A konferencia előadói a népi mozgalom belső és külső összefüggéseit, egyes népi írók szellemi hagyatékát ugyanúgy tárgyalják, mint ahogyan az erdélyi irodalom és a népiek viszonyát vagy a Kádár-korszak szövetkezesítő programjának és a népi írók elképzeléseinek lehetséges kapcsolódásait vagy éppen ellentétét. A hagyományos paraszti társadalom államhatalmi erőszakkal  történő ellehetetlenítése, illetve a gazdasági-társadalmi viszonyok átalakulásából következő fokozatos elsorvadása is éppúgy a tárgyalandó témák közé tartozik, mint ahogy az is, hogy mi maradt az egykori magyar szellemi életet kettéválasztó népi–urbánus ellentétből az 1980-as évekre, különös tekintettel arra a levélváltásra, mely Balassa Péter és Csengey Dénes között zajlott 1987-ben. Olyan szerzők életművét is elemzik a felszólalók, mint Németh László, Sarkadi Imre vagy éppen Gelléri Andor Endre, s bemutatják a népiek és a transzilvanizmus, illetve a sarlós nemzedék és a falukutatók viszonyát.

A konferencia alapvető célja az, hogy megértse és megértesse azokat az alapvető magyar társadalmi problémákat, amely e mozgalom létrejöttét indokolták, és hogy ennek jegyében kísérje végig történelmi sorsát.         

A szimpóziumra a szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A járványügyi előírásokat be kell tartani (oltási igazolvány, maszk), és regisztrálni kell: itt.

 

Ideje: 2021.12.08. 9:00-16:00

Helye: 1083, Budapest, Ludovika tér 1, Ludovika főépület, Zrínyi terem

Programja:

9:00–9:10 A konferencia megnyitása (Pap Milán)

9:10-–:30 Papp István: Mi a népi gondolat?

9:30–9:50 Paár Ádám: Az Óperencián innen és túl. Az észak-amerikai farmerpopulizmus és a magyar népi mozgalom

9:50–10:10 Kovács Gábor: A magyar népi mozgalom nemzetközi kontextusban – töprengések Bibó István tipológiája kapcsán

10:10–10:30 Bartha Ákos: Népi írók Sorakozója

10:30–10:50 Kérdések, megjegyzések

10:50– 11:00 Kávészünet

11:00–11:20 Bajcsi Ildikó: A népi ideológia jelentősége a sarlós nemzedék körében

11:20–11:40 Csapody Miklós: A népiek és a transzilvanizmus

11:40–12:00 Novák Attila: Egy meg nem valósult lehetőség avagy népiek és cionisták viszonya Magyarországon a 20. század derekán

12:00–12:10 Kérdések, megjegyzések

12:10–13:00 Ebédszünet

13:00–13:20 Vári György: A nyomorúság játékossága: az empátia politikája mint  „népbarátság"  Gelléri Andor Endrénél

13:20–13:40 Hunyadkürti Soma: A kalapos király és a  „mélymagyarok” . Németh László II. József-képe

13:40–14:00 Márkus Béla: Sarkadi Imre a népi irodalomról

14:00–14:20 Pap Péter István: Páratlan levélváltás – Csengey Dénes és Balassa Péter 1987-es párbeszédkísérlete

14:20–14:30 Kérdések, megjegyzések

14:30–14:40 Kávészünet

14:40–15:00 Kovách Imre: A hagyományos parasztság eltűnése: paraszttalanítás és polgárosodás

15:00–15:20 Pap Milán: Tudósítások a toronyból. A népiek és a kádári szövetkezetesítés

15:20–15:30 Kérdések, megjegyzések

15:30–-16:00 A konferencia zárása (Novák Attila)

Nyitókép: A konferencia meghívója