Szerző: Elmer István

Felelősséget érzek minden szóért

Az állítás minden túlzás nélkül helytálló Róna Judit irodalomtörténész, lapunk olvasószerkesztője esetében, akinek kitüntetése a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével azt a hosszú tudományos kutatói és könyvszerkesztői pályát ismeri el, amely a magyar irodalom értékeinek feltárásában és megőrzésében maradandót alkotott.

Kiben hiszel?

CSAK ONLINE: Az ember békére, biztonságra és bizonyosságra vágyik, az utóbbi azonban nem érhető el csupán közvetlen tapasztalatokra, az észre támaszkodva. Életünk értelméről, a halál utáni életről csak a fizikai valóságon túli, metafizikus összefüggésben, a vallásos hit nyelvén beszélhetünk.

Értelemmel az ember

A Pécsett született neves jogfilozófus, Varga Csaba 1995-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a Jogbölcseleti Intézet megalapítója, professor emeritus. Számos jogelméleti könyv, monográfia, szakcikk szerzője.

Petőfi az aszódi édenkertben

Vége a tanításnak. A diákok vidám jókedvvel, csapatokban sietnek hazafelé, a környéken lakók az autóbusz-megállóhoz. Tiszta, okos, derűs arcok. Hasonlóan iparkodhatott szállására, mai kifejezéssel albérletébe a ma is meglévő utcaköveken egy tizenkét-tizenhárom éves forma kislegény is – száznyolcvanöt évvel ezelőtt.

Romon virág

Vannak népek, amelyek múltjuk emlékeit – szellemi és építészeti örökségüket – élő hagyományként ápolják, önazonosságuk táptalajának tekintik. Mi, magyarok aszályos tudattal gondolkodunk erről. Mintha a nemzeti kishitűség, a lekezelés is tetten érhető volna.

A nuncius így látta

sdfdfdsEnectet quamet dollit, serferi doluptatem reprovid minihictotae estia audi corporepe et volupta tecturio tem facerepudi re, non res sus commoluptam dolum saperovid unt omnihil lenitae molento tatempos sit, seque venderchil

Ahogy a szentszéki diplomata látta

Somorjai Ádám bencés történész, a szentszéki Államtitkárság egykori munkatársa az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után a Magyarországon diplomáciai szolgálatot teljesítő apostoli nunciusok jelentéseiből összeállított művek sorát adta közre, amely újabb két kötettel gazdagodott.

Akinek küldetése volt

A rendszerváltozásnak nincs elismerten kiemelkedő személye, pedig Antall József az… de megvan az esélye, hogy ő legyen a szimbolikus alakja. Ehhez az kell, hogy szerethető módon egyéniségét megismerjék az emberek – Kónya Imre tanácsadóként írta a Blokád elé.

Ahol két nap süt

Dürrög a hegy, mondja a présház előtt a meglett korú férfi. Öblíti a fahordót, készül a szüretre. Dürrög a hegy, egyszer innen, másszor onnan. Riasztólövedékek védik a termést a seregélycsapatoktól. Az Öreg Leshegyről visszatekintve a nádasnál kering-sötétlik a madárfelhő.

Az aranykönyv nyitva

Október 6. Megérkezett a hamisítatlan ősz. A napfény simogató erejére vágyik minden halandó. Vajon milyen idő volt ezen a napon Aradon? És milyen 1952. július 19-én Helsinkiben? Nem mindegy? Szobornézőben járunk…

A Fénybe távozott

Október 3-án elhunyt Szabó Ferenc jezsuita atya, teológus, író, költő, a Vatikáni Rádió egykori szerkesztője. Elmer István emlékezik rá.

PRINT A Fénybe távozott

Ferences gimnazista korom emlékét hullámozza fel a ma reggeli hír: október 3-án elhunyt Szabó Ferenc jezsuita atya. Szabó Feri, ahogy megengedte szólítani magát, Isten Szegénykéjének napján ünnepelte névnapját. Egy nappal megelőzte őt, hiszen éppen holnap, október 4-én emlékezünk Szent Ferenc tranzitusára. A tranzitus – a halál nem pusztulás, megsemmisülés, hanem átmenet. Az itt maradóknak hiány, veszteség, a távozónak – átmenet.