Fotó: Miknyóczki Dóri
 

Jákotpuszta zárt, mégis feltárulkozó világa


A tizenhárom művész munkáinak közös jellemző vonása, hogy a fiatal alkotók a saját maguk teremtette művésztelepen, Jákotpusztán, a világ zajától távol eső tanyán alkottak. A tárlat kísérőszövegeként közölt irodalmi pontosságú naplórészlet bepillantást enged a művésztelepen történtekbe. Tanúi lehetünk a mindent meghatározó, napsütést szinte teljesen nélkülöző, borús, esős időnek, az éjszakába nyúló szakmai viták hevének, és az alkotás folyamatainak. A vázolt nehézségek együttesen termelték ki azokat az izgalmas munkákat, amelyek a Virág Benedek Ház egymásba nyíló hét emeleti szobáját most betöltik. A nagyszerűen rendezett tárlat installációi, videói, festményei, sorozatai jól rezonálnak egymásra, izgalmas párbeszédek születnek, mintha mi, befogadók is részesei lennénk az ott töltött napoknak, illetve a megelőző három év időszakának. A változatos műfajokban készült munkák mindegyike egyfajta sajátos látlelete a néhány évvel ezelőtt diplomázott alkotók munkásságának.

Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Rendhagyó dialógus volt a kiállítás megnyitója Kollár Dalma Eszter és Kovács Kristóf (alias Sajnos Gergely helyszínelő) között, akik folyamatosan egy sakkórát nyomogatva adták át egymásnak a szót. Az öt percre szabott időkeret éppen elegendőnek tűnt a megnyitóhoz, melynek során olyan információk hangzottak el, amik egy hagyományos megnyitó kereteit szinte szétfeszítik, így az ’álmegnyitó’ végül egy klasszikusan értelmezett hazai esemény antitéziseként tűnt fel. Hallhattunk a nyugat-európai gyakorlatról, ahol már jó ideje nincsenek beszédek, ám most mégiscsak Magyarországon vagyunk, s valamilyen textuális kezdetre szükség mutatkozott. Amint elhangzott, ha mégis van megnyitó, az legyen rövid, akár a BKV-zás, a napozás vagy a sebtapaszok lerántásának ideje. Hosszan inkább csókoljunk, olvassunk, aludjunk, vagy éppen kezet mossunk, különösen most, járványok idején. A megnyitó dialóg azért is lehetett fontos, mert ezzel is betekinthettünk a játokpusztai Villa életébe. Bizonyára hasonló témák és viták, életteli gondolatok hangozhattak el valamikor ott. A rendhagyó elöljáró párbeszéd inkább az új szokásokat említette, semmint magukat a műveket, de fölösleges is ezekről szólni a megnyitó alkalmával, hiszen, ha a művek nem beszélnek önmagukért, talán kár is foglalkozni velük.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Most azonban, olvasva e sorokat, mikor csak az internet teremti meg a kapcsolódást a művekkel, talán mégis szükség van rá, hogy röviden vázoljuk a tárlat munkáit és a köztük feszülő dinamikát. A kiállítás témája a művésztelepi munka megteremtése volt. Ez mindig egyedi, semmi mással össze nem téveszthető hangulat folyományaként születik meg, különösen, ha egy új, kezdeményezésről van szó, amikor a résztvevők a közös alkotás szabályait maguk fektetik le, miként a megújított megnyitó ceremónia protokollját is, amely íratlan szabályok talán az elkövetkező időszakra is meghatározók lesznek.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Jákotpuszta tanya vagy ahogyan a művészek nevezik, a Villa környezetét nagyban meghatározza maga a hely, annak fekvése, a Cserhát dombjai, a civilizációtól való fizika vagy még inkább eszmei távolsága. A nyüzsgő fővárosban élő és alkotó (illetve ott végzett) művészek számára (talán) újdonság a világtól való ilyen mértékű elzártság, a térerő és az internet hiánya, illetve a megszokottól különböző lakhatási körülmények. Az elzártsággal egyidejűleg jelentkező közösség élménye válik fontossá, amikor az egymást megtermékenyítő és vitába szálló gondolatok indukálnak teremtő energiákat, inspirálnak újabb munkákat.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Mindig érezhetők az aktuális trendek, a külföldi és hazai eseményekre reagáló gesztusok a tizenhárom művész alkotása mögött, de a világ zajától távol, ahol nem tompítják az érzékeket a civilizációs infrastruktúra nyújtotta lehetőségek, a természet erői, a táj jellegzetességei hatnak mindenek felett.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Bagi Attila és Wertán Botond videóinstallációi megmutatják a viszonylagosan érintetlen tájat, annak állandóan romló épített örökségét, illetve az ott legelésző állatok, egy birkanyáj természetes szépségét. Valamennyi jelentés, mely ezekhez az élményekhez kapcsolódik, a vidék Magyarországának egyfajta sajátos, értelmiségi attitűdből fakadó értelmezése. A táj épített installációként Balázs Nikolett és Pál Bella változatos anyagú és szerkezetű munkáiban bontakozik ki.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Menyhárt Norbert hétrészes sorozata és akrilfestménye is Jákotpuszta természeti értékeiről beszél. Murányi Mózes Márton egyszerű anyagokból épített térképe, makettje leképezi a sokat látott tájat. Kárádi Mónika textilzászlójával mintha a hely sajátos lobogóját alkotta volna meg, utalva a jellegzetességekre. Lőrincz Áron a környék rejtett mondavilágát dolgozza fel Witch című sorozatában, amely már a tájról az emberre irányítja a figyelmet. Dér Adrienn Ecce homo című installációja az egyes testrészek külön-külön való bemutatásával a legismerősebb humánus tájat ábrázolja. Rózsa Luca Sára batikolt muszlinja mintha a hajdanában itt élt emberek életmódját, sajátos világrendjét eleveníti meg.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 
Németh László festett giclée printje életképeket ábrázol, az ott töltött napok hangulatát idézve fel. Füredi Tamás ötdarabos Marseille kollázs-sorozata izgalmas nemzetközi összművészeti kalandot ígér. Papp Sándor Dávid installációja helyspecifikus, ready-made módon használja fel az üzletek hőpapírját. Az ajtót lezáró nagyméretű nyomtatott X utalhat a vidéki üzletekben még fellelhető, elválasztó, legyeket elűző szalagfüggönyökre is, amely a Join cím jelentésével szemben épphogy kizárja a csatlakozás lehetőségét. Mintha ezzel a kettősséggel is üzennének Jákotpuszta művészei (miként a talányos címmel is), hogy a csatlakozás, a művekhez való kapcsolódás leginkább csak itt, a kiállítótérben lehetséges, nem pedig a világtól távoli Jákotpuszta tanyán, ahol a művészek a világtól elzárva élhetik meg az alkotás folyamatát.
Fotó: Miknyóczki Dóri
 

A Heló világ, ma sem találkozunk című tárlat 2022. június 30-ig tekinthető meg a Virág Benedek Házban (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.)