Szerző: Kipke Tamás

A mesterség művelt művelője

Kilencvenéves Rosdy Pál, szerzőtársunk, a múlt és a jelen, a hazai és a világegyház, a történelem, a politika és a teológia kérdéseiben egyaránt tájékozott, levéltárosi erényeit máig megőrző vérbeli újságíró, akit az Új Ember műhelyében volt munkatársa-barátja köszönt.

Bekezdések – az elfelejtett városról

Ezer esztendő és egy emberöltő emlékei az elfeledett városban, ami képes megmutatni a választ a lét nagy kérdéseire a benne honosaknak: Esztergom, az örök otthon.

Az el nem ásott talentumokról…

A Három pápa magyar írnoka címet viselő könyvnek beszélgetőtárs szerzője, Elmer István, nem regényt álmodott „hőséről”, nem beszélt róla, még kevésbé helyette, hanem hagyta, és segítette őt beszélni. A nehezebbet választotta: kérdezett és hallgatott. És akit kérdezett, az beszélt.

Pilinszky kolléga…

Egy jó kollégát, aki elhuny, addigi munkatársai (és jó esetben főnökei is) saját halottjuknak tekintenek. Így voltunk (sőt vagyunk máig) vele mi is – azt hiszem, sokak nevében fogalmazhatok így, többes szám első személyben –, akik akkoriban, 1981 táján az Új Ember körül tébláboltunk. Őszintén saját halottunknak tekinthettük őt, mert komoly veszteséget éreztünk.