Középen Rátóti Zoltán
Fotó: Kárpáti Katalin 
 

A 2024. május 9-től látogatható tárlatot Johanna Mikl-Leitner kormányzónő nevében az Alsó-ausztriai Állami Parlament képviselője, Doris Schmidl nyitotta meg.

Köszöntőjében Rátóti Zoltán hangsúlyozta: a Magyar Művészeti Akadémia egyik kiemelt küldetése, hogy a magyar művészek jelenléte folyamatos legyen a nemzetközi kulturális életben. Ugyanakkor az akadémia másik sarkalatos feladata a nemzeti hagyományok, a múltban született, az idők próbáját kiálló értékes alkotások, életművek, a magyar kultúra kincseinek védelme, bemutatása és megismertetése. A két cél szerencsésen találkozhat össze, hiszen a múlt öröksége erő- és ihlető forrás lehet a jelen művészeinek is saját, egyéni stílusuk megtalálásához.

 

Az alelnök beszélt továbbá az MMA évenként meghirdetett, magyarországi viszonyok között egyedülálló ösztöndíjpályázatáról, amely hároméves szabad alkotási időszakot biztosít a pályázatot elnyerő tehetséges művészeknek kilenc pályázati kategóriában. Emellett a pályázat szakmai, partneri szerepet is kínál az arra érdemes alkotók pályakezdéséhez és kiteljesítéséhez, kiemelkedő alkotások, előadások, kutatások és tanulmányok létrehozásához.

 

A Young Hungarian Contemporaries (Fiatal kortárs magyar művészek) című kiállítás – amelynek kurátora iski Kocsis Tibor festőművész – szűkített, mégis reprezentatív keresztmetszetet ad alkotóink látásmódjáról, műfaji, mediális, stiláris és szakmai változatosságáról. Így láthatunk finom vonalú, papírra készült organikus tollrajzokkal bemutatott alternatív tájértelmezéseket Horváth Kingától, Tóth Angelikától pedig az európai kulturális és tájreminiszcenciák jegyében expresszív gesztussal megfogalmazott olajfestményeket. Németh Marcell munkáival jelen van a reduktív iránypontos, geometrikus szerkesztettségnek helyet adó pszeudo-tér szobrászati bemutatása is, ugyanúgy, mint a kortárs fény- és festékszínek kromatikus nyomhagyása Mátrai Erik képein. Király Gábor és Rabóczky Judit Rita előnyben részesíti a kísérletező alkotói gyakorlatot, a talált vagy újrahasznosítható anyagok beépítését műveikbe.

 

Gazdag, kísérleti anyaghasználattól klasszikus technikák rehabilitálásáig terjed a kortárs fiatal magyar művészek anyag és médium iránti érdeklődése. Alkotásaik bemutatására az installációban gondolkodás éppúgy jellemző, mint a hagyományos médiumkezelés. Ez a tárlat most elsősorban az utóbbira figyel, azaz a tradicionális műformák kortárs alkalmazásait – az olaj-táblaképtől a térplasztikán és reliefen keresztül a művészi nyomtatott grafikáig – tárja az érdeklődők elé. Témaválasztásukban egyaránt jelen vannak szűkebb szociális közegük inspirációi (család, baráti kör, önreflexiók) és a szélesebb európai kulturális, természettudományos, szociológiai és filozófiai állításokra megfogalmazott szabad művészi reflexiók. Láttatják önazonos nemi identitásuk megjelenítését és népművészeti vagy szubkulturális ikonográfiából vett motívumok narratív, kompozíciós gyakorlatát is.

 

Elengedhetetlen az európai és a szélesebb nemzetközi művészközöségekkel való kapcsolattartás, így az itt kiállító művészek is számos nemzetközi programban vettek részt, és alkottak hosszabb-rövidebb ideig külföldön. A tárlat alkotói a posztdigitális kor művészi magatartásával, digitális korunk hétköznapi képdömpingjével szemben kiemelten a személyes kézjegy, az analóg nyomhagyás jelentőségére összpontosítanak.

Kiállító művészeink mindegyike az elmúlt évek során a Magyar Művészeti Akadémia hároméves alkotói ösztöndíjában részesült.

A Magyar Művészeti Akadémia együttműködése az Alsó-ausztriai Tartományi Kormányhivatallal nem új keletű. 2020-ban Elfolyó idő / Verstrichene Zeit címmel olyan nemzetközi képzőművészeti kiállítást rendeztek, amely az 1989-es nyugati határnyitás harmincéves évfordulóját idézte és ünnepelte, többek között az MMA akadémikusainak munkáival.

 

A Young Hungarian Contemporaries című kiállítás június 9-ig tekinthető meg a Sankt Pölten-i Gallery Ausstellungsbrückében (Landhaus Boulevard 1, 3100 Sankt Pölten, Ausztria).

 

Fotók: MMA/Németh Marcell