Ahogy Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára az esemény sajtóbemutatóján mondott köszöntőjében elmondta, az MMA célja az értékmentés, az értékteremtés, hogy mindez ne függjön a piaci viszonyoktól, a kereslettől.

Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára köszöntőjét mondja

Fotó: Nyirő Simon / MMA

 

Több éves tervezéssel igényes albumok, hiánypótló kiadványok jöhettek létre, a könyveken kívül háromszázhúsz portréfilm is készült. Fontosnak tartja, hogy az akadémiai tagokon kívül mások is szerepet kapjanak. Céljuk az értékek felmutatása Magyarországon és határon túl, nemzetközi szinten is.

Az egyedi könyvek mellett folytatódik a sorozatok, életműsorozatok publikálása,

a Magyar Művészeti Akadémia jelentősebb ösztöndíjas programjainak feldolgozása, az oktatási segédanyagként is felhasználható albumok, illetve a jelentős képzőművészeti teljesítménnyel rendelkező (néhai) akadémikusok életmű-reprezentációi.

Cs. Szabó László: Erdélyben / Haza és nagyvilág / Két part című kötete az életmű csúcsának tekinthető. Cs. Szabót kifinomult minőségérzés, erkölcsi következetesség jellemzi. Eszméje, hogy egy magyar akkor lehet jó európai, ha jó magyar, és akkor lehet jó magyar, ha jó európai.

A Fehéringes közmagyar – Beszélgetések Kányádi Sándorral című, Pécsi Györgyi szerkesztette kötet a közelmúlt erdélyi magyar irodalmának egyik legjelentősebb, Kossuth-díjas költőjével folytatott beszélgetések, interjúk gyűjteménye. Kányádi az élőbeszéd mestere volt. Aki valaha személyesen találkozott vele, azonnal a barátjának érezte magát. A kötet összegzi az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb költőjének életét, ars poeticáját, költészetről, irodalomról, közéletről, a nemzetiségi viszonyokról vallott gondolatatait. Vallja az erkölcsi felelősség, a közösséghez tartozás fontosságát, és hogy feltétel nélkül szeretni kell a szülőföldet, mert elveszíthető.

Pécsi Györgyi az MMA Kiadó igazgatója kezdte az idei újdonságok bemutatását

Fotó: Nyirő Simon / MMA

 

Szilágyi István Távolodó jégtáblákon –Válogatott publicisztikák címen megjelent, szép kivitelezésben közreadott kötet tanúsítja, nem mindegy, milyen köntösben adunk ki valamit. Ez esetben Szilágyi Istvánhoz méltón, aki abszolút origó az erdélyi irodalomban, és akinek szájából hiteles az, hogy „Ne hazudjatok!”

Grendel Lajos, a „csehszlovák” magyar író látszólag a kisvárosi életformáról ír, valójában a középosztály mállását ábrázolja.
Szathmáry István szerint az év egyik könyve a Shakespeare szonettjei. Kiemeli Fazekas Sándor fordításának kvalitásait. Hagyománytisztelő, formakövető interpretációja a pontosságon túl élvezetessé is teszi a költőfejedelem műveinek olvasását. Bőséges jegyzetanyaga által a versek tartalmán, a szerelem legelementárisabb („az vagy nekem, mint testnek a kenyér”) kifejezésén kívül képet kapunk a korabeli Angliáról is.

Horkay Hörcher Ferenc Erő és gyöngédség – Képzőművészeti és városfilozófiai esszék című kiadványában a szerző mint esztéta, művészetfilozófus próbálja magukat a képeket bemutatni, ezzel kultúrtörténeti utazásra invitálva olvasóit. A szerző által példaképnek tekintett esszéíró nemzedék szellemében válnak a kétdimenziós képek háromdimenziós városokká.

A 2023-as Ünnepi Könyvhétre megjelenő, reprezentatív album, amely a művész nevét viseli címként, Kovács Péter Kossuth-díjas festőművész, grafikus, könyvillusztrátor életművét mutatja be közel kétszáz képben, Wehner Tibor tanulmányával.

Szunyoghy András Vadállatok anatómiai rajzai c ímű új albuma elengedhetetlen alapmű a rajzolni tanulóknak. A kötet hatvan, zömében afrikai, kisebb részt európai, dél-amerikai és ausztrál vadállat csontozatát és izomzatát ismerteti, szükség esetén a szemléltető kézi rajzokon szöveges kommentárral is ellátva. Ki hinné, mennyi hasonlóságot lehet felfedezni egy zsiráf és egy elefánt testfelépítésében?

Az Így filmeztünk 4. az MMA Kiadó népszerű feketefilmes sorozatának legújabb darabja. Szekfü András, a fiatal filmtörténész ötven évvel ezelőtt rögzítette első filmtörténeti életútinterjúját, és a mai napig készíti ezeket.
Az idei Ünnepi Könyvhétre megjelent Keppel Mártonnak a Hámory Judit belsőépítész munkásságát bemutató albuma. A Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész életművét az enteriőr fizikai és metafizikai tulajdonságainak kérdésfelvetései, és az azokra adható válaszok határozták meg.

Palojtay Kinga, a kiadó vezető szerkesztője és Szathmáry István, a Kiadó szerkesztője szintén kivették részüket a gyönyörű kivitelezésű könyvek ismertetéséből

Fotó: Nyirő Simon / MMA

 

A műalkotás lényege című kötet Romano Guardini műalkotásokkal, művészettel és esztétikai kérdésekkel foglalkozó, különféle műfajokba sorolható (többek között levél vagy megnyitó beszéd formájában megszületett) írásainak gyűjteménye. A témáikban és formai jegyeikben is különböző szövegek átfogó képet adnak az életművet meghatározó törekvésről, vagyis a szépség vallási rangjának rehabilitálásáról.

Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész a 2021-ben Budapesten megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készítette el a Monstrancia c. kötetben bemutatásra kerülő különleges, egyedi monstranciát. A kongresszus jelképévé vált szakrális tárgyat az Oltáriszentség felmutatására tervezték az ünnepi körmeneteken és szentségimádásokon.

Az MMA Kiadó 12 könyvújdonsággal lesz jelen a 94. Ünnepi Könyvhéten, ennek ellenére a sajtóbemutatón 13 kiadványt ismertettek. Ennek oka, hogy a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal közösen kiadni tervezett „Építs nekem hajlékot!” – Szubjektív zsinagógatúrák a Kárpát-medencében című kötet a tavalyi év folyamán elkészült, azonban a MÉM MDK akadályokba ütközött a képjogok beszerzése során, ezért a két intézmény vezetői a megjelenés prolongálása mellett döntöttek, arra várhatóan a nyár folyamán kerül majd sor.

A 94. Ünnepi Könyvhét programjába a Kiadó öt dedikálási eseménnyel került be: június 10-én, szombaton Szunyoghy András, Szekfü András és Fazekas Sándor, június 11-én, vasárnap Lenzsér-Mezei Kata és Horkay Hörcher Ferenc várja az érdeklődőket. A könyveket a korábbi évek hagyománya és a könyvheti sztenderd alapján a kiadói honlapon érvényes kedvezményekkel vásárolhatják meg a látogatók.