Szerző: Somorjai Ádám

Arad, Pannonhalma, Melk – a béke üzenete

Magyar, szerb, horvát, osztrák tábornokok együtt harcoltak az abszolutizmus ellen. Az aradi vértanúk emléknapja a kiengesztelődés napja is lehetne. A szomszédos nemzetekkel érdekeink összekötnek, határaink már nem választanak el. Rajtunk is múlik, hogy térségünk közös otthonunkká váljon.

Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

Visszidensek

Magyarázatra nem szorul ez az szó, elsőre érthető: akik hazaköltöztek. A kérdező Gyuricza Péter szenvedélyesen kutatja, miért tértek haza. Az olvasó nem tudja letenni a trilógiát, a 36 életinterjút, 36 vallomást egy ültében olvassa el.

A szerzetesrendek és a társadalmi haladás

Európa keresztény gyökereit lehet ideológiai szándékkal tagadni, ám az élet minden területén lépten-nyomon olyan jelenségekkel és intézményekkel találjuk szemben magunkat, amelyeknek keresztény gyökerei kétségbevonhatatlanok. Különösen sokat köszönhetünk a szerzeteseknek.

A várvidéki magyarság pásztora

A nyelvükhöz ragaszkodó emigránsok gyermekeinek meghatározó tanáregyéniségére,
a nyugati határon kívülre szorult őshonos magyarság papjára, Galambos Iréneusz tudós bencés szerzetesre emlékezik méltó módon az alsóőri katolikus közösség kétnyelvű kötete.

Ötven éve indult számkivetésbe Mindszenty József

Ötven esztendeje, hogy Mindszenty József bíboros majd' tizenöt esztendő után elhagyta az amerikai nagykövetséget. Az enyhülés éveiben jelenléte már minden politikai szereplő számára zavaróvá vált. A távozásra végül emlékiratainak kiadása érdekében szánta rá magát.

A szürke mindenes

Keresztes Sándor a Rákosiék által betiltott Demokrata Néppárt újjászületésének jelképe. Országgyűlési képviselő volt a világháborút követő rövid demokratikus korszakban és a rendszerváltás után is. Közben négy évtizedig szolgált, ahol és ahogy lehetett.