Néhány évvel ezelőtt Párizsban festészeti kiállításra kaptam meghívót török kollégámtól, a Yunus Emre Intézet igazgatójától. Egyik kései felvilágosult szultánjuk szabad idejét festegetéssel töltötte, s mi mást álmodott volna a vászonra, mint az Oszmán Birodalom hódításainak nagy pillanatait. Ahmed Bakcan professzor szemmel látható büszkeséggel vezetett végig a kis párizsi galériában kiállított képek során. Nem tagadom, uralkodni kellett arcvonásaimon: a történelmi tablók egytől egyig a magyar végvárak sikeres bevételét ábrázolták. Egerét, Temesvárét, Szigetvárét…

A Szajna partján a művészet erejével szembesültem azzal, amiről az isztambuli bazárok magyarbarát kereskedőitől már korábban értesültem: ami nekünk örökké fájó történelmi tragédia, az számukra Allah akaratából bekövetkezett fényes diadal a hitetlenek felett. Barátságosabb változatban: egy testvérnép felszabadítási kísérlete a Habsburg elnyomás alól…

Volt és van tehát honnan közelednünk egymáshoz. A „török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja”, a „rossz szomszédság, török átok” hagyományától annak felismeréséig, hogy az utóbbi háromszáz évben a Török Porta és jogutódja inkább barátként viseltetett Magyarország iránt, semmint ellenségként. Itt talált menedéket Rákóczi, Bem, Kossuth, sőt – mint a neves turkológussal, Hóvári Jánossal készült korábbi Heti Válasz-interjúból tudjuk: az 1849-es Magyarországot csupán két hatalom ismerte el: az Oszmán Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok. Abdul-Medzsid szultán még háborút is vállalt volna Kossuth Lajosékért. Az orosz flotta már felvonult a Fekete-tengeren, hogy a menekültek befogadása miatt megtámadja az Oszmán Birodalmat… És Törökország nyújtott menedéket 1944-ben Kállay Miklós miniszterelnöknek és számos ’56-os menekültnek is.

Csak az a Mohács, csak azt tudnánk feledni… Talán ismét Hóvárihoz kell fordulnunk megoldásért: „A jelen nem szépítheti meg a múltat, de a múltnak sem kell a jelenig hatnia mindenben.” Ebből indulhatott ki a magyar kormány is, amikor úgy döntött, hogy Magyarország megfigyelőként csatlakozik a hat eurázsiai államot tömörítő Türk Tanácshoz. A magyar csatlakozás okai természetesen elsősorban gazdaságiak, de nem kétséges, hogy ebben a keleti nyitásban nagy súllyal esett latba a magyarság történelmi kapcsolatrendszere a türk világgal.

Azzal a világgal, amely legalább százhetvenmillió embert foglal magában a Dardanelláktól az Altaj hegységig, a Turáni-alföld északi szögleteitől a Földközi-tenger kikötőiig. A kapcsolatok megerősítéseként 2015-ben Budapesten megnyílt a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának magyarországi Képviseleti Irodája, amelynek vezetője az egykori ankarai nagykövet, a már idézett Hóvári János professzor lett.

Az iroda egyik friss kezdeményezéseként 2021 tavaszán a Geopress Részvénytársasággal együttműködve internetes kultúrtörténeti vetélkedőt hirdetett magyarországi és határon túli iskolák számára. A Törökméz és gránatalma címet viselő vetélkedő célja „felhívni a középiskolás korú fiatalok figyelmét a türk világra, s elérni azt, hogy megismerjék Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán történelmét, hagyományait, kulturális és természeti értékeit, magyarországi kapcsolatait”. Az irodavezető nem titkolta, hogy a kezdeményezéssel még nagyobb távlatokat céloznak meg: turkológus-hallgatókat kívánnak verbuválni a budapesti és a szegedi egyetem e területtel foglalkozó tanszékeire.

A vetélkedőn harminchat csapat indult, közülük négyen kerültek a döntőbe. Közös ismertetőjegyük, hogy felkészítő tanáraiknak köszönhetően meglepően komoly türk kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A nádudvari népi kézművességet tanító szakközépiskola például évek óta cserekapcsolatokat ápol egy isztambuli gimnáziummal és a nurszultáni Kazak Művészeti Egyetemmel.

A döntősök július második hetében turkológiai táborban vehettek részt Szigetváron. A hely kiválasztása aligha véletlen. Az egykor somogyi, 1950-től baranyai kisváros neve mind a magyarok, mind a törökök számára jelképek hordozója. Mi évszázadokon át Zrínyi Miklós hősies várvédelme és mártíromsággal egyenlő kirohanása, a törökök pedig Nagy Szulejmán hódításai és itt bekövetkezett halála miatt tartották meg emlékezetükben.

