődnek kell lennie a nyugalomhoz is.

A zsinatot még nem fogadtuk be
Rosdy Pál
A zsinatot még nem fogadtuk be

De hiszen szembemiséznek! És magyarul! Nem ezt jelentette a zsinat? A többi a papokra tartozik, nem? Végül is ők csinálják az egyházi munkát. Ők prédikálnak, mi hallgatjuk. Megfogadjuk vagy bíráljuk. Ferenc pápa szerint egy évszázad kell, hogy egy zsinat gyökeret eresszen.

A szerzetesrendek és a társadalmi haladás
Somorjai Ádám OSB
A szerzetesrendek és a társadalmi haladás

Európa keresztény gyökereit lehet ideológiai szándékkal tagadni, ám az élet minden területén lépten-nyomon olyan jelenségekkel és intézményekkel találjuk szemben magunkat, amelyeknek keresztény gyökerei kétségbevonhatatlanok. Különösen sokat köszönhetünk a szerzeteseknek.

Menj, te is hasonlóan cselekedj!
Korzenszky Richárd
Menj, te is hasonlóan cselekedj!

Tiszteletre méltó dolog elmenni a világ másik végére, hogy ott segítsünk, de az irgalmas szamaritánusról szóló példázat arra int, ne hagyjuk cserben az utunkba esőket: hozzátartozóinkat, szomszédainkat, azokat, akik a környezetünkben szükséget szenvednek.

Gyöngyösi Bibliák
Polgár Marcell
Gyöngyösi Bibliák

A Gyöngyösi Ferences Könyvtár legújabb időszaki kiállítása a talán legjelentősebb Magyarországon található ősnyomtatvánnyal, a Schöffer-Fust Bibliával várja az érdeklődőket. Fáy Zoltán könyvtárossal beszélgetünk a bibliatörténeti tárlat érdekességeiről.

Bárányokként farkasok közé
Korzenszky Richárd
Bárányokként farkasok közé

Isten Országának már a meghirdetése is ellenséges világban történt. Az istentagadó rendszerben azonban világosabb volt az irány: szemben az árral! Mára minden összekuszálódott: gyakran báránybőrbe bújt farkasok próbálják Jézus tanítványait a saját érdekeik szerint fölhasználni.

Megmenteni jött a beteg világot
Korzenszky Richárd
Megmenteni jött a beteg világot

Vándorok vagyunk ezen a földön, mint Mesterünk, akinek nem volt hová lehajtania a fejét. Jézus nem akarja ráerőltetni magát senkire, de tanítványaitól azt várja, hogy ne hátra tekingessenek, hanem kövessék Őt egy igazságosabb és testvériesebb világ építésében.

Mire költik a péterfilléreket?
Rosdy Pál
Mire költik a péterfilléreket?

A hívek évszázadok óta küldenek közvetlen pénzügyi támogatást a Szentatyának annak jeleként, hogy részt kívánnak vállalni a pápának az egyetemes egyház sokféle szükségletéről, valamint a leginkább rászorulókról való gondoskodásából.