Szerző: Korzenszky Richárd

Ti adjatok nekik enni!

Követőinek kisded nyáját Jézus örömhírével az egész világra küldi. Szinte lehetetlen feladat; hány embert gyötör a fizikai, lelki vagy érzelmi éhség, sokan értelmetlennek érzik az életüket. Ha hivatásában nem találná örömét a pásztor, már régen másutt járna.

Találkozásból születő hit

A végtelent legföljebb megsejteni lehet. A hit az embert létezésében érintő mély titok. Bár a tanító, csodatévő Jézus előre megmondta apostolainak, hogy harmadnapra föltámad a halottak közül, ők mégsem tudtak hinni Benne. Ehhez a találkozás megrendítő élményére volt szükségük.

A remény hajnala

Lelkesedtek, bizakodtak az apostolok, végül mégis mily csúfos véget ért a názáreti próféta! Vagy lehet mégis folytatás? A Mester, aki meghalt, valóban megjelent, vagy csak képzelődnek? Tamás a kétely ellenében küzdi ki a hitét. Vallomása a feltámadt Jézussal való találkozásból fakad.

Az el nem múló élet ünnepe

Harmadnapra a kő elhengerítve, a sír üres. Ugyan előre megmondta, mégis felfoghatatlan, hogy úrrá lett a halálon. Békesség, én vagyok, ne féljetek! – szólít meg ma is, az élet szolgálatát bízva ránk. Békességszerzést egy háborús világban, elfogadni testvérként minden embert.

Megváltó királyunk

A tömeg sodrásában az ember elveszítheti önmagát. A Tábor hegyén Jézus istenségének fényét megtapasztaló Péter képes volt megtagadni őt, a nemrég még pálmaágat lengető tömeg Jézus helyett Barabbást választja. Vajon sodródom-e a tömeggel, vagy merem vállalni meggyőződésemet?

A búzaszem üzenete

Ki ez az ember? Még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki, a tisztátalan lelkeknek is parancsol. Jézus minden korban tanúságtevőket keres, akik elég bátrak, hogy Őt követve ne maguknak, hanem másokért éljenek. Vajon felismerhető-e a gyakran ügyintézővé váló egyháziakban a jézusi élet?

Üdvösség és élet

Sokan látszatvilágba menekülnek a legnehezebb kérdés elől: mi az élet értelme? Az apostolok képesek voltak az életüket adni azért, hogy tanúsíthassák, amit láttak: Jézuson nem lett úrrá a halál, harmadnapra föltámadt. Fénye átragyog a halál sötétségén a világ végezetéig.

Mammon az Isten házában

Kereszténységünkre nem telepedhet rá napjaink anyagiassága. A vallás nem üzleti vállalkozás, hitet nem lehet pénzzel teremteni. Az Istennel való személyes kapcsolatunk túl van mindenen, ami pénzzel megfizethető. A kőből épült templomnál fontosabb az élő kövekből felépülő szent egyház.

Isten világosságának tiszta fénye

A három kiválasztott apostol a Tábor hegyén Jézus ragyogó fényességében átéli Isten közelségét. Az életet adó tiszta világosság számunkra is fölragyog a megtapasztalható világ mélyén, ha fölösleges terheinktől megszabadulva készek vagyunk a hegymenethez elengedhetetlen erőfeszítésre.

A Jordántól a pusztába – a megtisztulás útja

A nagyböjtben Jézust követve negyven napra jelképesen nekünk is vissza kell vonulnunk a pusztaságba, eltávolodva a mindennapok látszatvilágától, amely elszakad az Isten teremtette rendtől. Otthonkeresők vagyunk, amíg rá nem döbbenünk arra, hogy a mi hazánk az égben van.

Örült az egészségnek, örült az életnek

Képes vagyok-e elfogadni, hogy rászorulok Isten gyógyító kegyelmére, s Tőle kérni bizalommal segítséget? A találkozás Jézussal megújít, visszaadja az életet. Ennek örömét nem tarthatjuk meg magunknak, meg kell osztanunk másokkal, oldani magányukat, s támogatni őket küzdelmeikben.

Mindenki téged keres!

Isten országa nem elitklub, az örömhír mindenkihez szól. Jézus ezért járja a vidéket, gyógyít, hív, bátorít. Az élet ereje sugárzik belőle, de ő is szükségét érzi, hogy időnként elcsendesedjen. Szellemi-lelki háttér nélkül nem lehetünk örömhírének tanúi, legfeljebb nyüzsgő aktivisták.