A keresdi birtok az oklevelek tanúsága szerint 1305-ben került a nyolc évszázados múltú bethleni Bethlen család tulajdonába. A település központjában dombtetőn emelt reneszánsz kastély építéstörténete a XV. századra nyúlik vissza. Az első építtető Bethlen Márk volt, a reneszánsz átalakításra a XVI. század második felében, I. Bethlen György és fia, II. Bethlen Mihály megbízásából került sor.

A ma ismert, szabálytalan négyszög alapú, védőöves várkastély II. Bethlen Elek nevéhez kötődik.  

A kastély jellegzetes eleme az északi főkapu melletti nyolcszögű, kétszintes barokk torony és az udvar nyugati részén a hengeres torony, melyhez lakószárny, díszlépcső, árkádos tornác csatlakozik. Árkádos szárnyát, mely egyben a kastély legszebb része volt, Bethlen György és felesége, Nagykárolyi Klára kezdte építtetni. 1559-ben bővítették, régi részeit átalakították.

A kastély nyugati szárnyán mgasodik a hengeres torony
Fotó: Teleki Alapítvány

 

Saroktornyának egyik rozettás ablakán feltüntetett monogram (M. B. 1598) tanúsága szerint fiuk, Bethlen Mihály is részt vett az építtetésben. Az épületen – a boltozatokon, ajtókerteken, ajtószárnyakon, belső udvari homlokzaton, a kastélykápolna bejáratának faragott ajtókeretén – visszatérő motívum a címerpajzson a szájában országalmát tartó, koronás kígyó.

A kastélyt a Bethlen család a XX. század elején még lakta, a két világháború között hagyták el.

Az államosítás után berendezését, a kibontott ablak- és ajtókereteket, csempekályhákat, címereket, feliratos kőtáblákat, kőfaragványokat széthordták.

Az utódoknak 2007-ben visszaszolgáltatott, rendkívül rossz állapotú épületegyüttest az örökösök 2014-ben a dévai Szent Ferenc Alapítvány gondjaira bízták. A helyreállítási munkában a Rómer Flóris Terv keretében, a borsi Rákóczi-kastély mintájára a Teleki Alapítvány is szerepet vállalt, többek között a munka előkészületeiben, a kiállítás szervezésében és megvalósításában. Erről szól a február 14-ig látható kiállítás a MÉSZ kiállítótermében.

Nyitókép: A keresdi Bethlen-kastély árkádos szárnya a megújulás előtt
Fotó: Teleki Alapítvány