Szerző: Rosdy Pál

Mire költik a péterfilléreket?

A hívek évszázadok óta küldenek közvetlen pénzügyi támogatást a Szentatyának annak jeleként, hogy részt kívánnak vállalni a pápának az egyetemes egyház sokféle szükségletéről, valamint a leginkább rászorulókról való gondoskodásából.

Aligha lesz két emeritus pápa

Sokat sejtető gesztus vagy puszta véletlen, hogy a kerekesszékbe kényszerült Ferenc pápa L’Aquilába készül látogatni, Szent V. Celesztin nyughelyéhez, az első pápáéhoz, aki önként mondott le hivataláról? Elődje, XVI. Benedek is elzarándokolt oda lemondása előtt…

Egy korszak vége és az új reménye

Angelo Sodano bíboros halálával az a korszakos jelentőségű vatikáni személyiség távozott az élők sorából, aki 1959-től hatvan esztendeig állt a Szentszék szolgálatában, pályájának csúcsán II. János Pál pápa bíboros államtitkáraként.

Elfelejtett keresztény gondolkodó

Hamar hűtlenné váltak Prohászka és Giesswein szociális programjához a XX. század első felének keresztényszociális pártjai – állapította meg Almásy József, a fiatalon elhunyt pap, aki Schütz Antaltól Szekfű Gyuláig kora jeles tudósait és íróit nyerte meg kötetei számára.

Ki lehet a pápa utódja?

Én szeretek gyalogolni, de most engedelmeskednem kell az orvosnak – jelentette be minap a térdfájdalmai miatt egy vatikáni találkozóra kerekesszékben érkező Ferenc pápa. S rohanó világunkban már ez elegendőnek tűnhet a címben felvetett kérdés végiggondolására.

A sivatag szentje – egy életút beteljesülése

Egy életunt francia katona néma barátnak állt, majd a Szentföldre utazott, hogy szolga legyen egy apácakolostorban. A hétköznapi kis tettek embere az algériai sivatag közepén telepedett le, muzulmán tuaregek körében. Hősies szolgálatát elismerve ma avatják szentté.

Dosztojevszkij inkvizítora

Az ukrajnai háború megszüntetését Ferenc pápa elődei megnyilatkozásaival és az egyházi tanítással összhangban sürgeti: A háború sohasem megfelelő eszköz azoknak a problémáknak a megoldására, amelyek a nemzetek között felmerülnek: „Sohasem volt az, sohasem lesz az!”

Szülők Iskolája

Megfakult középiskolai évkönyvekben magas szakmai színvonalú, a korabeli nemzetközi szakirodalom és a társtudományok alapos ismeretéről tanúskodó pedagógiai tanulmányokra bukkanhatunk, melyek nagy hangsúlyt helyeztek a nevelésben a szülőkkel való együttműködésre.

Fél évszázaddal a zsinat után

Önérdekű bürokráciából a találkozás és a párbeszéd helyévé változtatná Ferenc pápa a Római Kúriát. A pápa reformkoncepciója a zarándokúton lévő egyház folyamatos megtérését kívánja meg, középpontba állítva az evangélium hirdetését és a szeretetszolgálatot.

Egység a változásban

XVI. Benedek pápa lemondásával eleddig példátlan helyzet állt elő. Bár a „különös pápapárról” készült regény és film távol áll a valóságtól, eltérő szemléletük miatt viszonyuk nem volt teljesen mentes a konfliktusoktól.

Esztergom mégsem lett falu

Kétszáz éve tették le az esztergomi bazilika alapkövét. Négy hercegprímás alatt, jó emberöltőnyi ideig tartott a magyar katolikus főtemplom építése, felszentelésére Liszt Ferenc írt ünnepi misét. Ikonikus épülete menthette meg a várost Rákosi Mátyás elsorvasztó törekvéseitől.

Keresztény emberkép és nemzettudat

A parasztság és a munkások emberhez méltó életkörülményeiért emelte fel szavát Barankovics István, a Demokrata Néppárt elnöke, hogy ők is élvezhessék a nemzethez tartozás minden anyagi előnyét, s birtokolhassák szellemi és erkölcsi értékeit.