Szöllősi Gézával, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának doktoranduszával a mesterséges intelligenciáról (MI) beszélgettünk.

Szöllősi Géza, a Roham Magazin egykori művészeti szerkesztője, a nagy sikerű Taxidermia és az Ópium című film artdirektora számtalan műfajban képviselteti magát, amelyek közül az egyik legkarakteresebb vállalkozása a kétezres évek elején elkezdett Hús-projekt, melyben nyers állati húsból varrt össze emberi szervek és portrék preparátumait szimuláló szobrokat. Világsztárok között vett részt a prágai Galerie Rudolfinum Decadence Now! című nagyszabású kiállításán. Az MI-vel viszonylag korán elkezdett foglalkozni.

KITIN – New Generation: Geno and Gena 
 
 
•Hogy látja, hol vannak a valóság és a fikció határai, vagy éppen hol mosódik össze, esetleg tűnik el a kettő határa?

Senki sem állíthatja, hogy abszolút tudása van a „valóságról”, még a tudományok terén sem, hiszen évről évre változnak a valóság leírásának módszerei. Személy szerint nem foglalkozom vele, sőt, épp ellenkezőleg, az érdekel, milyen képeket tudok kinyerni az agyamból, hogy kielégítsem a képéhségemet. Nyilvánvalóan ezek a képek messze állnak attól a valóságfelfogástól – ha már erről beszélünk –, mint ami akár egy Tarr Béla-film lehet. Hogy mi a mély – értsd komoly – művészet, az MI azt is demokratizálja. 

KITIN - New Generation: Baufrau
 
 
•Alkotói folyamatai során segítségül hívta-e valaha is a mesterséges intelligenciát?

Ha a mesterséges intelligenciáról és a neurális hálózatok által támogatott mélytanuló algoritmusokról beszélünk, számunkra ezek a kifejezések lényegtelenek. Nem tudjuk, mik ezek. Viszont ha visszatekintünk az MI fejlődésére, azt mondhatjuk, hogy az újabb képgenerálási módszerek, például a Google DeepDream jelentette a jelenlegi innovációs hullám kezdeteit.

A Google DeepDream olyan számítógépes szoftver, melyet a cég mérnöke, Alexander Mordvintsev tervezett, és amely mesterséges neurális hálózatokat alkalmaz képek mintázatainak megtalálására és további műveletek elvégzésére. A GDD-t egy mélytanuláson alapuló, képfelismerő programból (Inception) fejlesztették tovább 2015-ben. Az eredeti funkció szerint feltöltöttek képeket a rendszerbe, majd az algoritmus meghatározta, hogy milyen tárgyak vagy élőlények láthatók rajtuk. Ezután a számítógép feladata az volt, hogy általa még nem látott képeken felismerje és beazonosítsa az azokon szereplő struktúrákat. A projektet valójában biztonsági, bűnüldözési és katonai célokra fejlesztették ki, például a jogsértő tartalmak automatizált keresésére a világhálón.

KITIN – New Generation: A C B D types
 
 
Ám az unatkozó programozók hamar kreáltak egy bohókás verziót is, mely a processzusra szánt képeket random kutyák fotóiból „rajzolta” újra. Így született a DeepDream. Miután a Google nyílt forráskódúvá tette a programot, a DeepDream villámgyorsan népszerűvé vált az interneten. Később számos webes szolgáltatás, mobilalkalmazás és asztali szoftver evolválódott az eredeti GDD algoritmusából. Kezdetben, 2018-tól ezekkel az online programokkal dolgoztam a KITIN – The Story rizográfiasorozatomon, míg a valódi célközönség Van Gogh stílusában pimpelte fel szelfijeit. Valójában az volt a szándékom, hogy kamufláljam, utánozzam a régi nagy mesterek kézjegyét, és visszahozzam a képgrafikai technikák küllemét, például a rézkarc vagy a linó hatását. Mint látható, már itt, a kezdetekkor megjelent a plágium, a copyright, vagyis az eredetiség kérdése. Másrészt a hazugság és a szimuláció. Nehéz lenne egy csalárdságra építő összeesküvést a valóság őszinte magyarázatának vélni. Az új technikai képfajták rendszerint nem szándékos művészeti invenciók eredményei, jó ideig megmaradnak szórakozásnak, látványosságnak, végső soron giccsnek.
 
KITIN – New Generation
 
 
•Vajon a mesterséges intelligencia képes-e a sarkaiból kifordítani a megjelenése előtt felépült, képzőművészetre, fotográfiára vonatkozó elméleteinket?

Nyilvánvaló, hogy millió művész és teoretikus most ezen morfondírozik, lelkesen írják a doktori dolgozatukat,, én is olvasom a cikkeket, és hallgatom a podcastokat. A válaszom igen, az új generatív rendszerek mindent megváltoztatnak a képzőművészetben is.

