Szerző: Losonczy Attila

Kerengő a verslugasban

Géczi János legutóbbi, 2023-ban megjelent verseskötetének címe a búcsúzás, az elmúlás élményét sugallja. Az utolsó rózsához egyfajta létösszegzés, számadás jellegű válogatás.

Papírdobozok a Suvickos közben

Megcsörren a telefon.
– Turul az – mondja Simon Zoltán a készülék kijelzőjére pillantva. – Már biztos ideges. Kihangosítom.
– Talán közelebbi helyet is kereshetett volna a találkozóhoz, főleg, ha már csak tizenöt évente vagyunk egymásra kíváncsiak – zsörtölődik Bartha Zsombor.

Szerethető csirkefogók

Döme Barbara Sanyi, az ismeretlen celeb című regénye kiváló korrajz, plasztikusan ábrázolt, életszagú figurákkal. Az írónő Örkényt idéző abszurd humorral, groteszk helyzetekkel építi fel a cselekményt, könnyed stílusban.

Helyben járó örökmozgók

Kiforrott líra, bátor kísérletezések; egyszerre klasszicizáló és avantgárd, játékos és melankolikus. Röviden így jellemezhetnénk Szeder Réka, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatójának első verseskötetét.

Honszeretet és hitvallás

Vallomásos líra – ismeretterjesztő líra. Mint korábbi versesköteteiben, Petrőczi Éva költőnő most sem rejti véka alá tudós énjét és szoros kötődését a hazai református kultúrához.

Transzcendens és profán

Vallomásos líra A. Túri Zsuzsa könyve, amely számvetésre, tükörbe nézésre készteti az olvasót – erőteljes vizualitás, merész őszinteség jellemzi.