Szigetvár és környéke azonban más vonatkozásokban is őrzi a történelem lenyomatát: az oszmán hódítók pusztításai, majd a felszabadító harcok következtében jelentős lakosságcsere történt a térségben. A kiirtott, elmenekült magyar őslakosság helyére német telepesek, szerb és horvát bevándorlók érkeztek, de az 1689-ben végleg eltakarodó török seregből is maradtak itt balkáni elemek. Fölvették a katolikus hitet, s bosnyákként gyökeret eresztettek a dél-dunántúli népcsoportok virágoskertjében.

A magyar történelem lényegi vonását már létével is híven őrzi a város főterén magasodó katolikus templom. A pécsi belvárosi szentélyhez hasonlóan másfél évszázadig ez is török mecset volt, s nem kevés fejtörést okozott a műemléki szakembereknek, melyik állapotát vegyék kiindulásul a helyreállítási munkák során. Végül egészséges kompromisszum született, amelyhez az alapot a neves udvari festő, Dorfmeister István már a XVIII. század végén megteremtette, amikor monumentális kupolafreskóján a szigetvári harcok meghatározó eseményeit és főszereplőit örökítette meg.

A táborozók tapasztalhatták, hogy Szigetváron minden kő, minden szeglet a török világra s a magyar újkor hajnalára emlékeztet. A főtéri Oroszlán-szobor, az informatív emléktáblák sora és természetesen a vár valamennyi megújult és éppen megújítás alatt álló épületeivel. A városi önkormányzat, a magyar és a török kormány, valamint a szakemberek összefogásával pompás, interaktív múzeum várja a látogatókat. Éppen ottjártunkkor élénk mordálydurrogással kísért középkori fegyverbemutatót élvezhetett a közönség.

S ha egyesek – mint megtörtént – túl pesszimistának tartották Somogyi József szobrászművész hatvanas években készült lovas szobrát, nosza, kaptak egy másikat, egy kifejezőbbet, amelyben már az is ábrázolást nyert, hogy Zrínyi nem magányos hősként vonult be a történelembe.

A szigetvári krónika talán legérdekesebb része éppen az epilógus, amely még napjainkban is íródik: Szulejmán halotti türbéjének feltárása és reménybeli rekonstrukciója. Mint azt egy régészekből és történészekből álló kutatócsoport a 2010-es évek elején kiderítette, az agg szultán szívét és belső szerveit nem a korábban sejtett helyen, a turbéki kápolna alatt, nem is a kaposvári út mentén látható emlékpark helyén, hanem a szőlőhegy legmagasabb pontján adták vissza az anyaföldnek. Itt áldoztak a szigetvári ostrom alatt elhunyt nagy hódító emlékének türbével, derviskolostorral, zarándokszállással, s az egész épületegyüttest öt méter széles erődítési sánccal vették körül. Bármilyen hihetetlen, egy ilyen jelentékeny, a korabeli forrásokban és térképeken sűrűn hivatkozott építménysor is eltűnhet az évszázadok során. Olyannyira, hogy a Papp Norbert professzor által vezetett – nem kevés török forrással is finanszírozott – kutatócsoport csak a legmodernebb technika bevetésével tudott látványos eredményt elérni.

 
A turbéki ásatások 2014 és 2019 között zajlottak le. Eredményük a szigetvári várkiállításon látható. Óhatatlanul fölmerül a kérdés: hogyan tovább? Nemzetközi mércével mérve is igen fontos felfedezések történtek itt: akárhogyan ítéljük is meg magyar szemmel, az Oszmán-török Birodalom fénykorának legjelentősebb uralkodójáról – sokak szerint Nagy Sándor, Dzsingisz kán és Napóleon kvalitásaival mérhető hadvezéréről – s annak halotti kultuszhelyéről van szó. Nem valószínű, hogy továbbra is néhány krumpli- és zöldségágyás lenne a legméltóbb hasznosítás ezen a területen.

A régészek eddig bérelték a megkutatott földeket, és megtérítették a zöldkárt is a gazdáknak. A kisajátítási folyamat megindult, jelenleg azonban áll, vagy legalábbis állni látszik. Ez pedig nem kedvez sem a kultúra, sem az agrikultúra művelőinek. Amúgy Pécs–Baranyában minden adott ahhoz, hogy fölkeltse az oszmán-török múlt iránt érdeklődők figyelmét. A turizmus szervezőin a sor, hogy ebből tőkét kovácsoljanak.