Hitélet

Közösséget és békét teremtő hit
Korzenszky Richárd
Közösséget és békét teremtő hit

Nem az a kérdés, mit tanít a másik, hanem hogy mindannyian közelebb kerülünk-e hitünk forrásához? Közösség csak elfogadás által jöhet létre. A keresztények feladata a tanúságtétel: jelenlétünkkel, életünkkel közelebb hozni egymáshoz embereket, családokat, nemzeteket.

Sorsközösség a Jordánnál
Korzenszky Richárd
Sorsközösség a Jordánnál

Szent János és a többi apostol az élet Igéjét hirdette, amely az Atyánál volt, és megjelent közöttünk. Keresztelő János őrá mutatott a Jordán partján, aki majd önmagát feláldozva szerez szabadulást. Ő az Isten Báránya, a szeretett Fiú, akiben az Atyának kedve telik.

XVI. Benedek pápa üzenete
Beran Ferenc
XVI. Benedek pápa üzenete

Az emeritus pápa olyan gazdag szellemi örökséget hagyott ránk, amelyről nehéz teljességre törekvő képet adni. Ez az utókor feladata lesz. Így csupán néhány olyan gondolatot emelek ki műveiből, amelyek rám lelkipásztorként és erkölcsteológusként nagy hatással voltak.

Mit tanulhatunk a szegényektől?
Beran Ferenc
Mit tanulhatunk a szegényektől?

A jézusi tanítás ószövetségi időkben gyökerező alapvető követelménye a szegényekkel való törődés. A rászoruló a keresztény szemében testvér, akinek elesettsége iránt nem maradhatunk közömbösek. Másrészt tanulhatunk is tőle – hálát, alázatot.

A tó elcsendesedett…
Rosdy Pál
A tó elcsendesedett…

XVI. Benedek emeritus pápa az év utolsó napján visszaadta lelkét a Teremtőnek. A XX. század egyik legnagyobb teológusa távozott közülünk, aki tudósként és Péter utódaként is új utakra vezette az egyházat. 

Jövőt formáló idő
Korzenszky Richárd
Jövőt formáló idő

Ha az év kezdetén Isten felé indulunk, itt és most meg kell tennünk másra át nem ruházható feladatainkat. Ahhoz, hogy megváltozzon körülöttem a világ, először magamnak kell átalakulnom. Haragosaimmal ki kell békülnöm, bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akiket megbántottam.

Az alibi és az újságolvasás
Rosdy Pál
Az alibi és az újságolvasás

Nagy bajom volt ezzel a szóval. Még nem tudtam olvasni, nem jártam iskolába, de azért már elég jól tudtam betűzni az újságokat. Érdekeltek is. Na de hát ilyen szavakat?

Fényhozó napok
Korzenszky Richárd
Fényhozó napok

Isten a Betlehemben született Jézusban elfogadja, fölemeli az embert. Nincs karácsony Krisztus nélkül. Nincs karácsony a betlehemi születés nélkül. Nincs karácsony emberség nélkül, amelynek nem ember a teremtője, hanem maga a végtelen Isten.

Nektek ostyát hoztunk szíves ajándékból
Barna Gábor
Nektek ostyát hoztunk szíves ajándékból

Számos észak-magyarországi és felvidéki magyar és szlovák település karácsonyi életéhez még ma is hozzátartozik az ostyahordás. Gyerekek a tanító megbízásából ostyát visznek a családokhoz, amelyet versike kíséretében adnak át a háziaknak és cserébe adományt gyűjtenek.

Karácsonyi rege, ha valóra válna
Rosdy Pál
Karácsonyi rege, ha valóra válna

Nézzünk hát utána a karácsony történetiségének! Mikor született Jézus? Melyik évben? Hogyan lehetséges, hogy a négy evangélium egyike sem válaszol erre a kérdésre világosan, egyértelműen?

A grecciói szentegyház
Zatykó László
A grecciói szentegyház

Szentföldi látogatásán ihletet nyerve Assisi Szent Ferenc 1223-ban a Rómához közeli Greccio határában, egy barlangban társaival megjelenítette Jézus születésének történetét. Egyszerűségben, szegénységben, alázatban élték újra az Üdvözítő közénk érkezésének titkát.

Új éneket az Úrnak
Várszegi Asztrik
Új éneket az Úrnak

Isten tapintatosan szeret, nem erőlteti rá magát teremtményeire. Nem dörgő felhőkben, nem világégésben, legkevésbé kereskedelmi, üzleti reklámok villogása közepette jött közénk, hanem gyermekként, akit nem utasíthatunk el, aki ránk van utalva, aki kezünkbe adatott.

