Szerző: Sturm László

Az otthontalanság kiűzetése

Közismert, hogy Kosztolányi kritikája óta ragadt Gelléri Andor Endrén a „tündéri realizmus” fogalma. Az ösztöneikkel, munkaeszközeikkel elszakíthatatlan közösségben felbukkanó külvárosi figurák jól beleillenek a vaskos realitásról alkotott képzeteinkbe.

Tükör egy egész korszaknak
Bereményi „életregényé”-nek tárgyilagos mondatai, érzékeny észrevételei fokozatosan csomópontok erőterét hozzák létre. Az így kialakult motívumháló bölcsessége a tények nehézkedését a tudat, az eszmélet tisztaságával sugározza át. (A Magyar Copperfieldben is felbukkanó Mészöly Miklós volt talán ebben Bereményi nemzedékének a mestere.)
De mennyire
Várady Szabolcs híresen kevés verset ír. Harmincnyolc éves, amikor az első kötete megjelenik 1981-ben. A mostani a negyedik könyve.