A megjelenésről Zsille Gábor József Attila-díjas költő, műfordító, a könyv szerkesztője beszélgetett Turczi István babérkoszorús költővel, a Parnasszus folyóirat főszerkesztőjével, a kötet műfordítójával. Amellett, hogy mindketten magas színvonalú alkotók, ismertek arról is, hogy szellemes, szórakoztató szereplői a rendezvényeknek. Biztos siker ígérkezett, a várakozás pedig igazolódott.
Edwin Morgan  A démon kiskátéja című válogatott versgyűjteménye hiánypótló. Az is bizonyítja ezt, hogy a bemutató eseményre több országból – Európától Kínáig – érkeztek rangos műfordító érdeklődők. A költőt sokan egyenrangúnak tartják Yeats-szel és Ted Hughes-zal. A kötet hatvankét művet tartalmaz. Három részből áll, korai, idősebb kori költeményekből és egy nagyon szellemes verses átköltésből, Münchausen báró kalandjairól. A babérkoszorús költő a Skót Parlament képviselője, a mostani könyvben szerepel egy műve, amit a Skót Parlament 2004-es megnyitójára írt.

Színes, szélesvásznú rendezvény – így szólt az est rendhagyó és közvetlen felvezetése. Sőt, Péter János, az ismert fuvolaművész az esemény nyitányaként olyan fuvolaszólót adott elő különleges táncmozdulatok kíséretében, amely a skót föld hangulatát is felidézte. A zenés betét aztán többször is megismétlődött. Ráadásul Ashton Kutcher hazai hangja, az ismert színművész, Zámbori Soma ugyancsak látványosan adta elő Edwin Morgan világhírű verseinek Turczi István általi műfordításait.

Turczi István is önfeledten hallgatta Zámbori Soma performatív szavalását

Fotó: Székelyhidi Zsolt

Hogyan jutott el Turczi István Edwin Morganig? Mindig jóleső izgalmat érez a közönség, ha a személyes élettörténetbe ágyazva szerez tudomást minderről. Turczi István együtt nyaralt anno Faludy Györggyel, kedélyesen beszélgettek, egyszer csak az ősz mester azt mondta, ideje meglátogatni Edwint. Turczi naivan rákérdezett, kicsodáról van szó, ez szemrehányást váltott ki Faludyból. Így amikor Turczi István Glasgow-ban előadást tartott, aminek akkora sikere lett, hogy felajánlották, kérjen akármit, teljesítik, azt válaszolta, szeretné meglátogatni Edwin Morgant, szervezzék meg, hogy eljusson hozzá. Így is lett, egy fénykép is megörökítette a találkozót, ez is szerepel a könyvben. Kiderült, az ősz, skót bárd ismeri Weöres Sándor és József Attila műveit, utóbbi költeményeit még fordította is, kifejezetten a befejezetlen opusai izgatták.
 

Péter János fuvolajátéka megidézte Edwin Morgan hazáját

Fotó: Székelyhidi Zsolt

Zsille Gábor, aki maga is kiváló műfordító – neki köszönhetjük a Becsületrend lovagjának, Adam Zagajewski verseinek magyar nyelvre átültetését – elmondta, fiatalokra van szüksége a hazai műfordításnak. Turczi István a rendszerváltozás utáni kulturális nehézségekkel kapcsolta össze a felvetést. Szerinte az irodalmi szakmában az elmélet és a műfordítás helyzetében akadtak nehézségek, viták.
Zsille Gábor és Turczi István missziónak tekinti a műfordítást. Utóbbi kijelentette, Edwin Morgan műveinek fordításában a szeretetteljes kíváncsiság ösztönözte. Nemcsak a szöveghűség, hanem az értelmező jellegű fordítási eszmény vezette munkája során. A nemrég elhunyt Edwin Morgan művészetében a letisztult nyelvi lényegiség és a hiteles, élettapasztalatokkal gazdagított látkép vonzotta leginkább.


Edwin Morgan: A démon kiskátéja – Turczi István fordításai, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2022, 108 oldal