Szerző: Halász Iván

Ki lehet a békekövet?

Az orosz–ukrán konfliktus már 2014 óta zajlik, de tavaly olyan fázisba lépett, amely már-már világháborúval fenyeget. Többen próbálkoztak közvetítéssel. Nemrégen Hszi Csin-Ping kínai elnök állt elő saját béketervével, tavaly Törökország volt aktív. A Vatikán is kezdeményez. Felmerülhet India közvetítő szerepe is.

Béketárgyalások Vesztfáliától Párizsig

A békekonferenciák az európai politikai kultúra kiemelkedő teljesítményei a XVII. század dereka óta. Magukon viselték koruk ellentmondásait, gyakran súlyos igazságtalanságokat szentesítettek, és többször csődöt mondtak, mégis élhető kereteket teremtettek nemzedékek számára.

Történeti eligazítás háborús időben

Ritkán jelenik meg történeti összefoglaló aktuálisabb pillanatban, mint 2021 végén a Fedinec Csilla és szerzőtársai jegyezte Ukrajna története. Februárban Oroszország általános támadást indított Ukrajna ellen.

A Szovjetunió felbomlása és a posztszovjet államépítés

Harminc éve, 1991 decemberében szűnt meg a rettegett Szovjetunió. A birodalom bomlása mégis meglepően békésen zajlott le. Ennek okait mutatja be írásában a Kelet-Európa-kutató.

A cseh királyi korona őrzői tegnap és ma

A koronázási ékszerek Európa több országában az államisághoz kapcsolódó nemzeti jelképek. Így van ez a Cseh Köztársaságban is.

Putyin és a történetírás

Lapunkban érdekes vita bontakozott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök történeti esszéjéről Jeszenszky Géza (20/22.) és Miskolczy Ambrus (21/1.) között. Az Oroszországhoz, azon belül a második világháborús orosz győzelemhez való viszonyunk továbbgondolására a következő körkérdést intéztük kilenc magyar ruszistához: „A mai orosz politika hogyan viszonyul történeti kérdésekhez? Miért fontos ez a magyar közgondolkodás számára?” Halász Iván, Kenéz Péter, Kolontári Attila, Krausz Tamás, Rácz András és Seres Attila válaszolt. Mostani számunkban az első két írást jelentetjük meg.

A modern Belarusz létrejötte
Kevés izgalmasabb folyamat van a nemzetállami Európa történetében, mint a modern belarusz állam- és nemzetépítés.
Szlovák választások: nyertesek és vesztesek
A mostani szlovákiai választások legfőképpen az országot immár három választási cikluson át uraló domináns politikai erő, a SMER/Irány teljesítményéről szóltak. Ezzel összefüggött a korrupció és az igazságszolgáltatásban uralkodó áldatlan állapotok kritikája is.