Szerző: Lukáts János

A Pogánytorony

Van Budán egy kevesek által ismert, omladozó torony, a hajdani turanizmus emléke. Megközelíteni nem könnyű, mégis látogatják a mai napig.

Naponta megküzd a világgal

Hetven év / Jó, ha ép – Arany János szavai ezek, amelyeket 1881-ben, hatvannégy éves korában vetett papírra. Kaiser László ugyanezt a tényt (némiképp) más módon fejezi ki. Hetven év – hetven vers.

Három barát a hegyen

Rohantak a villamoshoz, aztán rohantak a vonathoz. Kettőt szusszantott Lőrinc, és a vonat elindult. Viola elégedetten kezdte rágcsálni a pogácsát. A koranyár gyönyörű volt, a közel és a távol barangolásra hívta a vonaton üldögélőket.

Alulnézet

Ha a két karom kétfelé tárom, éppen elérem a névtelen szökőút két falát. Vagy majdnem. Mintha imádkoznám: Isten óvjon, Margit híd!

A várkastély vándora

A nap első sugara megcsiklandozta az orromat. Aprót prüszköltem és ébren voltam. Magam hevertem a kastély tetején, a fákon egy-egy madár pittyegett. A kastély magasabb volt a fáknál, de nálam senki sem.

Emlékezik az aquincumi nyárfa

Csodálkozzunk rá a mindennap látott, észrevétlenné megszokott ,,társainkra", mert megéri: tudnak mit adni, ha megállunk mellettük egy percre, mesélhetnek is – mint ez az amfiteátrumban álló nyárfa.

Csillagvizsga

Hogy marad meg egy csillagkép valamennyi csillaga  évezredek óta ugyanott, egymáshoz képest mozdulatlanul? Hogy fölnézünk az égre, és a Szekér valamennyi kereke megvan, itt északon, és a Keresztnek mind a négy szárnya megvan, ott délen.