Warsó, 1987
 

„Csak a derű óráit számolom”


Az egymáshoz közel eső két budai kiállítóhely tárlata harmonikusan egészíti ki egymást, hiszen Szirtes művészetében is egyidejűleg van jelen a festészet és a performasz. Oxigén és Színes fény a két párhuzamos kiállítás címe, amelyek mindegyike ősi, elemi erőre utal. Egyik nélkül sincs élet, ahogyan talán a művész munkássága is a kortárs hazai képzőművészet egyik eredőpontja, megkerülhetetlen œuvre-je.

Fény és oxigén feltételezik egymást, tehát elválaszthatatlanok. Mózes első könyve szerint Isten egyetlen szóval teremtette a fényt (Legyen világosság! 1Mózes 1,3) majd választotta el azt a sötétségtől. Az oxigén pedig valószínűleg már az első teremtési aktus előtt is jelen volt a légkörben. A fény a teljességet szimbolizálja, hiszen egyesíti magában valamennyi színt, mely a prizmán megtörve különböző hosszúságú hullámokra bomlik. Szirtes művészetében is az Oxigén (most a Várfokban kiállított festészeti munkáit értve rajta) és a Színes fény (vagyis a Tér-Kép-Galériában látható performanszművészete) különféle ágakra bomlik, hogy végül a teljesség egységét teremtsék meg művészetében.

Várfok Galéria

 

A Várfok Galériában – melynek Szirtes állandó művésze – együtt láthatók a legfrissebb, 2021-ben és 2022-ben készült akrilképei néhány nyolcvanas években született alkotásával. Mintha csak folytatta volna a négy évtizeddel ezelőtt megkezdett festészeti munkáját, hogy mostanra kiteljesítse azt. A két különböző időszakban készített festmények között erős áthallásokat, összefüggéseket, koherenciát fedezhetünk fel. A korábbi művek élénk színei, dinamikus formái, ősi, archaikus korokból kölcsönzött elemei legfrissebb festményein is éppúgy megtalálhatók.

A Várfok terei szinte vibrálnak a színektől, élettel telnek meg, a látvánnyal alig lehet betelni. A tárlat nyitóképe az 1982-es Önarckép, mely figuratív és absztrakt elemeket ötvöz. A teremtés történeténél maradva, mintha az Isten hasonlatosságára formált ember képe lenne az eredője minden további munkának, mintha a tárlat egyre inkább absztrahálódó képei ebből építkeznének. A magát örökké megmutatni vágyó művész önarcképe és a belső világát kifejező munkái saját lelki lenyomataiként értelmezhetők. A kilencvenes és a kétezres években készült performatív alkotásaiban testi lenyomatait mutatta meg, míg kormozott festményein egzisztenciális kérdésekkel, saját belső nehézségeivel, sötétben fogant gondolataival foglalkozott. Lelkében feltárt problémáira így igyekezett öngyógyító válaszokat találni. Ezeken a baljós komorságú műveken is felfedezhetjük azt a szenvedélyt, amelyeket a most látható derűs, harsány képekben látunk. Mintha napjainkban ismerné fel újra, hogy igenis érdemes igazodni a régi napórákon látható ősi, latin mondáshoz – Horas non numero nisi serenas, azaz Csak a derű óráit számolom – és csupán a pozitív élményekre összpontosítani figyelmünket. A nyolcvanas évek életigenlése tér vissza napjainkban készült festményein, hogy minden gesztusával, színével ismét az éltető erőre fókuszálhasson.

 Várfok Galéria

 

A festményeken a hátterekből kiemelkedő nagy, sokszor egyszínű formák vagy minták az absztrakt képek központi elemeként uralják, és tartják egyben a képek labirintusszerűen építkező rétegeit. A vadul burjánzó, apróbb sejt- vagy DNS-szerű alakzatok kavargásai és az egyre inkább absztrahálódó motívumok újabb és újabb dimenziókat nyitnak meg a vásznak egyre mélyülő tereiben. Az organikus formák különféle alakzatokban egyesülnek, majd válnak szét újra. A sokszor szürreális gesztusokból építkező munkák a festés performatív folyamatait képezik le. A vitális energiáktól duzzadó akrilképek címe fogódzót nyújt az absztrakt munkák értelmezéséhez – Reménysugár, Derűre derű, Harmónia, Fényes Jövő, Harsány mosoly, Rügyfakadás, Kikelet, Szép emlék, Boldog –, de ezek nélkül is egyértelmű a képekből áradó optimista, bizakodó hangulat. Saját belső élményekből fakadó megélések fejeződnek ki festményein. A remény, a jövőbe vetett hit és a bizalom pozitív összképét a vidám színek és az egymásból építkező rétegek adják. A különféle színes gesztusokban, alakzatokban, egyre mélyülő layerekben csak elveszni lehet, hogy belőlük töltekezve mindig boldogabban és optimistábban léphessünk tovább.

Verőfény, 2021
 
A Várfok utcából a Krisztina körútra, a Tér-Kép Galéria terébe továbbmenve Szirtes fényből építkező installációit láthatjuk. Performatív videóiban is ugyanúgy önmagát tárja fel, saját létállapotát fixálja az alkotás folyamata közben, miként azt festményein is láthattuk. A tárlat magasztos, örök világosság felé utat mutató központi videója az Hommage à Beke László című műve, amely méltó módon emlékezik a nemrégiben elhunyt kiváló művészettörténész barátra, Beke Lászlóra (1944–2022). Szirtes és Beke a nyolcvanas évek óta készítettek közös performanszvideókat, de ez a 2014-ben készült mű, mely Szirtes videóblogján is látható (eredeti címe: Szirtes János 2014 ’PRO’ 87.), most a jeles művészettörténész elhunyta után új értelmet nyert. A videón Beke egy széken ülve az absztrakt logikáról olvas fel szöveget, miközben ölében minden olyan kelléket tart, ami egy szalonnasütéshez szükséges. Szirtes egy villanykörténél süti a nyársra tűzött szalonnát, miközben a művészettörténész ölébe hajtja fejét, aki arra égő gyertyákról viaszt csepegtet. Miután a szalonna „megsült”, Beke jóízűen falatozni kezd, szalvétaként használva a művész fejét. A zsíros-viaszos fejű Szirtes mindeközben az égő villanykörtét a szájába dugja, a másik előtti alázat és tisztelet jeleként. A fény és a tűz egyszerre szakrális, melegséget és élelmet ad, otthonosságot teremt, mégis félelmetes és elemésztő erejű is. E videó párjaként feltűnő másik műben a sütésre váró hal feláldozása szakrális szimbólummá válik. Az utolsó vacsoraként is értelmezhető közös étkezés így őszinte tisztelgés lesz az elhunyt előtt. A Színes fény című kiállítás tragikusságában is fellelhető derű egyfajta felhívásként szolgál, hogy csak a közös, együtt töltött boldog pillanatokra emlékezzünk. Szirtes János két tárlata így hangsúlyozza az optimista életszemlélet és életigenlés fontosságát.
 

Szirtes János Színes fény című tárlata május 15-ig látogatható a Tér-Kép Galériában (1016 Budapest, Krisztina körút 83–85.)

Oxigén című kiállítása 2022. május 28-ig tekinthető meg a Várfok Galériában (1012 Budapest, Várfok utca 11.)