KITIN – New Generation: Vasilia series
 
 
Egyszersmind megszűnik mű és művész dualitása: egy kezdeményező művész és (akaratlanul) egy vagy több másik művész, majd a mesterséges intelligencia és annak tervezői egyfajta szivárványcsaládba szerveződve közösen, „genetikusan” termékenyítik meg az új MI-műveket. Nem túlzás a genetikus jelző, a létrejött kép felől nézve sokkal mélyebb és complicated a részben szándékolatlan együttműködés a szereplők között. Ráadásul, viszonyrendszerük is kortárs módon progresszív. Esetünkben nem pusztán művészek közötti együttműködésről, a véletlen szerepéről vagy Moholy-Nagy Telefonkép (1922) című zománcmunkája korát meghaladó procedúrájáról van szó. Ennek az új korrelációnak megvilágítására, az érzékletesség kedvéért, egy meglepő metaforával élnék.
KITIN - New Generation: AKIKO
 
 
Gondoljunk egy férfira, aki gyermeket szeretne, de magtalan, viszont van némi elképzelése arról, milyen lenne a kisded, ezért elorozza egy másik férfi magját, akinek küllemét, szellemét irigyli, majd beültetik azt egy fiatal nőbe, akinek gondolkodását, viselkedését egy harmadik személy alakította, manipulálta olyanná, amilyen. A kisvártatva megszületett kisdedet determinációjuk és értékrendjük szerint együtt boldogságban nevelik fel. Talányos történetünkben az apa az MI-t használó művész, a másik férfi a már meglévő képet alkotó művész, a nő a program, a harmadik személy pedig a programozó. Már csak az, hogy a szülőszobában ilyen nagy a tolongás, kétséget kizárólag igazolja: új entitás született.
 
KITIN - New Generation: Bauhause love
 
 
•A fantázia, a kreativitás és az intuíció teljes mértékben kiegyenlítődik a mesterséges intelligencia által generált világ tekintetében a prompttal?

A laikusokat bizonyára felvillanyozza a prompt mint művészeti készség, gyakorlat ellen bedobott jolly joker. Szerintem azonban nem ez a lényeges. Inkább előfordulhat az, hogy előbb-utóbb minden kép, mint például a sakkprogramok esetében minden játszma, bekerül a gépek „agyába”, és azok képesek lesznek emlékezni rájuk, s előhívni őket. Ez kihívást jelenthet számunkra, hiszen ezzel a gépek olyan területre lépnek, ahol emberi versenytársak nem tudnak versenyezni velük.

Fantázia, kreativitás és intuíció nem más, mint a kártyalapok jó keverése. Mennyi képet láttam, és mennyire emlékszem? Egyáltalán mennyi élményben volt részem, hogy ezekből „új” képeket csináljak?

KITIN - New Generation: Kiss me
 
 
•Az MI-ben lezajló folyamatot szinte lehetetlen megérteni anélkül, hogy ne próbálnánk meg valamiféle szabályrendszert felállítani…

„Discovery is simply seeing what everyone else has seen – but thinking what no-one else has thought.A felfedezés egyszerűen azt jelenti, hogy azt látjuk, amit mindenki más látott – de azt gondoljuk, amire senki más nem gondolt.” Szent-Györgyi Albertnek a zsenialitást leíró metaforáját idézve elmondhatjuk, hogy bizonyos „kreatív” gondolkodási folyamatok zajlanak az MI által életre keltett robot fejében is.

A programok arra törekszenek, hogy az amúgy formátlan pixelhalmazokból jelentést és formát csikarjanak ki. Ezt a folyamatot tisztán láthatjuk, amikor a Midjourney processzálja a képeket. Ez a jelenség valójában a mesterséges pareidolia fenoménja, azaz az emberi agy által kiváltott észlelési hajlam művi indukálása.

KITIN - New Generation: Orange
 
 
•Alkotásai létrehozása során szentel-e különös figyelmet a szándékosság és az esetlegesség arányának?

Mivel mindig is montázsokat, montázstárgyakat készítettem, abszolút módon sosem irányíthattam az eseményeket. Kazinczy Gábor szerint: „A kollázs valamennyi válfajára jellemző a véletlenszerűség. Egyfelől a »talált tárgy« (objekt trouvé, ready made) alkalmazása, másfelől az, hogy a mű alkotóelemeinek spontán, véletlen összeállása ihleti az alkotót, akinek a feladata ezeket szemléletének és elveinek megfelelően rögzíteni, tudatosítani, más szóval a művet megszerkeszteni.” Ezt az izgalmas folyamatot nevezem az ismeretlenség elemének. A montázsban az embernek lehet elképzelése arról, mit akar csinálni, de a végeredmény legtöbbször valami egészen más lesz. 

KITIN - New Generation: Platoon
 
 
•Van-e olyan projektje, akciója, amely jelenleg alakulóban van?

Legújabban a generatív MI-ket használom – formatervezésre. Bogárobjektívjeim fotóit generálom tovább, beléjük olvasztva bármi más designt, ami éppen eszembe jut, és figyelem, mint egy gyerek, amikor játszik, hogy milyen akcióra milyen reakciót dob ki a gép.