A részben nemzetközi, „Két világháború közötti magyar vallásbölcseletek” című konferenciát a Makovecz Campus Alapítvány Collegium Professorum Hungarorum intézete szervezi a Bethlen Gábor Alap támogatásával szeptember 21-e és 22-e között az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetében. A témák között szerepelnek Prohászka Lajos, Techert Margit, Tavaszy Sándor, Nyéky Kálmán, Makkai Sándor, Giesswein Sándor munkássága, valamint egy részletesebb egységet képvisel Brandenstein Béla vallásfilozófiájának értelmezése. A freiburgi Albert-Ludwigs-Universität Brandenstein Kutatóintézetével való szoros együttmüködés következtében a konferencia pénteki blokkja német professzorok Brandenstein-előadásait tartalmazza.

Helyszín: Makovecz Campus Alapítvány
Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete,
2081 Piliscsaba, Fő út 2/A

Időpont: 2023. szeptember 21–22.

Program:

2023.09.21.

Moderál: Varga-Jani Anna

10:00–10:10 Megnyitó / Eröffnung: Prof. Maróth Miklós

10:10–10:50 Varga Péter András: Az Aquinói Szent Tamás Társaság és a magyar katolikus filozófia struktúrája a két világháború között / Die Thomas Aquinos Gesellschaft und die ungarische katholische Philosophie zwischen den zwei Weltkriegen 

10:50–11:30 Frenyó Zoltán: Plótinizmus vagy katolicizmus? Techert Margit élete és halála / Plotinism oder Katholizism? Das Leben und Tod von Margit Techert

11:30–11:40 Szünet / Pause

11:40–12:20 Sárai-Szabó Katalin: A keresztény feminizmusról szóló diskurzus Magyarországon a 20. század elején / Kristliche Feminism am Anfang des 20. Jahrhundert in Ungarn 

12:20–13:00 Radványi Béla: Brandenstein Béla és Feketekuty László levelezése az 1945–1948-as nyugati emigráció tükrében / Der Briefwechsel von Béla Brandenstein und László Feketekuty im Spiegel der Emigrationswelle zwischen 1945 und 1948

13:00–14:00 Ebédszünet / Mittagspause (Szendvicsebéd / Sandwichbrot)

Moderál: Veres Ildikó

14:00–14:40 Turbucz Péter: Brandenstein Béla kétszeres karrierépítése / Béla Brandensteins zweimalige Karrierebildung

14:40–15:20 Szász Péter: Nyéki Kálmán vallásbölcselete / Kálmán Nyékis Religionsphilosophie

15:20–16:00 Dienes Dénes: Tavaszy Sándor református dogmatikája / Sándor Tavaszysprotestante Dogmatik

16:00–16:20 Szünet / Pause

16:20–17:00 Molnár Márton: Prohászka Lajos vallásbölcseleti gondolatai tanulmányai és esszéi tükrében / / Lajos Prohászkas Religionsphilosophie im Spiegel seiner Abhandlungen und Essais

17:00–17:40 Mezei Balázs: Pauler Ákos korrelativitás-elve: Kontextus és elemzés / Ákos

Paulers Korrelativität-Prinzip: Kontext und Analysis

18:00 Vacsora a konferencia előadói részére / Abendessen für die Teilnehmer innen der Konferenz (Fényesliget Kávézó)

 

2023.09.22.

Moderál: Varga Péter András

09:00–09:40 Veres Ildikó: A hit-fogalom értelmezése Brandenstein Béla, Makkai Sándor, Varga Béla bölcseletében / Die Interpretation der Begriff der Glaube in der Philosophie von Béla Brandenstein, Sándor Makkai und Béla Varga 

09:40–10:20 Gájer László: Giesswein Sándor: a modern szociális és demokratikus keresztény politika / Sándor Giesswein: Die moderne soziale und kristlich-demokratische

Politik

10:20–10:30 Szünet / Pause

10:30–11:10 Boris Wandruszka: Die Bedeutung der philosophischen Tradition im Werk Béla von Brandensteins / A filozófiai tradíció jelentése Brandenstein Béla munkásságában

11:10–11:50 Markus Enders: Gottesbeweise und Gotteserkenntnis. Zu Béla von Brandensteins systematischer Auseinandersetzung mit traditionellen Gottesbeweisen in seiner metaphysischen Gotteslehre / Istenbizonyítás és istenismeret. Brandenstein Béla metafizikai istentanának rendszeres szembehelyezkedése a hagyományos istentanokkal

11:50–12:30 Varga-Jani Anna: Brandenstein Bélas theologische Anthropologie / Brandenstein Béla teológiai antropológiája

Zárszó, összegzés / Abschließen der Konferenz

13:00–Ebéd a konferencia előadói részére / Mittagessen für die Teilnehmer:innen der

Konferenz (Fényesliget Kávézó)

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat 2023. szeptember 14-éig jelezzék a bernadett.czemmel@makovecz-campus.hu e-mail címen.

Nyitókép: Az Avicenna Intézet épülete Borbás Dorka "OrigO" című alkotásán keresztül