A Napkút Kiadó Kft. jóvoltából tíz nagyobb fejezetre bontva sejlik fel előttünk egy hetvenéves tudós élete munkája. A kemény táblás, igényes kivitelezésű kötetet már hirdeti is az egyik legnagyobb könyvterjesztő, ahol mellette még tizenhárom olyan könyvet lehet e pillanatban is megrendelni, amihez így vagy úgy valami köze volt Somorjai Ádámnak. A friss kötet alcíme ugyan az lett, hogy Válogatott írások a történelem területéről 1984 és 2022 között, de tisztában kell lennünk azzal, hogy Ádám atya nem csak publikációiról, könyveiről, folyóiratokban kinyomtatott tanulmányairól nevezetes.

A tudomány művelése mellett hasonló intenzitással és szakértelemmel vesz részt a kiadói tevékenységben is, amely a rendszerváltás óta végigkísérte az életét.

Ahogy a könyv hátsó tábláján szereplő szöveg is említi, itt Somorjai Ádám kisebb írásait, egyes fontosabb tanulmányait olvashatjuk újra, melyek általában nem felkérésre, hanem az adott körülmények hatására, lelkiismereti indíttatásra születtek meg. A Számvetésben találhatók még a szerzőről megjelent írások, interjúk és recenziók is. Az egyház- és rendtörténeti vonatkozású írások – publicisztikák, interjúk és tanulmányok – és az azokról készült összefoglalók egy kötetbe szerkesztésével a kiadó olvasói igénynek tesz eleget. A könyv, amelyet a szerző hetvenedik születésnapja ihletett, és számadásként fogalmaz meg, a kiadó szerint arra mutat rá, hogy az egyháztörténeti kutatások eredményeinek van relevanciája a nemzeti történetírás számára is.

A Számvetés végén, a kötet címének megfelelve ott sorakozik a hetvenedik életévét tavaly nyáron betöltött

bencés szerzetes, nyugdíjas vatikáni levéltáros és pápai titkár

harminchárom önállóan vagy társszerzővel, itthon vagy külföldön megjelent könyvének címe. Ott van ama tíz sorozat, amelynek elindításában és menedzselésében elévülhetetlenek az érdemei, és ott van az általa szerkesztett huszonhat gyűjteményes kötet is sorban, az 1991-ben megjelent rövid magyarországi egyháztörténettől az általa életre hívott METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) által 2022-ben kiadott, olasz nyelvű forrásgyűjteményig, amelyben Angelo Rotta nuncius politikai jelentéseiből válogat Ádám atya.

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a tizenkét bibliográfiát sem, amit időközben elkészített, és ott van még a hazai és külföldi lapoknak, folyóiratoknak, webes felületeknek, televízióknak és rádióknak adott nyilatkozatoknak, vagy ezekben megjelent írásainak végeláthatatlan sora is. A Számvetés négy tételre bontott bemutatkozással indul, amelyből az első cikk a farkasréti plébánia Szegletkő című kiadványában, 2006 decemberében jelent meg. Talán azért is került ez előre, mert Somorjai Ádám, ahogy a Számvetést végiglapozva is láthatjuk,

sokszor, sokféle kontextusban nyilatkozott Rómáról és a Vatikánról, az ott elvégzett munkáról,

de itt olvashatunk személyesebb élményeiről, a rácsodálkozásról, a régi századok leheletének megérzéséről is.

A Szegletkőtől a Vatikáni Rádión és az Új Ember hetilapon át aztán eljutunk a Bonum TV adásáig is, és eme hosszú utazás során egyre többet tudunk meg a tudósról, az áldozópapról, a bencés szerzetesről. És

abban bízunk, hogy korai még ez a számvetés, néhány esztendő múlva újra kell majd nyomni a bővített, vagy négyszáz oldalas kiadást.

Mert azt azért már az eddigiekből is sejthetjük, Ádám atya e sorok keletkezésének idején is dolgozik, és akkor is dolgozni fog, amikor a tisztelt Olvasó végigfut ezen az íráson.

 

Somorjai Ádám OSB: Számvetés – Válogatott írások a történelem területéről 1984–2022, Napkút Kiadó, Budapest, 2023, 368 oldal