Az Ecclesia et historiae servus infatigabilis (Az egyház és a történelem fáradhatatlan szolgája) című tanulmánykötetet Zombori István szerkesztette, aki Somorjai Ádám több munkájának megjelenésénél is munkálkodott. A könyvbemutatóra összegyűlteket először Fehérváry Jákó OSB, a főiskola rektora köszöntötte, akit Ádám atya a gimnáziumban és a hittudományi főiskolán is tanított, majd pedig három esztendőt töltöttek együtt Rómában.

Várszegi Asztrik (a Magyar Kurír képei, fotó: Lambert Attila)

 

Az ünnepeltet ezután Várszegi Asztrik mutatta be, akinek – mint azt hangoztatta is – volt módja Somorjai Ádám négy évtizedes működését végigkísérni. Az emeritus főapát először felolvasta Hortobágyi Cirill főapát köszöntőlevelét, majd személyes emlékeit is megosztotta a közönséggel. Elmondta, hogy

Somorjai Ádám vezette be őt Róma misztériumaiba, no és ő mutatta meg neki a Trastevere negyed kiskocsmáit.

A kötetet Balogh Margit és Fejérdy András, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont történészei mutatták be. A könyv négy nagyobb tematikus egységre osztható. Az első részben egyháztörténeti és művelődéstörténeti tanulmányokat olvashatunk tizenkét szerzőtől. Megismerhetjük többek között Csernoch hercegprímás utolsó napjait, halálának és temetésének történetét is, de olvashatunk az 1945 előtt, a II. világháború, majd a rendszerváltás után az Egyesült Államokban működő magyar papokról is.

Az ünnepelt (fekete szerzetesi öltözetben)

 

A második blokk az egyházüldözésekről szól, a trianoni diktátumtól indítva. Amikor is Glattfelder Gyula csanádi püspök kénytelen volt székhelyét elhagyva Szegedre költözni. Ebben a részben többek között

gróf Esterházy János kálváriájáról és Márton Áron püspök ferencesekhez fűződő kapcsolatáról

is olvashatunk. Megismerhetjük, hogy a „lengyelek Mindszentyje”, Stefan Wyszyński hogyan készült fel hivatására, feladatára, de találkozhatunk a legtovább, tizenhét és fél évig börtönben raboskodó piarista szerzetes, Lénárd Ödön történetével is.

Középen Fehérváry Jákó és Várszegi Asztrik

 

A harmadik blokk Somorjai Ádám fő kutatási területéről, Mindszenty József életéről szóló tanulmányokat tartalmaz. Elemzést kapunk többek között a hercegprímás filmhíradós megjelenéseiről, de azokról a fényképekről is, amelyek az amerikai nagykövetségen készültek róla. A kötet negyedik része az Örök Várossal, Rómával kapcsolatos írásokat tartalmaz.

Róma Somorjai Ádám életének is fontos helyszíne, évtizedeket töltött itt titkári, levéltári munkával és kutatással.

Olvashatunk itt Mussolini és a Szentszék viszonyáról és a lateráni egyezményről, de a római magyar emigráció fontosabb eseményeiről is. A kötet végére került az ünnepelt 1975 és 2022 között megjelent publikációinak felsorolása.

Somorjai Ádám előadása

 

A METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) és a bencés rend közös ünnepén – ahogy Várszegi Asztrik meghatározta ezt az alkalmat – végül szót kapott maga az ünnepelt is. Somorjai Ádám erre az alkalomra készített előadásában az egyháztörténészek feladatáról szólt, akik szerinte azért felelnek, hogy a múltbeli jelenségek láthatóvá váljanak. Hogy az emlékezéssel újra átéljük ezeket, ahogy a szentmisében újra átéljük a megváltást, Krisztus kínszenvedését is.

Zombori István (szerk.): Ecclesia et historiae servus infatigabilis – Tanulmányok Somorjai Ádám 70. születésnapjára

Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2022, 536 oldal