Szerző: Rosdy Pál

Elhunyt az Aranybulla kutatója

Életének 78. esztendejében elhunyt dr. Érszegi Géza, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa, egyetemi tanár, a középkorkutatás jeles történésze, a történettudományok doktora, a Magyar Levéltárosok Egyesületének egykori alelnöke.

Szovjet páncélosok tanította marxizmus

A bécsi Collegium Hungaricum három magyar diákját 1944 vészterhes napjaiban a szovjet tankok dübörgése nagy próba elé állította. A válaszúton volt, aki „a szocialista világ filozófiai kultúrájának” megteremtésére szegődött, s akadt, aki a keserű emigrációt választotta.

Karácsonyi rege, ha valóra válna

Nézzünk hát utána a karácsony történetiségének! Mikor született Jézus? Melyik évben? Hogyan lehetséges, hogy a négy evangélium egyike sem válaszol erre a kérdésre világosan, egyértelműen?

Halász Piusz elmélkedései

Ne beszéljünk aszkézisről meg önmegtagadásról, ezek ma életidegen szavak, ráérős idők öncélú és sportszerű erénygyakorlatairól árulkodnak. Első feladatunk az legyen, hogy rendet teremtsünk életünkben.

A jezsuiták magyarországi története

A hazánk kultúrtörténetében meghatározó szerepet játszó jezsuita rend öt évszázadának nagy egyéniségeit és jellegzetes intézményeit ismerhetjük meg dióhéjban a terjedelmes kézikönyvből – Pázmány Pétertől A Szív újságot alapító Bíró Ferencig, a nemesi akadémiáktól a legényegyletekig.

Szövetség a katakombában

Közvéleményünk vajmi keveset hallott a II. vatikáni zsinatról, és szinte semmit sem tudhat annak egyik mozzanatáról, amit „katakombaszövetség”-nek szoktak nevezni. Miért különültek el egy katakombába a „szegény egyház” püspöki csoport tagjai, s mi volt a céljuk ezzel a szövetséggel?

Zirc Dallasban

A könyv a szomorú, veszélyes időkben is jövőbe vetett hittel építkező, Dallasba új Zircet, családi közösséget létrehozó magyar szerzetestanárok életét színes riportokban mutatja be.

Egyetem, egyetem, tengertánc

Valódi szaktekintélyek megalázó kiszorítása, karrieristák köpönyegforgatása, néhány nagy tanáregyéniség példamutató helytállása, a kádernek kiszemelt népi származású hallgatók találkozása a rendszer körmönfont kegyetlenségével – életképek az ötvenes évek pesti bölcsészkaráról.

Ferenc pápa és a szinodális egyház

Az argentin-olasz egyházfő a kollegiális egyházvezetés szellemében új tartalmat kíván adni a II. vatikáni zsinat által létrehozott püspöki szinódus intézményének, lehetővé téve, hogy világszerte a hívők közössége is elmondhassa álláspontját korunk lelki, erkölcsi és társadalmi problémáiról.

Szálfaként az Oktogonon

A XX. század legsötétebb évtizedében állt a katolikus egyház élén. XII. Piusz szembeszállt az Európát egymással szövetségben, majd halálos ellenségként leigázni igyekvő náci és kommunista diktatúrával. Védte a vallásszabadságot és mentette az üldözötteket, ahogy lehetett.

Bibó a börtönudvaron

A kőbányai gyűjtőfogház udvarán körbe-körbe trappolva francia leckéket adott a munkástanácsi vezetőknek. Bíbó István a hitelessége miatt nem aggódott, a hite felől volt bizonytalan.

Szájmozgás nélkül, arccal a falnak

Annyira megszoktam, hogy szabadulásom után időbe telt, míg újra rendesen tudtam beszélni, és nem álltam az ajtó mellé, arccal a falnak, belépés előtt. Pedig nekem csak két év és két hónapig tartott.