Tudomány

Azt oda! Mit hova?
Balázs Géza
Azt oda! Mit hova?

A közlés kezdetleges formája volt a mutogatás. Majd megjelentek az első, sokféle jelentésmozzanatot magukba olvasztó alapszavak, valójában mondatszók. Akaratot, indulatot, helyzeteket fejeztek ki. Ma is használunk efféléket: íme, lám, csitt, jaj, ühöm, nesztek.

Karl Ludwig von Haller és a restauráció hivatása
Lábár Tamás
Karl Ludwig von Haller és a restauráció hivatása

Nem igaz, hogy a kereszténységet kipróbálták, és hiányosnak bizonyult. Túl nehéznek találták, ezért ki sem próbálták – ez lehet Haller ködbe burkolózása, illetve a vele és írásaival szemben tanúsított elutasítás és értetlenség oka.

Levél a Helyesírási Bizottsághoz
Sántha Attila
Levél a Helyesírási Bizottsághoz
A kézdiiek, akik pedig csakazértsem kézdiek, bizony nem átallottak nyílt levélben fordulni a Helyesírási Bizottsághoz, mert ami történt, hogy őket a jogosan járó, régiektől örökölt plusz „i”-jüktől megfosztanák, az mégiscsak hallatlan...
Metternich: a konzervativizmus dilemmái Közép-Európában
Egedy Gergely
Metternich: a konzervativizmus dilemmái Közép-Európában

Hogyan lehetséges, hogy egy nagy formátumú államférfi a saját országában nem azt a politikát akarja folytatni, amelyet másutt a leginkább csodál? Ha az jó ott, miért nem jó itt?

Atlasz varázsa
Polgár Marcell
Atlasz varázsa

Ezzel a címmel jelent meg még a múlt esztendőben Kubassek Jánosnak, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatójának életműkötete, amely olyan magyar utazókat, földrajzi felfedezőket mutat be, akik a világ különböző tájain és a Kárpát-medencében utazgattak.

Magyarok és lengyelek a szocializmusban
Balázs István Miklós
Magyarok és lengyelek a szocializmusban

A két nép legendás barátsága a szovjet befolyás alatt hol érvényesült, hol elfojtódott, hol váratlan területeken bontakozott ki, hol eltorzult. Írásunk ezt mutaja be a kiváló új társadalomtörténeti munka alapján.

Szabó Dezső idegenellenessége
Papp István
Szabó Dezső idegenellenessége

A két világháború közötti korszak fontos politikai gondolkodója, miközben szellemes és bátor kritikájával ostorozta a közélet visszásságait, az etnikai alapú nemzeteszme csapdáitól nem tudott szabadulni. 

Váltókabin és élményelemek
Balázs Géza
Váltókabin és élményelemek
Kevesen gondolnák, hogy a címbéli élményelemre rá lehet ülni – bár tilos! –, ám mindenki érti, hogy az elsőajtós járatnak nem csak első ajtaja létezik, hanem több is, annak rendje és módja szerint. Akkor hogy is van ez? 
Honja szerte a hazában
Jeney-Tóth Annamária
Honja szerte a hazában

A korona hazai bolyongásairól tavaly megjelent tanulmánykötet folytatja a A Szent Korona hazatér: A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978) című kötetben megkezdett munkát.

Muníció végiggondoláshoz
Pásztor Péter
Muníció végiggondoláshoz

Politika és tudomány az Országút új, 117. számában. Vedd s olvasd! Tolle, lege!

A középkor elismertetése
Karsai Géza
A középkor elismertetése

Ha azon érdeklődésnek a nyitját keressük, mellyel a világ ma a középkor felé fordul, azt látjuk, hogy a tudós és laikus egyaránt keres valamit a középkorban, valamit a tárgyi és adatokban kifejezhető igazságon felül: lelket és életet.

Három fundamentalizmus
Szalai Miklós
Három fundamentalizmus

Az irányzat a modern társadalmak sokfelé jelen lévő, sokféle formát öltő és súlyos konfliktusokat kiváltó tendenciája. Okainak, mibenlétének megértése nélkül korunk számos problémája fel sem fogható.

