Szerző: Pethő Sándor

A történetírás értelméről

A nagy német historikus, Leopold von Ranke szerint tudományának feladata megmutatni, hogy a dolgok valójában hogyan mentek végbe. Miként lehet ennek érvényt szerezni, ha történeti narratívák szemünk láttára oltják ki egymást?

A történetírás értelméről

A nagy német historikus, Leopold von Ranke szerint
tudományának feladata megmutatni, hogy a dolgok valójában hogyan mentek végbe. Miként lehet ennek érvényt szerezni, ha történeti narratívák szemünk láttára oltják ki egymást?

A jogállam hosszú árnyéka

A jogállam fogalmának magyar történetét bemutató kötet az értelmezésével kapcsolatos mai politikai vitákban is eligazíthat.

Katarzis nélkül

Mező Gábor a kommunista korszak politikai pszichiátriájáról jelentetett meg példásan igényes feldolgozást. Párját ritkítóan nyomasztó olvasmány.

A visszanyerhető hagyomány

A magyar filozófiai gondolkodás egyik jelentős, ám alig ismert alakjáról, Joó Tiborról jelentetett meg monográfiát Filep Tamás Gusztáv. A megszakadt magyar filozófiai hagyománynak ezt az ébresztését mutatja be írásunk.