Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalást adott ki a Mithraeum megőrzéséről, bemutatásáról, eszerint az előkerült Mithras-szentélyt több szempontból is különleges jelentőségű. A tribunus laticlavius legio-táborban lévő magánszentélye mellett ez az első ilyen szentély a katonavárosban; több oltár, így az egyedi Transitus-oltár is az eredeti helyén maradt meg.

Bikakoponya, ólomvotív, háromlyukú mécses és egy kőtál töredéke in situ utalnak az egykori kultuszra. Minden bizonnyal megmaradt a körbejárható kultuszszobor talapzata.

Mindezeknek az alapján egyértelmű, hogy ezt a vallás- és társadalomtörténeti szempontból kiemelkedő, nemzetközi jelentőségű építészettörténeti emléket meg kell őrizni! A megtartás és bemutatás mellett szól az is, hogy Aquincum katonavárosa, így az új Mithraeum is része a készülő római limes világörökségi fölterjesztésnek. S a várományosi helyszíneken is alapvető követelmény az értékek védelme, illetve a védelem tárgykörébe tartozó feltárt, újonnan megismert értékek megőrzése és megfelelő védelme is.

A helyszín az aquincumi katonaváros városiasan beépített, régészeti védettség alatt álló területén található. A helyszín adottságainak és értékeinek pontos megismerése előtt készült beruházási terv szerint megépülő ház teljes egészében elpusztítaná a szentélyt és környezetét. Ismert, hogy a páratlan történeti értékkel gazdagodó rangos kulturális környezet mindenhol felértékeli a helyszínt, ami a vállalkozás módosított programjának szakszerű újragondolása esetén korábban nem is feltételezett – tudományos és idegenforgalmi szempontból egyaránt – rendkívüli lehetőséget is nyújthat.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága elengedhetetlennek tartja a kivételes vallástörténeti emlék szakszerű megőrzését. Ehhez szükséges a még ismeretlen részek feltárása, kibontása, illetve az érintett terület lehatárolása után, a beépítési terv olyan módosítása, hogy az tegye lehetővé a későbbiekben a páratlan értékű Mithraeum méltó bemutatását. Ennek megtörténtéig biztosítani kell a teljes leletegyüttes ideiglenes védelmét, lefedését megfelelő védőréteggel, védőszerkezettel.

Több évszázadra visszatekintve látjuk, hogy Aquincum fokozatosan megismert értékeinek helyreállításával, bemutatásával egyre pontosabban, lépésről lépésre tehetők közkinccsé és érzékelhetővé ma élő fővárosunk ókori rétegződései. A katonaváros most megismert újabb jelentős értékének bemutatásával az ókori település rangja bontakozik ki, az ókori településszerkezet válik teljesebbé, egyúttal Budapest jelentős történeti és kulturális múltja válik láthatóan gazdagabbá. Ennek a célnak az elérése érdekében az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ezúton hívja fel minden érintett figyelmét és javasolja, hogy történeti múltunk értékeinek megmentése érdekében úgy alakítsák át a területet érintő tervezett programot, hogy az tegye lehetővé az ókori Aquincum e nagyszerű értékének a méltó bemutatását.

Nyitókép: Az egykori, mára elbontott Óbudai Szeszgyár területén épülő lakópark megelőző ásatásánál került elő a római időkből származó Mithras-szentély maradványa
Fotó: Creative Commons 12akd