Szerző: Pálffy Lajos

Nagy a Rába!

A mi Rábánk bizony becsapós egy folyó. Ha nem vagyunk résen, magának akarja az öntésére ütött tábort, viszi a hanyagul ott hagyott hajókat, evezőket. No meg a szegény emberek összegyűjtött szénáját, vagyis azt már csak vitte, mert az ártéri réteket már évtizedek óta nem kaszálja senki.

A magyar Eldorádó

Ha évi rendes síelésünk színhelyéül az 1252 méteren fekvő felvidéki Skalka Arénát választanánk, az egyik sportos nap végén nézzünk be a közeli Körmöcbányára is, amelyet északi szomszédaink mostanság Kremnicának hívnak.

Erdély nagyjainak nyughelyén

Jeles magyarok nagy számban várják a feltámadás harsonaszavát a kolozsvári Házsongárdi temetőben, amelyet sokan bizonyára Áprily Lajos szép versének ösztönzésére keresnek fel.  A Házsongárd Alapítvány több évtizede a temető megmaradásán, magyarnak maradásán munkálkodik.

A telesportos fejesek kora

A Balaton mellé születni szerencse dolga, de az is jó, ha a szülőfalu alatt csordogál egy kis patak. S ha még egy jó vízhozamú folyó is van elérhető távolságban! Csak szánni tudom azokat, akik olyan helyen nőttek fel, ahol a legnagyobb nyárban sem lehet megmártózni patakban, folyóban vagy valami tóban.

Szászmagyarós sokat szunyókáló erődtemploma

A Brassótól alig harminc kilométerre fekvő, a nevét mogyorófákkal szegett patakjáról szerző falu erődtemplomának falaiból alig maradt valami, az idő elhordta a köveit, mint ahogy a szorgalmas szászok, no és a kérges tenyerű magyarok is jórészt elfogytak.

Kitekeregte a maga völgyét

Ez itt a Rába völgye, szokta mondogatni az apám, amikor még együtt kerekeztünk le a folyóhoz. És körbemutatott, valahogy úgy, mint aki büszke arra, hogy itt élhet, hogy ez lehet az otthona.

Starke Sári megmászta a Szitnyát és megfürdött a Klingerben

A Selmecbányán élő egyik utolsó magyar. Muzeológus és idegenvezető, kutató és kiállítások szervezője, a selmeci evangélikus gyülekezet presbitere. A híres bányaváros múltjáról és jelenéről beszélgettünk a hetvenes éveiben járó Ébert Andrással, aki Selmecen mindenkit ismer, s őt is mindenki ismeri.

Európa történelmi tudása meggyengült

George Yeo Yong-Boon 1988-ban dandártábornokként lett politikus, majd más tárcák mellett 2004 és 2011 között Szingapúr külügyminisztere volt. A Danube Institute és a Batthyány Alapítvány vendégeként az indo-csendes-óceáni térségről tartott előadást.

Bodonok és Forgonok

Bánrévénél hajtsunk el Gömörmihályfáig, be a szépséges gömöri dombok közé, a Kálosa-patak által mosott völgybe, hogy tiszteletünket tehessük Bodon Ábrahám uram sírjánál. Aki még országgyűlési ifjúként lett Kossuth barátja, egész életében híven szolgálta hazáját.

A Nagyatádi Beatles

Újra életet lehelnének a Kézai Simon Programba annak elindítói. A Krasznai János és Zsigmond Gábor neves fotográfusok által 2019-ben elindított országos mozgalom lényege, hogy digitálisan megőrzi a régi, megsárgult fotókon rögzített emlékeket és családi történeteket.

Behódolás: a Vichy-konzervatívok

Miközben a demokrata többségű államokban a Donald Trump mellett kiállókat nyilvános zaklatás érheti, némely republikánusok a nagyvárosokat, az országos médiát, a közbeszédet uraló hatalommal működnek együtt, s kollaborációjuk gyümölcseként életük, érvényesülésük könnyebbé válik.

Károly bácsi és a Zsuzsi

Kondás Károlyt és Zsuzsi tehenét nézem Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas rendező Igában című dokumentumfilmjében. Ahogy Károly bácsi halk szavára Zsuzsi minden kényszer nélkül beteszi nyakát a járomba, eszembe jut, gyermekkoromban hányszor megcsináltuk a „befogást” apámmal és anyámmal.