Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet.
Várjuk minden 14–18 év közötti középiskolás magyar nyelvű írásait.

Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betűnagysággal, de elfogadunk azonos terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is).

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. február 17.

A pályázat nem jeligés. A pályázatokat vagy e-mailben vagy postai úton kérjük beküldeni!

– E-mailben, csatolt mellékletként (Word-dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mail-címre várjuk a pályázatokat, amelyeket ez esetben postán nem szükséges elküldeni. Kérjük, hogy minden pályázó minden e-mail-melléklet első oldalán tüntesse fel nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Ha valaki két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön, külön összefűzve a verseket, külön összefűzve a prózákat stb., megfelelő megnevezéssel: „X. Y. versei”, „X. Y. prózái”. Kérjük, hogy mindenki összefűzve, de külön mellékletben küldje a verseit, prózáit vagy tanulmányait. Lehetőleg
a pályázat minden oldalán szerepeljen a beküldő neve!

– Postai úton a pályázatokat egy példányban kérjük, ez esetben e-mailben nem szükséges beküldeni. Kategóriánként külön borítékban kérjük küldeni a vers-, a próza-, illetve a tanulmánypályázatot. A borítékra kérjük ráírni, hogy „verspályázat”, „prózapályázat” stb. A pályázatok első oldalán szerepeljen a beküldő neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma és iskolája neve, címe. Postacímünk: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.

A beküldött pályaművek egyénenkénti írásbeli értékelését a zsűri nem vállalja.

Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli az írásokat, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.

A meghívót 2024. március 14-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére a részvétel díjmentes, kérésre útiköltség-térítést fizetünk.

A díjazottak oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Várjuk a pályázatokat, és a rendezők nevében minden pályázónak jó munkát kívánunk!

Budapest, 2024. január 15.Mezey Katalin sk.
Írók Alapítványa