A koncorfonástól a köntörfalazásig
Sántha Attila
A koncorfonástól a köntörfalazásig
Mit csinál az, aki koncorfolász? Hát még ha csüccsëlve? És mi köze az illetőnek a köntörfalazáshoz? Minderre fény derül, annak ellenére is, hogy mi már bizony kiestünk a képes beszédből...
Gépi dráma
David Lloyd Dusenbury
Gépi dráma

A gépi intelligencia fordulóponthoz közeledik. Mintha senki nem vette volna észre, hogy a reakciós német gondolkodó, Ernst Jünger 1957-es regénye kísértetiesen előlegezi meg Nick Bostrom Szuperintelligenciájának témáit.

Éntechnológia
Náray-Szabó Gábor
Éntechnológia

Az önhitt racionalitás diadalmenete érzelmi életünk elsivárosodásával, közösségeink elsorvadásával, hagyományaink megtagadásával jár. Nincs Isten, nincs jövő, nincsenek gyermekek. Maradnak a jelen élvezetei s a technológiai fejlődésbe vetett vakhit – vagy ellenhatásként tudománytagadó babonák.

Egyforma szó a szánkban?
Balázs Géza
Egyforma szó a szánkban?

Használunk-e még kaszát a kaszáláshoz, és vajon ,,kaszálunk-e" vele annyit, hogy megérje? Na és az uzsonna délelőtt van vagy délután? Egyforma szavaink bizony előfordul, hogy nem ugyanazt jelentik.

Gerevich Tibor törekvései az új magyar művészet megteremtésére
Suba Zoltán
Gerevich Tibor törekvései az új magyar művészet megteremtésére

A 12. századtól kezdve meghatározó szerepet játszott a mindenkori államvezetés utódlásában az ifjúság külföldön való taníttatása, azonban a 19. századig ez a gyakorlat csupán az uralkodó osztályok családjaira, tehát az ország lakosságához képest egy meglehetősen szűk rétegre szorítkozott.

Mit tudott a kormányzó?
Turbucz Dávid
Mit tudott a kormányzó?

A vidéki magyar zsidóságot nyolcvan éve deportálták. Összesen négyszázharminchétezer főt. A történettudomány megállapításai ellenére
a magyar közéletben többen úgy vélekednek, Horthy Miklós csak 1944 nyarán tudta meg, hogy mi történik a deportált zsidókkal.

Koncsol László utolsó jó cselekedete
Filep Tamás Gusztáv
Koncsol László utolsó jó cselekedete

Ilyen volt a rendszer, ezt hozta ki az emberekből. A mostani megint mást: törtetőket, gátlástalan harácsolókat, gyilkosokat, rablókat, tolvajokat, szélhámosokat formál azokból, akiket természetük erre hajlamosít. Tavaly temették a nyolcvanhét évesen elhunyt szlovákiai magyar költőt.

Kína nem hibázik az űrben
Krómer István
Kína nem hibázik az űrben

Újabb fontos állomásához érkezett a Hold felderítésére indult nagyhatalmi vetélkedés. Sikeresen leszállt a Hold Földről nem látható oldalán a kínai Csang'e-6 nevű űrszonda, hogy kőzetmintákat gyűjtsön a Naprendszer egyik legnagyobb becsapódási kráterében, és hozzon vissza magával.

Sztár, celeb, ikon
Balázs Géza
Sztár, celeb, ikon

Tudunk róla, hogy szeretjük a túlzásokat. De sokszor már észre sem vesszük, mikor tesszük. Hiszen a túlzás ereje a túlhasználatban elkopik. Ahogy a mondás tartja: a kevesebb néha több?

A debreceni Déri Múzeum
Ludmann Mihály
A debreceni Déri Múzeum

A 16. század földrajzi felfedezéseivel Európában elkezdődött a kulturális kincsek felhalmozása, mely egy sajátos modern intézménytípus, a múzeum kialakulásához vezetett, így a 19. századot Európa-szerte a múzeumépítések korának tekinthetjük.

Tízezer magyar Csöbörcsökön
Sántha Attila
Tízezer magyar Csöbörcsökön

Rendhagyó írás ez a Nyelvőr rovatban. Munka közben találjuk itt a magyar név- és nyelvemlékek után kutakodó szerzőt, aki a Dnyeszter mellé, egy kis moldáviai faluba, Csöbörcsökre utazott, eleink nyomait keresve.