A Világszép Alapítványt a Wirtz Ágnes és Albrecht magyar-német házaspár 2011-ben hozta létre azokért gyermekekért, akiket kiemeltek családjukból és akikről gyermekotthonokban vagy nevelőszülők gondoskodnak. Az alapítvány az állami gondozásban élők, a szülői szeretetet nélkülözők otthontalanság érzését és bizalomvesztését, szeretethiányát átérezve, programjaikkal segítséget kívánnak nyújtani a gyermekeknek, hogy felismerjék, nekik is helyük van a világban, ők is szeretetreméltók, és vannak lehetőségeik az életben.

Csató József
 

„…mindannyiunkban el van rejtve az a »világszép«, amit érdemes felfedni és amiért érdemes útnak indulni. A fiatalok nevezték el magukat »világszépek«-nek, így született meg alapítványunk neve. Azóta a velünk kapcsolatban lévő több mint 140 három és huszonnégy év közötti gyermeket, mi is egyszerűen »Világszépek«-nek nevezzük. Hisszük, hogy egy gyermek egy egész világ, és ez a gondolat motiválja munkánk minden mozzanatát” – vallják az alapítvány létrehozói.

Magyarországon 24 000 gyerekről a saját szülei helyett az állam gondoskodik. A gyermekek nehéz körülményei, sorsa a többség számára szinte láthatatlan, sokszor csak az írók, alkotók, művészek közvetítésével van módunk megérteni, átérezni egy-egy élethelyzet mélységeit.

Nemes Csaba kiállításra készített festményei

 

Wirtz Ágnes és Alföldi Róbert kurátorok különleges esemény megszervezését tűzték ki célul, amikor a magyar kortárs képzőművészet 20 jeles alakját kérték fel, hogy ismerkedjenek meg egy-egy gondoskodásban élő gyermekkel. A találkozókat a Világszép Alapítvány szervezte, amelyekre minden alkotó a maga egyedi művészi módján készült. Az így létrejött alkotások nemcsak a magyar kortárs képzőművészet jelentős alkotóinak reflexiói, ezek a munkák a gyermekek és a művészek egymás iránti nyitottságáról és kapcsolódásáról tanúskodnak. A találkozók során a gyermekek – akiknek életéből a rájuk irányuló figyelem és a megerősítő kötelék hiányzik talán a legjobban – megérezhették, hogy történetük érdekes, jelenlétük fontos.

Nemes Márton 
 

A felkért művészeket nem művészeti koncepció köti össze, hanem az alapítvány munkájával való azonosulás és a gyermekkel való találkozás inspiráló hatása. A 20 képzőművész vizuális nyelve és gondolkodása eltérő. Vannak köztük az absztrakció különböző stílusait képviselők (például Bánki Ákos, Barabás Zsófi, Horváth Lóczi Judit, Megyik János, Nádler István), a társadalmi kérdésekre fogékony művészek (így Nemes Csaba, Bukta Imre, Esterházy Marcell) és a figuratív festészeti gyakorlatok ismert alkotói is (például Soós Nóra, Szüts Miklós, Vojnich Erzsébet).

A művészek a hazai kortárs művészeti közeg különböző attitűdjeit, korosztályait is bemutatják. Az idősebb generáció neves alkotói, mint például Bukta Imre, Lovas Ilona, Nádler István vagy Megyik János mellett jelen vannak olyan nemzetközileg is elismert fiatal és középgenerációs művészek, mint Csató József, Esterházy Marcell, Kristóf Gábor, Nemes Csaba vagy Nemes Márton.

Soós Nóra alkotása
 

Nemcsak a művészek névsora példázza, hogy különleges kortárs művészeti akcióról van szó, hanem az is, hogy a hasonló kortárs művészeti jótékonysági aukciókkal ellentétben a művészek a művük után befolyt összeg 100 százalékát ajánlják fel a Világszép Alapítvány számára.

Bánki Ákos 
 

Az alkotásokból szeptember 16-án nyílik kiállítás. A műveket később árverésre bocsájtják, s az így befolyt teljes összeggel az idén 10 éves Világszép Alapítvány munkáját támogatják. A kiállításon részt vevő művészek és a műveiket megvásárló gyűjtők és művészetrajongók ahhoz járulnak hozzá, hogy az Alapítvány további 35-40 gyermeket tudjon támogatni.

Niki és Vivi Havadtőy Sámuelnél 

 

A kiállítás 2021. szeptember 17–26. között a budapesti Létra Klubban tekinthető meg.

Alföldi Róbert | Bánki Ákos | Barabás Zsófi | Bukta Imre | Csató József | Czigány Ákos | Esterházy Marcell | Havadtőy Sámuel | Győri Márton | Horváth Lóczi Judit | Köves Éva | Kristóf Gábor | Lovas Ilona | Megyik János | Nádler István | Nemes Csaba | Nemes Márton | Soós Nóra | Szüts Miklós | Vojnich Erzsébet

A kiállítás fővédnöke: H. E. Johannes K. Haindl német nagykövet

Kurátorok: Wirtz Ágnes művészettörténész, a Világszép Alapítvány alapítója és Alföldi Róbert műgyűjtő, rendező, színész

Wirtz Ágnes  fotó: Turós Balázs
 

www.vilagszepalapitvany.hu