Hitélet

„Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben…”
Barna Gábor
„Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben…”

Karácsony, húsvét, pünkösd – ünnepeink többnyire keresztény eredetűek. Évről évre visszatérve a rend és a stabilitás érzését hozzák az életünkbe, miközben a „maguk módján vallásos” emberek egyre kevésbé vannak tisztában azzal, voltaképpen mit is ünnepelnek.

Mindszenty és a szlovenszkói magyarok
Somorjai Ádám
Mindszenty és a szlovenszkói magyarok

A hercegprímás XII. Piusz pápához 1945–1948 között írt leveleiben a történelmi magyar egyházmegyék határának megőrzését szorgalmazta, hogy a szomszédos államokba került magyar híveket anyanyelvükön gondozhassák. Miután kérésére nem érkezett válasz, lemondott tisztségéről, a Szentszék azonban helytállásra buzdította.

Üdvösség és élet
Korzenszky Richárd
Üdvösség és élet

Sokan látszatvilágba menekülnek a legnehezebb kérdés elől: mi az élet értelme? Az apostolok képesek voltak az életüket adni azért, hogy tanúsíthassák, amit láttak: Jézuson nem lett úrrá a halál, harmadnapra föltámadt. Fénye átragyog a halál sötétségén a világ végezetéig.

Kísértés és böjt
Benyik György
Kísértés és böjt

Babits keserűen írja: „bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák”, ám vigasztalásunkra szolgálhat, hogy a hozzánk a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett Jézus vállalta a megkísértés gyötrelmét is, példát mutatva az ellentmondásra a gonosznak.

Mammon az Isten házában
Korzenszky Richárd
Mammon az Isten házában

Kereszténységünkre nem telepedhet rá napjaink anyagiassága. A vallás nem üzleti vállalkozás, hitet nem lehet pénzzel teremteni. Az Istennel való személyes kapcsolatunk túl van mindenen, ami pénzzel megfizethető. A kőből épült templomnál fontosabb az élő kövekből felépülő szent egyház.

Isten világosságának tiszta fénye
Korzenszky Richárd
Isten világosságának tiszta fénye

A három kiválasztott apostol a Tábor hegyén Jézus ragyogó fényességében átéli Isten közelségét. Az életet adó tiszta világosság számunkra is fölragyog a megtapasztalható világ mélyén, ha fölösleges terheinktől megszabadulva készek vagyunk a hegymenethez elengedhetetlen erőfeszítésre.

Arca mindig ragyogott fölötted
Sajgó Szabolcs
Arca mindig ragyogott fölötted

A feltámadás is a teremtett világ része. Ugyanaz a Minden van jelen a halálon túl, s innen. Ha homályos értelemmel is, életünk során az Édenkertben járunk, ahol Urunk végig velünk van, s fogja a kezünket.

Jó boldog pappal találkozni
Szerdahelyi Csongor
Jó boldog pappal találkozni

A hitükhöz, magyarságukhoz, egyházukhoz az üldöztetés évtizedeiben is hűségesen ragaszkodó papok, szerzetesek elismerésére alapított Hit Pajzsa-díjat ezúttal a diktatúra utolsó két évtizedének legendás ifjúsági lelkipásztora veheti át, aki immár három évtizede szolgálja a fóti híveket.

A Jordántól a pusztába – a megtisztulás útja
Korzenszky Richárd
A Jordántól a pusztába – a megtisztulás útja

A nagyböjtben Jézust követve negyven napra jelképesen nekünk is vissza kell vonulnunk a pusztaságba, eltávolodva a mindennapok látszatvilágától, amely elszakad az Isten teremtette rendtől. Otthonkeresők vagyunk, amíg rá nem döbbenünk arra, hogy a mi hazánk az égben van.

Hamvak gyémántporragyogásban
Zatykó László
Hamvak gyémántporragyogásban

A hamu a keresztény liturgiában a szeretetből fakadó alázat szimbóluma. A hívek a zsoltárossal Isten szerető jóságához, mérhetetlen irgalmához folyamodnak, kérve Őt: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” S az Úr életre keltő hatalmas irgalma feltámaszt a porból.

Archetípusok a visegrádi országok oltárain
Somorjai Ádám
Archetípusok a visegrádi országok oltárain

Lengyelország Királynője, Magyarok Nagyasszonya; mindkét nemzet történelmének válságos korszakában az uralkodó Máriának ajánlotta fel országát. Az oltárképeken az ő alakja mellett gyakran jelenik meg két lengyel vértanú püspök, illetve két szent magyar király.

 Mi lesz veled, keresztény Európa?
Szerdahelyi Csongor
Mi lesz veled, keresztény Európa?

Ötven éve a svájciaknak még csak egy százaléka nem tartotta magát vallásosnak, mára azonban a vallási közösséghez nem tartozók már ott is többen vannak, mint a katolikusok vagy a reformátusok. A szekularizáció a városokban és a fiatalok között a legerőteljesebb.

