Szerző: Bakonyi István

Orgona – Bakonyi István vers-jegyzetei

A székesfehérvári irodalmár, író, a költészet irányába fordult: személyes, lírai jegyzeteiben emlékek, félelmek, szépség és köznapiság elegyednek és válnak az élet „fotogramjaivá”.

A női lélek titkai

Két verseskötet és egy regény után, 2023-ban novelláskötettel jelentkezett. Az átlátszó nő a Prae Kiadó gondozásában jelent meg. Különös női sorsok, sok-sok válság, lelki mélységek – a szerző tehetségének újabb bizonyítékaival… Ughy Szabinával beszélgettünk.

Már nem rejtőzködöm

Iancu Laura az utóbbi időben inkább verseskötetekkel jelentkezett, ám Olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című prózakötete sem előzmények nélküli. A Jánosi Zoltán tanulmányával közreadott új kötetéről beszélgettünk vele, amely belesimul az eddigi életmű egészébe, és számos újdonsággal is szolgál. 

A költő is szakrális őrség

Báger Gusztáv, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, Bertha Bulcsu-emlékdíjjal és József Attila-díjjal kitüntetett költő nemrég ünnepelte 85. születésnapját. Alkotókedve szerencsére töretlen, ezt legutóbbi kötete is bizonyítja. Kívánunk neki a szerkesztőség nevében még sok, termékeny évet!

A költő is szakrális őrség

Báger Gusztáv, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, Bertha Bulcsu-emlékdíjjal és József Attila-díjjal kitüntetett költő nemrég ünnepelte 85. születésnapját. Alkotókedve szerencsére töretlen, ezt legutóbbi kötete is bizonyítja. Kívánunk neki a szerkesztőség nevében még sok, termékeny évet!

A prózaíró lírája

Persze humoristát vagy parodistát is írhattam volna a címben. Hiszen Bagi Iván eme oldalát valószínűleg többen ismerik, mint az irodalmárét.

Lény és Líra

Iancu Laura a lét alapkérdéseit kutatja. Megvannak ehhez a sajátos jegyei, a rá jellemző eljárások. Például a madarak különös szerepét is fölfedezhetjük. Ám nála nem a hagyományosnak mondható szabadságfogalom szimbolikája az elsődleges.

Százszor száz

Petőcz András írja Fehér Kinga induló kötetének hátlapján: „…A szövegeiben megjelenő finom érzelmi töltés, az ezt olykor kiegészítő játékosság és humor, valamint az alkotó önreflexív képessége azt sejteti, sokszor találkozunk majd a nevével folyóiratokban vagy önálló kötetek szerzőjeként.”

Könyvek és sorsok

„Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, / Szálljatok szét jóságokként a jóknak.” – Ez a két Ady-sor a mottója Kaiser László könyvének, mely az irodalomról szól, olyan írásai által, amelyek számára kedves szerzőkről, -höz vagy éppen emlékére születtek, egybekötve esszékkel, recenziókkal.

Puritán hang, drámai megszólalás

Új verseskötetében Petőcz András vonzódásai állnak a középpontban. Mottói is ezt sugallják. Akár az ószövetségi szövegekre, akár a francia líra, a szimbolisták idézésére gondolunk. Vagy éppen Pilinszky, Weöres vagy Tandori rokonszenvvel teli emlegetésére.