Szerző: Zatykó László

„Rángatom, cibálom… Őt kívánom”

A nagy bűn nem a vergődő lélek akár blaszfémiába forduló Isten-provokációja, hanem az öntelt, önelégült szív elégedettsége, langyos közönye, „a közömbös imája”.

Madonna sajtosdoboz-ruhában

A Rákosi–Kádár-rendszer levegőtlen börtönvilágával szemben a szabadság terét, az ötéves tervek ostoba kilátástalansága ellenében a pasaréti ferences templom a mennyei tágasságba, az értelmes, eleven Életbe nyíló perspektívát jelentette.

(35) A Pista üdvözült?

Szerzőnk Szegeden élő ferences szerzetes, magyar-orosz szakos tanár. Rendi neve László, keresztneve pedig János. Különös fogékonyságot mutat az esendő emeberek, alkotók iránt, akiknek az életművében rejtőzködően, de jelen van a Teremtő, illetve a teremtett világ iránti csodálat.  

Belebetegedtünk a kapzsiságba

Miközben most még hozsannát zeng a néhány nap múlva már a vérét követelő tömeg, a Jeruzsálembe bevonuló Jézus megkönnyezi az őt halálra adó város közelgő végzetét. A Világ Üdvözítője olyan bíró, aki megsiratja az elítéltet, magára veszi a sorsát, s bűntelenül vállalja az elítélt bűnhődését.

Hamvak gyémántpor-ragyogásban

A hamu a keresztény liturgiában a szeretetből fakadó alázat szimbóluma. A hívek a zsoltárossal Isten szerető jóságához, mérhetetlen irgalmához folyamodnak, kérve Őt: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” S az Úr életre keltő hatalmas irgalma feltámaszt a porból.

Bálint Sándor, az Embör

Hegyormok között vagy a szegedi alkonyat csendjében meglátta az Alkotót. Nem volt politikus alkat, a világért felelősséget vállaló gondolkodó volt. Fontosnak tartotta, hogy független, krisztusi alapon tevékenykedő keresztényszociális unió szülessen.

A grecciói szentegyház

Szentföldi látogatásán ihletet nyerve Assisi Szent Ferenc 1223-ban a Rómához közeli Greccio határában, egy barlangban társaival megjelenítette Jézus születésének történetét. Egyszerűségben, szegénységben, alázatban élték újra az Üdvözítő közénk érkezésének titkát.

Ragyogó erőtlenségben

Majnek Antal, a munkácsi ferences püspök hetvenéves. November 18-án van a születésnapja. Utoljára júliusban, a Ferences Világi Rend káptalanján találkoztunk. Szent Józsefről tartott előadást. Előadást? Vallomást.

A kapcsolatteremtés zsenije

Máté Teodóz ferences pap alázattal tudott szembesülni azzal, hogy hivatástudat és érvényesülési ösztön egyaránt vezérli tetteinket. Képes volt akár diákjaitól is bocsánatot kérni, tudott bárkit meghallgatni, a zárkózottakat szóra bírni, a kétségbeesetteknek reményt, mindenkinek lelki otthont kínálni.

Lehetséges a csoda: a testvériség, a béke

Ötvenöt éve ismerem Hegedűs Kolos, Barsi Balázs és Halmai Vilmos ferences testvéreket, akiket 1971. augusztus 8-án, ötven éve szenteltek pappá. Arany miséjüket augusztus 15-én fél 12-kor mutatják be a Margit körúti templomban. „Minket Krisztus szerelme gyűjtött egybe.”

A Pista üdvözült?

Odajött hozzám egy kedves, hajlott hátú, kicsiny öreg nénike, megragadta a karomat, s ezt kérdezte tőlem: „Igaz-e, hogy a Pista üdvözült?” A kérdésen igen meglepődtem, és visszakérdeztem: „Milyen Pistára tetszik gondolni?” „Hát a Baka Pistára. Én vagyok az édesanyja..."

A Király parancsára

Ha Pilinszky János életének valamelyik mozzanatát, állomását meg akarom ismerni, bevallom, elsőre nem egy róla szóló monográfiát, életrajzot nyitok ki, hanem a kincsesbányát, a leveles könyvét.