Örült az egészségnek, örült az életnek
Korzenszky Richárd
Örült az egészségnek, örült az életnek

Képes vagyok-e elfogadni, hogy rászorulok Isten gyógyító kegyelmére, s Tőle kérni bizalommal segítséget? A találkozás Jézussal megújít, visszaadja az életet. Ennek örömét nem tarthatjuk meg magunknak, meg kell osztanunk másokkal, oldani magányukat, s támogatni őket küzdelmeikben.

Mindenki téged keres!
Korzenszky Richárd
Mindenki téged keres!

Isten országa nem elitklub, az örömhír mindenkihez szól. Jézus ezért járja a vidéket, gyógyít, hív, bátorít. Az élet ereje sugárzik belőle, de ő is szükségét érzi, hogy időnként elcsendesedjen. Szellemi-lelki háttér nélkül nem lehetünk örömhírének tanúi, legfeljebb nyüzsgő aktivisták.

A táskarádiós plébános
Polgár Marcell
A táskarádiós plébános

Nem megszokott szerepkörben hallhatják a Szent István Rádió hallgatói Széles László lőrinci plébánost. Kéthetente jelentkező zenés műsorában a régi idők magyar és külföldi slágerei csendülnek fel hozzájuk fűzött emlékeivel, gondolataival. Olyankor megáll az idő.

Visszatalálni az élet forrásához
Korzenszky Richárd
Visszatalálni az élet forrásához

Világméretű lelki-szellemi környezetszennyezésben élünk; a hétköznapi beszédet gorombaság, a közbeszédet erőszak árasztja el, a média kultúrszeméttel van tele. Gyűlölködő, fegyverkező, egymást legyilkoló világunkban elszabadult a pokol, de Jézussal kiűzhetjük életünkből a gonoszt.

Betelt az idő
Korzenszky Richárd
Betelt az idő

Jézus tanítványainak gyógyító, örömhírt sugárzó, közösséget formáló jelenlétére sóvárog a világ. Hagynunk kell a múltat, halogatás nélkül cselekedni a jelenben, miközben előre tekintünk új feladatainkra. Van-e bátorságunk elkötelezni magunkat Isten országának ügye mellett?

Mester, hol laksz?
Korzenszky Richárd
Mester, hol laksz?

András apostol, aki elsőként követte Jézust, a keresztény keleten, testvére, Péter, aki András szavára nézett Jézus szemébe, a keresztény nyugaton nyugszik. Jó volna, ha Kelet és Nyugat ma közösen tudna tanúságot tenni arról, hogy megtalálta a Messiást.

Elindultak a fény felé
Korzenszky Richárd
Elindultak a fény felé

Egész életünk vándorlás, kutatás. Néha fölragyog számunkra is a csillag, amely vezet, biztonságot ad. Jézus, a világ üdvössége törékeny kisgyermekként jelenik meg a világban. Életünk sorstársa lett, meg akar mutatkozni mindenkinek, akinek szívében vágy él az igazság után.

Nektek ostyát hoztunk szíves ajándékból
Barna Gábor
Nektek ostyát hoztunk szíves ajándékból

Számos észak-magyarországi és felvidéki magyar és szlovák település karácsonyi életéhez még ma is hozzátartozik az ostyahordás. Gyerekek a tanító megbízásából ostyát visznek a családokhoz, amelyet versike kíséretében adnak át a háziaknak és cserébe adományt gyűjtenek.

Béke világnapja – Békesség a jóakaratú embereknek
Korzenszky Richárd
Béke világnapja – Békesség a jóakaratú embereknek

Az Istené helyett a maga útját járó emberiség a folytonos testvérgyilkos háború zűrzavarába hull. Jézus azért vállalta ember sorsunkat, hogy kibékítse az eget a földdel, az embert az emberrel. A béke a szívekben kezdődik: aki befogadja Jézust, mindenkire testvérként tekint.

Júdás kötelén elalvó irgalom
Sajgó Szabolcs
Júdás kötelén elalvó irgalom

Fabiny Tamás evangélikus püspök habilitációs értekezése alapján készült Júdás, az elveszett tanítvány című új könyve iskolapéldája annak, hogyan lehet egy tudományos kutatás eredményét a minőség csorbulása nélkül a nagyközönség számára is érdekessé tenni.

Grecciói karácsony 1223-ban
Varga Kapisztrán
Grecciói karácsony 1223-ban

Karácsony és vízkereszt között Róma templomait ellepik a betlehemmakettek, amelyeket ott inkább presepio, jászol névvel illetnek. Némelyik igazi terepasztal, a másik művészi alkotás, a harmadik a gyermeki lélek valódi „barkácsremeke” fényekkel, vízeséssel, akár még kisvonattal is.