Szerző: Losonczy Attila

Helyben járó örökmozgók

Kiforrott líra, bátor kísérletezések; egyszerre klasszicizáló és avantgárd, játékos és melankolikus. Röviden így jellemezhetnénk Szeder Réka, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatójának első verseskötetét.

Honszeretet és hitvallás

Vallomásos líra – ismeretterjesztő líra. Mint korábbi versesköteteiben, Petrőczi Éva költőnő most sem rejti véka alá tudós énjét és szoros kötődését a hazai református kultúrához.

Transzcendens és profán

Vallomásos líra A. Túri Zsuzsa könyve, amely számvetésre, tükörbe nézésre készteti az olvasót – erőteljes vizualitás, merész őszinteség jellemzi.