Szerző: Filep Tamás Gusztáv

Prágai tavasz, rácsos ablakon át

Ahogy a Csehszlovákia elleni 1968-as intervenciót egy hétéves látta.

Torgyánt hellyel kínálnom

Tamási Orosz János barátom, szerkesztőtársam, az Unió folyóiratnál 1989–1991-ben főszerkesztőm évtizedekig lakott az Abonyi utca 6. szám alatti házban. Néha a lapjainkat – az Unió előtt az EF-lapok két rovatát is – ott raktuk össze nála.

Noé a rengetegben

Múltunk egyik legizgalmasabb fejezete a hazai örmények története, új kötet dolgozza föl ennek kitüntetetten fontos korszakát, azonban megvilágítja az őshazabeli előzményeket és a szétszóratás okait is. Cikkünkkel az örmény népirtásra, holokausztra (1915. április 24. – 1923) is emlékezünk.

A Tizenegyek – együtt és egyéni utakon

Száz éve, 1923. április 22-én vetette papírra Tamási Áron azt a fölhívást, amelynek célja a főhatalomváltás utáni első romániai magyar írónemzedék bemutatkozó antológiája költségeinek előteremtése volt, maga a kötet pedig az év májusában jöhetett ki.

S mi újra tisztán, Téged hallgatunk

Koncsol László szlovákiai magyar költő, író, irodalomkritikus (1936. június 1. – 2023. február 17.)

Olvasta-e a Nyugatot a pápa?

Avagy hogyan élcelődött a rendíthetetlen református nagyúr egy apró, mozgékony, „pápista” császári-királyi kamaráson.

Élve haza – a kivégzőosztag elé

A második világháború alatt tanúsított helytállásról gyakran mulasztotta el nálunk az utókor a méltó megemlékezést. Írásunk egy tisztességes katona –  Kóródy Béla újságíró – doni viszontagságait és budapesti tragédiáját idézi fel.

A drámaírás technikái 

In cerevisia veritas - mondhatták volna a régi latinok, ha nem tekintették volna a sört barbarus dolognak. A modern drámaköltő azonban tudja, hol az igazság.

Két intranzigens kollegina

Mindjárt húsz éve (különben éppen ennyivel volt fiatalabb nálam), hogy egyikük a képembe nevetett, amikor bátorkodtam megkérdezni tőle, bizonyos-e abban, hogy éppen egy, a Népszabadságban cikkező volt ávós-ügynök magyarázata alapján kell értelmeznie a világot és jelenségeit.

Micsoda falu az a Bécs!

A jeles, ám elfelejtett filozófusról, Joó Tiborról hézagpótló monográfia született. A lapunkban is bemutatott munkát Perecz László recenzálta, összességében elismerően, ám a „műkedvelőség”-re vonatkozó kitétele tollat ragadtatott a monográfussal.

A franzstadti Demokritus anekdotáiból

At quas et, ut as nam, omnis essit venim amet poresci solorei ctempor enimet explam nis ernate ide consequatius minctorit eossimil ma de voloriorio et lamendi ssintur solut aceatur epedis dolore nonsequae dolora nes simaionseque

Maskarák főleg Magyarországon vannak

De hát itt mi a fenét érdemes konzerválni?, kérdezte egyszer Bánffy Miklós fiatal írótársától. Az anekdotagyűjtő itt közölt adalékait mindenképpen.