© Dora Kontha, SOULSCAPES #122 2021. A TOBE Gallery jóvoltából
 
A Lélekképek című sorozat az egyén környezetének érzékelését, az alternatív valóságokat és az emlékezés folytonos változását vizsgálja az idő múlásának tükrében. Törékeny belső tájképek jelennek meg az alkotásokon, ahol az emlékek és a hiányzó részletek egymást kiegészítve új realitást hoznak létre. Az emlékezet az a képesség, amellyel élményeket és készségeket lehet tárolni, megőrizni és előhívni. Ennek a képességnek elvesztése történhet akár az idő múlásával természetes úton, vagy a neurodegeneratív agyi elváltozások következményeként is. Ez a visszafordíthatatlan folyamat az identitás, az emlékezés és a létezés témáit hozza előtérbe. Kik vagyunk az emlékeink, az átélt élményeink, és a környezetünk ismerete nélkül? Hogyan lehet úgy érzékelni a világot, ha már elveszítjük azt a tudást, melyben egyértelműen felismerjük és megértjük a körülöttünk lévő valóságot?
© Dora Kontha, SOULSCAPES #227 2021. A TOBE Gallery jóvoltából
 
A képek a láthatatlant feltételezik azáltal, hogy reflektálnak ezeknek a degradációknak különböző szakaszaira. Az idő múlásával a szubjektív memória megállíthatatlanul átalakul, károsodik vagy eltűnik, csakúgy, mint a fényképek a kémiai reakciók során. Ebben a személyes valóságban az idő és az emlékezet úgy torzítja az érzelmeket, hogy az emberi vonásokat lassan színek és formák váltják fel, és a képen látható személy fokozatosan, egyre inkább absztrakcióvá válik. Az így létrejövő experimentális fényképek különböző kézi beavatkozások útján feszegetik az instant fotográfia határait. A hosszadalmas folyamatok során a művész különböző anyagokat és folyadékokat fecskendez be a hagyományos polaroid fényképek rétegei közé, hogy azok sajátságos univerzumot létrehozva a távoli emlékek és állandóan változó érzelmek leképezéseivé válnak.
© Dora Kontha, SOULSCAPES #11 2021. A TOBE Gallery jóvoltából
 
Dora Kontha (Budapest, 1987) tanulmányait 2014-ben fejezte be a koppenhágai School of Design and Technologyn, Multimedia Design szakon, azóta Dániában él. Fotográfiai munkásságát a táj és annak személyes újraértelemzése jellemzi. Több hazai és nemzetközi kiállításon és vásáron vett részt. A külföldi sajtóban rendszeresen jelennek meg munkái, legutóbb a Polaroid Now: The History and Future of Polaroid Photography című kiadványba válogatták be egyik alkotását. A 2018-ban bemutatott nagy sikerű Dreamland című kiállítása után, a Soulscapes tárlata a második önálló megjelenése a Tobe Galleryben.
 

TOBE Gallery – 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 36.
A kiállítás 2021. november 30. – december 23. között látogatható.