Szerző: Balázs Zoltán

Ma otthon ebédeltek, gyerekek!

Az óvodai étkeztetés alaposan át- és kibeszélt téma, az lesz a jövőben is. De én most nem a megszokott „sótlanul főznek”, „nem eszi meg a gyerek” csontokat szeretném tovább rágni.

Sümeg, Maulbertsch, otellopálinka

Most nem Sümeg szerepelt az Országúton, hanem az Országút Sümegen. Triumvirátust alakítottunk január 25-én, hogy személyesen is találkozhassunk helybéli olvasóinkkal.

A sarokházat már nem bírtam megenni

Némileg pironkodva ismerem be, hogy cukrászdatúrán még nem voltam ennek előtte. Sőt, eszembe sem jutott, hogy ilyesmi létezhet. Pedig igen, ráadásul amelyiken részt vennem adatott Tatabányán, az ilyesféle vándorlások között különlegesség.

Hangot ad a kimondhatatlannak

Norvég író, Jon Fosse kapta a 2023-as irodalmi Nobel-díjat.

Petőfi a három folyó partján

Abban a szerencsében volt részem, hogy meghívást kaptam a Zengő Petőfi fesztiválra, Győrbe. A három folyó városa nincs messze Pesttől, de azért annyira közel sincs. Kocsival egy óra, vonattal egy óra húsz perc. Lehet választani.

Tájház az élő faluért

Rokka, zsombor, lábaspajta – a vashosszúfalui tájházban jártam, ahol nemcsak „látványosságot” kaptam, hanem érvényes, működő, kortárs filozófiáját is az értéktartó vidéki életnek.

Az isteni irónia megértése

A római katolikus liturgia nagypénteki szertartásának kötelező eleme a János-evangélium passiótörténetének felolvasása vagy ahol lehet, recitálása.

A diktatúra mint végső állomás

A kétezres évek mámorítóan „forradalmi konzervatizmusa”, legalábbis nevében, részben Hugo von Hofmannsthalra megy vissza. Az osztrák író azonban, féltve a kultúrát, A torony című - magyar fordításban most megjelent - drámájával egyenesen elutasítja a fogalom elterjedéséért nagyban felelős Carl Schmitt politikai elképzeléseit.

Elhunyt Lator László

A Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, esszéista, tanár kilencvenöt évet élt. Alkotóként, de generációk oktatójaként is rajta hagyta keze nyomát a XX. századi, sőt mostani irodalmunkon.

Ideje van az újraolvasásnak

Az ember tragédiája kétségkívül különleges helyet foglal el a magyar irodalomban. Ennek egyik közismert oka bölcseleti igényessége. És milyen a teológiája?

Minél több időt az íróasztalom mellett…

Mezey Katalin, Kossuth-díjas író, költő, műfordító nyolcvanesztendős. Jeles évfordulóján főleg a jelenről és jövőről kérdeztük az irodalmi életben, arról, milyen volt az indulás, és milyen a helyzete a most indulóknak.