Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet.

Várjuk minden 14–18 év közötti középiskolás magyar nyelvű írásait.

Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betűnagysággal, de elfogadunk azonos terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is).

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 4.

A pályázat nem jeligés.
A pályázatok beküldhetők:

  • e-mailben, csatolt mellékletként (Word-dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy minden pályázó az összes melléklet első oldalán tüntesse fel nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos: ha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (külön a verseket, külön a prózákat, megfelelő megnevezéssel: „X. Y. versei”, „X. Y. prózái”). Kérjük, hogy mindenki összefűzve, egyetlen mellékletben küldje a verseit, ugyanígy, összefűzve a prózáit vagy a tanulmányait. Lehetőleg a pályázat minden oldalán szerepeljen az írója neve.
  • postai úton. A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni. Aki több kategóriában küld pályaműveket, kérjük, hogy külön borítékban küldje a vers-, a próza-, illetve a tanulmánypályázatát. Kérjük, a borítékra írja rá, hogy mi található benne (például „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). Kérjük, hogy a pályázatok első oldalán tüntesse fel a pályázó a nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét. Postacímünk: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43., fszt. 1.

A beküldött pályaművek egyénenkénti írásbeli értékelését a zsűri nem vállalja.

Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli az írásokat, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2023. március 28-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére az irodalmi tábor díjmentes, és szükség esetén az útiköltséget is megtérítjük.

A díjazottak oklevélben és szerény pénzjutalomban részesülnek.

Várjuk a pályázatokat, és a rendezők nevében minden pályázónak jó munkát kívánunk:

Mezey Katalin sk.
Írók Alapítványa