Ahol az ég és a föld találkozik
Korzenszky Richárd
Ahol az ég és a föld találkozik

A karácsonyi történet, a kereszténység üzenete kiállta kétezer év próbáját. Jézusnak meg kellett születnie, hogy közösséget vállalhasson velünk; hogy benne megtapasztalhassuk Isten jóságát és emberszeretetét. Aki egyszer Jézussal találkozott, nem járhat többé megszokott útján.

Čaputová a pápánál – Bezák-ügyben?
Rosdy Pál
Čaputová a pápánál – Bezák-ügyben?

Zuzana Čaputová szlovák elnökasszony szeptember közepe óta másodszor találkozott a Szentatyával. Kora ősszel, az Eucharisztikus Kongresszust követően Ferenc pápa járt apostoli úton Szlovákiában, most az elnökasszony volt audiencián a Vatikánban.

A Mária Út nagykeresztje
Barta István
A Mária Út nagykeresztje

Ötvenévesen indult első zarándoklatára, azóta bejárta a későbbi Mária Út nyomvonalát, segített a kiépítésében. Lendvai József bármikor újra indulna, hogy megismertesse az emberekkel az Istenre hagyatkozó, alázatra és türelemre nevelő gyalogos zarándoklat embert formáló voltát.

Ne féljetek!
Korzenszky Richárd
Ne féljetek!

Világunkon úrrá lett a szorongás. Nem érezzük magunkat biztonságban. Jézus azt akarja, hogy félelem nélkül kövessük őt, s békességben éljünk. Ne akarjunk legyőzni senkit. Győzzük le önmagunkat. Az adventi hajnalok sötétségén lassan úrrá lesz a világosság.

Te vagy-e az eljövendő?
Korzenszky Richárd
Te vagy-e az eljövendő?

Kínzó kérdéseink, teljesség iránti vágyunk időtlenek. Választ várunk, pedig már megkaptuk azt a Názáreti Jézusban, aki vállalta emberségünket, és végigjárta értünk az emberi élet minden szenvedését. Vajon akarjuk-e Őt követni, vagy csillogóbb ígéretek felé tekintünk?

Jézustól Jesuáig
Polgár Marcell
Jézustól Jesuáig

Az átlagember a zsidóságról szólva talán leginkább a zsinagógára, esetleg a jellegzetes viseletre, az ételekre vagy a zenére gondol. Tar Kata, a Zsidók Jézusért misszió budapesti vezetője szerint Jézusban, a zsidó Messiásban hinni a legzsidóbb dolog – immár kétezer éve.

Ébredj, ember!
Korzenszky Richárd
Ébredj, ember!

Az ünnep lényege a találkozás, annak megtapasztalása, hogy nem vagyok egyedül. Ha nem zárkózunk be önmagunkba, ha meghalljuk a segítségre szorulók kiáltását, észrevesszük a szükséget szenvedő embereket, képesek lehetünk megváltoztatni az életünket.

Megitat engemet ő lelki italával
Pásztor Péter
Megitat engemet ő lelki italával

A református liturgia megújíthatóságáról beszélgettünk a hetvenéves Karasszon Dezső orgonaművésszel, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje egyik idei kitüntetettjével.

Eljövetel
Rosdy Pál
Eljövetel

Mintha a készület kezdene fontosabbá válni az ünnepnél; az advent a karácsonynál. Emögött nem pusztán a tervezés, a várakozás kultusza állhat, hanem üzleti szándék is. Pedig a karácsonyest jelentése gazdagabb az adventi gyertyákénál. Adventnek is ez ad értelmet.

Várni a beteljesedésre
Korzenszky Richárd
Várni a beteljesedésre

Szeretnénk, ha itt és most minden azonnal megtörténne, az ünnepet azonban „ki kell böjtölni”. A sötétségben felragyog a fényesség; az Úr ismét eljön, hogy megajándékozzon bennünket önmagával, s hogy magunk is ajándékká váljunk a körülöttünk élők számára.

Az ünnep derűje
Rosdy Pál
Az ünnep derűje

Az ünnep sokak számára csak a finom ennivalót vagy éppen a semmittevést jelenti. Ennél jobb, ha összegyűlik a (nagy)család, együtt játszhatnak, kirándulhatnak a gyerekek. Ünnepeinket a politikai-ideológiai erőszak is elrabolta, s nem könnyű hagyományainkhoz visszatalálni.