Szerző: Somorjai Ádám

Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

István, a király

Amikor azt mondom, hogy István, a király, azt is mondom, hogy István, az olimpikon, a győztes hadvezér, a szuverén, ő Nagy Konstantin, ő Nagy Károly, nevében és személyében beteljesül a kétezer év előtt kezdődött előkészület, a vértanú István kései „keresztfia”-ként, mint a Magyarok Királya.

Elszakított országrészek

Diplomáciai viszályt keltett a magyar miniszterelnöknek a bálványosi nyári szabadegyetemen tett egyik megjegyzése. Magyarország történelmét ismerve, s nem eltagadva egyszerű ténymegállapításról van szó, amely azonban nagyszerű apropónak bizonyult a szlovák pártok választási kampányához.

Vasúti horror, Győr-Tatabánya retúr

Kalandom a MÁV-val, avagy miért nem jutottam el Budapestre Szent Péter Pál napján. Országimázs-esettanulmány RailJetre és zónázóra: hogyan vegyük el az utasok kedvét a vonatközlekedéstől.

Arad, Pannonhalma, Melk – a béke üzenete

Magyar, szerb, horvát, osztrák tábornokok együtt harcoltak az abszolutizmus ellen. Az aradi vértanúk emléknapja a kiengesztelődés napja is lehetne. A szomszédos nemzetekkel érdekeink összekötnek, határaink már nem választanak el. Rajtunk is múlik, hogy térségünk közös otthonunkká váljon.

Visszidensek

Magyarázatra nem szorul ez az szó, elsőre érthető: akik hazaköltöztek. A kérdező Gyuricza Péter szenvedélyesen kutatja, miért tértek haza. Az olvasó nem tudja letenni a trilógiát, a 36 életinterjút, 36 vallomást egy ültében olvassa el.

A szerzetesrendek és a társadalmi haladás

Európa keresztény gyökereit lehet ideológiai szándékkal tagadni, ám az élet minden területén lépten-nyomon olyan jelenségekkel és intézményekkel találjuk szemben magunkat, amelyeknek keresztény gyökerei kétségbevonhatatlanok. Különösen sokat köszönhetünk a szerzeteseknek.

A várvidéki magyarság pásztora

A nyelvükhöz ragaszkodó emigránsok gyermekeinek meghatározó tanáregyéniségére,
a nyugati határon kívülre szorult őshonos magyarság papjára, Galambos Iréneusz tudós bencés szerzetesre emlékezik méltó módon az alsóőri katolikus közösség kétnyelvű kötete.

Ötven éve indult számkivetésbe Mindszenty József

Ötven esztendeje, hogy Mindszenty József bíboros majd' tizenöt esztendő után elhagyta az amerikai nagykövetséget. Az enyhülés éveiben jelenléte már minden politikai szereplő számára zavaróvá vált. A távozásra végül emlékiratainak kiadása érdekében szánta rá magát.

A szürke mindenes

Keresztes Sándor a Rákosiék által betiltott Demokrata Néppárt újjászületésének jelképe. Országgyűlési képviselő volt a világháborút követő rövid demokratikus korszakban és a rendszerváltás után is. Közben négy évtizedig szolgált, ahol és ahogy lehetett.