Sara Berti Somhegyi alkotásainak különleges installálási módja rögtön szembetűnik, hiszen azok nemcsak a falakon és a posztamenseken vannak kiállítva, ahogyan megszokhattuk, hanem egy részük vákuumfóliába csomagolt, amelyek közül több egy működő hűtőszekrényben kapott helyet.
Sok szempontból különleges Sara Berti egyéni tárlata és életútja is. Az olaszországi Bolognában született, ahol képzőművészeti tanulmányait is végezte, 2011-ben pedig az olasz művészeket képviselte a Velencei Biennálén. Jelenleg Magyarországon, Velence városában él, de huzamosabb időt töltött Berlinben, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben is. Az olasz, majd a magyar, illetve a közel-keleti kultúrák megismerése és egymásra hatására során olyan sajátos művészeti identitást alakított ki, amelyben a legmodernebb technikák alkalmazása mellett, megőrzi a művészet ősi, Itáliában gyökerező tradícióit.
Mostani kiállításának olasz címe, a Spazio többjelentésű szó, egyszerre jelöli a hely, a tér, az űr, a terület szavakat, ugyanakkor világűr, távolság és időtartam jelentése is van. Csupán olaszul áll előttünk a cím (magyar vagy angol fordítás híján), hogy akár valamennyi felsorolt jelentésre asszociálhassunk, magyarként azonban mégse értsük pontosan, így a tárlat már a címében is hordoz némi misztikumot. A kifejezést tehát egyszerre vonatkoztathatjuk konkrétumokra, de metafizikai szinten is értelmezhetjük.
A művész szobrai és festményei, grafikái egyaránt magas színvonalúak, egyszerre fejezik ki a térhez, az emberhez és a formákhoz való viszonyát. Vászonra, papírra vagy rézlemezekre készült festészeti, grafikai munkáit diptichonokban, triptichonokban gondolta el; bronzból, különféle öntvényekből készülő szobrászati alkotásaihoz ready-made tárgyakat is felhasznál, hogy újraértelmezze azokat. Művészetében egyszerre van jelen a klasszikus és a kortárs, az önálló munka és a talált elem, hogy azok egymást kiegészítve alkossanak egységet.
Festményein élénk színű, kiszerkesztett struktúrákat, illetve mintás, színes ragasztószalagokat is felhasznál, amelyekkel mindig egy-egy lényeges részletet emel ki. Újrafelhasznált tárgyai gyakran Kínában gyártott tömegszobrok, amelyek a nagy itáliai művészelődök munkáinak ajándékboltokban megvásárolható reprodukciói, nem nélkülözve a giccses elemeket sem. Művészetében mindezt átírja, átfestéssel, aranyozással, csonkítással alakítja. Így azok egyszerre leszek tisztelgéssé a nagy elődök előtt, ugyanakkor a mai kor tendenciáiról, a kultúrák közötti keveredésről beszélnek. A ready-made alkotások felhívják figyelmünket a művészeti és kulturális értékek devalválódására is.
Sara Berti geometrikus és figurális ötvözetű festményeinek és szobrainak középpontjában mindig az emberi alak áll. A különféle elemek harmóniájából olyan térbeli formák születnek, amelyek a test és a lélek egységének ábrázolására törekednek. Az ívelt, lágy vonalak kölcsönhatásba lépnek a mértani idomokkal, hogy bennük azok különbözőségével teremtsen egyensúlyt. A mozduló alakok dinamikája, a torzók sejtetett gesztusai kirajzolják az emberi lélek sokféleségét. A munkák a spiritualitás lehetséges irányvonalait igyekeznek bemutatni és körüljárni, talán éppen azt a láthatatlan, mégis látható űrt próbálja velük megmutatni, amelyet az emberben lakó lélek tölt be. A szilárd, belső értékek a külső, tökéletlen és törékeny test megnyilvánulásaivá lesznek, amelyekre egy-egy élénk színnel; arannyal, rózsaszínnel vagy napsárgával hívja fel a figyelmet.
 

A vákuumfóliába csomagolt és időnként hűtőszekrényben tárolt munkák különleges figyelmet érdemelnek. Velük a természetes és mesterséges hatások viszonyait vizsgálja, ami egyszerre az értékek megőrzésére tett kísérletet és az elszigeteltség élményének időnként keserű tapasztalatát is nyújtja. A vákuum jelentése űr, semmi, üresség (miként a cím is sugallja), hiszen az a levegő kiszippantásával keletkezik. A légüres tér konzervál, megőrzi az értékeket, frissen tart, amire a hűtőszekrényben való tárolási mód is ráerősít. A természetellenes műanyag csomagolás állandósító hatása mellett ugyanakkor el is választ, hogy kiszakítson a megszokott környezetből. Az elszigeteltség élménye felidézi a közelmúlt Covid-járványának keserű tapasztalatait is, amikor a kényszerű távolságtartás megfosztott bennünket emberi kapcsolatainktól. Ez az élmény egyszerre a kultúrák különbözőségeire és időnként feszültséget gerjesztő ellentéteire is felhívja a figyelmet. Az elektromosságot is felhasználó technikai eszköz környezetvédelmi szempontokat is felvet, hiszen tudjuk, napjaink egyik legégetőbb problémája a környezet- és a klímavédelem.

Varrással, hímzéssel készült sík munkáiban a művész a kézimunka ősi gesztusát felhasználva ötvözi a különféle technikákat, bennük a keleti és nyugati kultúrák különbözősége is megnyilvánul. A közel-keleti festett minták hordozta üzeneteire a varrott, rátétes motívumokkal hívja fel a figyelmet. A varrás és a szövés az ókor óta létező egyik legősibb tevékenységünk, amely jellemzően a nőiséghez kötődő attribútum, így az az otthon és az anyaság szimbólumává válik. Sík munkái a varrott minták hatására reliefjelleget kapnak, miként ezt a térbeliséget nyújtó élményt festményeiben és grafikáiban is megtapasztalhatjuk.
Egyszerre éreztetik az űrt, a test és a lélek, a természet és ipari világ, a geometrikus és figuratív ábrázolási módok között a most látható munkák, mégis kifejezik annak elválaszthatatlan egységét. A szobrok, festmények és grafikák úgy láttatják Sara Berti művészetének sajátos világát, amelyben a különböző kultúrák és identitások egyvelegéből olyan harmonikus összkép fejlődött ki, amelyet a mostani kiállítás méltóképpen reprezentál.
 

Sara Berti Spazio című kiállítása 2024. március 21-ig tekinthető meg a Vízivárosi Galériában (1027 Budapest, Kapás utca 55.).