A hősies kultúramentő publicistának állít emléket a kötet, mely a József Attila-díjas író, költő, újságíró, szerkesztő, tanár és könyvtáros majd másfélszáz írását öleli fel. A négy fő ciklusba tagolt gyűjteményben külön fejezet foglalkozik Féja régebbi írásaival, a Nyugat-nemzedék alkotóival, az irodalompolitikai esszékkel és a szerző életének végén keletkezett művekkel.

A magyar népi mozgalom meghatározó személyiségének 1927 és 1977 között megjelent, illetve a hagyatékában fennmaradt, kiadatlan tanulmányait, feljegyzéseit, magnószalagon megörökített gondolatait tartalmazó, átfogó és hiánypótló mű készült el. Féja irodalomtörténetünk szinte valamennyi kiemelkedő alakjáról alkotott portrét, s kortársai sem maradtak ki a kötetből, csakúgy, mint küldetéstudatos töprengései a magyarság sorskérdésein.
Említésre méltó a szociográfiák egyik legnagyszerűbb darabja, a Viharsarok, Féja Géza fő műve is, mely 1937-ben, a hazai falukutató mozgalom fénykorában jelent meg: Békés, Csanád és Csongrád megye szegényparasztjainak életét szépírói igénnyel mutatja be, forrásanyagát pedig nem könyvtárakból szerezve, hanem személyesen járva be a Tiszántúl déli felét.

Féja Géza: Lombhullás, IdőJel Kiadó, Budapest, 2021, 472 oldal