Festményeinek alapja a rétegzettség, ami gondolati síkon és a képi kifejezésmódban is megjelenik. Ellentétes minőségekkel operál: művein egymáshoz nem illő figurák, valósághű és stilizált részletek szerepelnek kollázsszerűen. A szellemes és groteszk képek a nézőt arra késztetik, hogy újragondolja viszonyát hétköznapi tárgyaihoz, fogalmaihoz. A 2010-es Fürdőző című kép fordulópont az életműben: első alkalommal épül a síkszerű és a realisztikus kifejezésmód különbségére a kompozíció. Erre az azóta meghatározó gyakorlatra a késő középkori és kora reneszánsz művek perspektívakezelése inspirálta az alkotót.
Orr Máté világának kulcsfogalma a tradícióhoz való sajátos kapcsolódás. Festményein művészettörténeti utalások sokaságát vonultatja fel – ironikus és humoros módon. Az antik mitológiaábrázolásoktól és Hieronymus Bosch hibrid lényeitől kezdve a németalföldi vanitas csendéleteken, a barokk és a romantikus allegóriákon és a szürrealizmuson keresztül a pop artig, valamint David Hockney hiperrealista világáig számos allúzió fedezhető fel képein. De ezek többek a képzőművészeti tradíció felidézésénél: a mának szólva szimbólumokká lényegülnek, és az alkotásokat azokhoz képzőművészeti hagyományokhoz kötik, amelyekben a tapasztalat és az ideál, a valóság és a fikció keveredik, miközben a személyes élmény kifejezését segítik. Például a Most mindent gyűlölni fogsz (2019) című képen a jelképek újraértelmezése nyomán válik a szárnyas gyermek – egykor Erószt (a kereszténységben az isteni szférát) jelölő – alakja másfajta láthatatlan erő megtestesülésévé: a szerelem nyilait lövő gyermek motívuma átalakul, egy repülő felnőtt férfi a gyűlöletét szórja. Egy másik ismert toposzt, Szent György sárkányölő alakját az Először mosd meg körtéidet (2019) című festmény értelmezi át, és tesz kérdőjelet a jó és a rossz, a bűn és az erény fogalma mellé.
A művész sajátos módon, nem egyszer hibrid formában jelenít meg állatfigurákat (például: Bruant Ortolan, Vacsora egy személyre 2018). A látvány néha félelmetes: a szereplők egymást fenyegetik, sőt, eszik. A távolság, amit Orr Máté az antropomorf szereplőkkel létrehoz, megkönnyíti, hogy e nehéz érzelmi helyzetekhez a néző közelebb kerüljön, és megfelelően értelmezze azokat.

Orr Máté festőművész, grafikus
1985, Veszprém
https://www.instagram.com/mateorrpaintings/
http://mateorr.blogspot.com/
 


Orr Máté: A madarak nyelve/The Language of Birds 110x80cm, 2020

Orr Máté: Lehetne rosszabb/It could Be Worse 130x195cm, 2020

Orr Máté: Bruant ortolan 125x150cm, 2019

Orr Máté: Először mosd meg a korteket/First wash your pears 170x170cm, 2016

Orr Máté: Fürdőző/Bather 200×145cm., 2010

Orr Máté: Villámlástól megriadt tehén/Cow Frightened by a Thunderstorm 105×85cm, 2020