Szerző: Bakonyi István

A prózaíró lírája

Persze humoristát vagy parodistát is írhattam volna a címben. Hiszen Bagi Iván eme oldalát valószínűleg többen ismerik, mint az irodalmárét.

Lény és Líra

Iancu Laura a lét alapkérdéseit kutatja. Megvannak ehhez a sajátos jegyei, a rá jellemző eljárások. Például a madarak különös szerepét is fölfedezhetjük. Ám nála nem a hagyományosnak mondható szabadságfogalom szimbolikája az elsődleges.

Százszor száz

Petőcz András írja Fehér Kinga induló kötetének hátlapján: „…A szövegeiben megjelenő finom érzelmi töltés, az ezt olykor kiegészítő játékosság és humor, valamint az alkotó önreflexív képessége azt sejteti, sokszor találkozunk majd a nevével folyóiratokban vagy önálló kötetek szerzőjeként.”

Könyvek és sorsok

„Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, / Szálljatok szét jóságokként a jóknak.” – Ez a két Ady-sor a mottója Kaiser László könyvének, mely az irodalomról szól, olyan írásai által, amelyek számára kedves szerzőkről, -höz vagy éppen emlékére születtek, egybekötve esszékkel, recenziókkal.

Puritán hang, drámai megszólalás

Új verseskötetében Petőcz András vonzódásai állnak a középpontban. Mottói is ezt sugallják. Akár az ószövetségi szövegekre, akár a francia líra, a szimbolisták idézésére gondolunk. Vagy éppen Pilinszky, Weöres vagy Tandori rokonszenvvel teli emlegetésére.

Látomások és realitás

Hagyományosnak nevezhető erkölcsi értékrend jegyében mutatja föl a modern próza lehetőségeit Jánoki-Kis Viktória első, ígéretes novelláskötete.

Fölkentje halálnak és szerelemnek

Nem vitás, hogy a 2010-ben elhunyt Utassy József az utóbbi évtizedek egyik leghatásosabb magyar költője. Így hát örvendetes, hogy sokan foglalkoznak életművével, többek között Szemes Péter is, aki ugyancsak sok mindent letett már irodalmunk asztalára.

Sósabbak itt a könnyek

Erkölcs és teljesítmény, ezek az alapfogalmak határozzák meg Németh László és Béres József életművét. Bakonyi István mutatja be és méltatja Kaiser Lászlónak szellemi életünk e két nagyjáról írott könyvét.

Fókuszban Németh László

Az Irodalmi Magazin idei első száma a huszadik század európai mércével mérve is egyik legnagyobb írójának és szellemi emberének, a minőségeszmény halhatatlan hirdetőjének, Németh Lászlónak életművét, kivételes teljesítményét mutatja be.