Ki fél a halványrózsaszíntől, a cuki mackóktól és a mignonoktól?, 2021.
 
A tárlat – meglehetősen harsány tematikája ellenére – a hagyományos festészeti eszköztár lehetőségeit vizsgálja, s helyezi kortárs kontextusba. A Dolce-sorozat művei a történeti festészet egyes toposzaira reflektálnak, miközben a kortárs fogyasztói lét játékos kritikáját is nyújtják a látogatóknak. A kiállításon szereplő csendéletek akkurátusan kivitelezett olaj-vászon képek, melyek inspirációs bázisát a szemlélődés, a figyelem változatos minőségeinek megragadása jelenti, így összeköthetők azzal a festészeti hagyománnyal, mely jeles szolnoki festők életművében is központi szálként emelkedik ki (például Perlmutter Izsák, Jávor Pál és Fényes Adolf csendéletfestményein). A képek fontos vetülete, hogy látvány alapján készülnek, így azt a kérdést is feszegetik, milyen szerepet tölthet be az emberi tekintet „puhasága” és „humánuma” a technikai képalkotás legújabb paradigmaváltásait követően.
Macskabuli, 2022.
 
Az egyre gyorsuló képprodukciós mechanizmusok tükrében, valamint a kidolgozottság fokozásának belső vágya miatt, Tayler képei meglehetősen lassan keletkeznek, és így egy alternatív időérzékelés lehetőségét is megteremtik. Kiterjedt időbeliségüket áthatja a nosztalgia érzete is, mely a gyermekkor irányába fordítja figyelmünket, és azt az értelmes létezés alternatív birodalmaként vetíti elénk. A művek nem rendelkeznek közvetlenül leolvasható narratívával, játékosságuk abban is áll, hogy számos interpretációt lehetővé tesznek. E jelentésrétegek minden esetben a személy belső tapasztalataira támaszkodnak, így a kiállítás által a művész részvételre szólítja fel a nézőt, aki a leghitelesebben saját élményeivel és emlékeivel közelítheti meg a kiállításon felvonultatott műveket.
Nem ismerheted a félelem mélységeit, amíg nem zuhant a földre egy posztered az éj sötét óráiban, 2022.
 
A kiállításhoz készült, a tárlat címével azonos című, kétnyelvű katalógus – mely a Kortárs Szolnok című kiadványsorozat második kötete – a művész eddigi pályáját összegzi. A Damjanich János Múzeum időszaki kiállítása a Dolce-sorozat 2018–2022 között készült festményeiből csupán 15 művet tartalmazó, reprezentatív válogatást mutat be, a katalógus azonban átfogóbb képet nyújt a művész különböző sorozatairól. A katalógus bemutatójára július 4-én, 16 órakor kerül sor a Damjanich János Múzeumban.

A kiállítás kurátora: Képiró Ágnes

Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 2022. július 25.–augusztus 7.

A megnyitóeseményt lásd: https://www.facebook.com/events/565740588512948