Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 

Az Esterházy Art Award kulturális jelentősége nemcsak a kortárs művészet támogatásában rejlik, hanem abban a lehetőségben is, hogy új társadalmi tendenciákat és gondolkodásmódokat ismer fel. A díjat kétévente ítélik oda, a díjra jelölt művészeket, illetve a fejenként 5000 euróval jutalmazott három díjazottat független nemzetközi zsűri választja ki, amelynek tagjai jeles hazai és külföldi szaktekintélyek: Sandro Droschl, a grázi Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien igazgatója; Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, Budapest; Ottrubay István, a díj alapítója, az Esterházy Privatstiftung vezérigazgatója, Eisenstadt; Rieder Gábor, PhD, az ArtKartell művészeti vezetője, művészettörténész, kurátor, művészeti szakíró, Budapest; Szegedy-Maszák Zsuzsanna, PhD, művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár főmuzeológusa, Budapest; Vitus Weh, az Esterházy Privatstiftung művészeti tanácsadója, Eisenstadt és Luisa Ziaja, a Belvedere 21, Bécs kurátora.

Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 

Az idei Esterházy Art Award-ra 282 pályázat érkezett. A figyelemre méltó mennyiségű pályaműből 26 művészt jelölt a szakmai zsűri az idei díjra. A 282 pályázatból szakmai zsűri választotta ki a 26 jelöltet.

A díjra jelölt, egyben kiállító művészek:

Balázs Nikolett, Bilak Krystyna, Czene Márta, Dallos Ádám, Dóra Ádám, EJTECH – Kárpáti Judit Eszter és Esteban de la Torre, Fábri Zachary, Fridvalszki Márk, Horesnyi Bálint, Kádár Emese, Kiss Adrian, Kiss Adrienn Mária, Koós Gábor, Kútvölgyi-Szabó Áron, Melkovics Tamás, Neogrády-Kiss Barnabás, Pintér Gábor, Rózsa Luca Sára, Rudas Klára, Schwéger Zsófia, Süveges Rita, Szabó Eszter, Tollas Erik, Tranker Kata, Trapp Dominika, Ulbert Ádám

Fotó: Végel Dániel
 
Az Esterházy Art Award 2021 díjazottjai: Rózsa Luca Sára, Tranker Kata és Ulbert Ádám.

Az összesen 15 000 euró értékű díj egyenlő arányban oszlik meg a három győztes között. 

A zsűri értékelése:

Rózsa Luca Sára. Fotók: Végel Dániel
 
Rózsa Luca Sára (Budapest, 1990 – Budapesten él és alkot) erős, szinte pszichoanalitikus áthallásokkal párosuló alkotásai hiteles és nagyon is kortárs festőművészről árulkodnak. Óriási vásznai a reneszánsz portréfestészetre emlékeztetnek, meztelen testeket ábrázolnak sajátos, természeti közegben. Rózsát minden festői képessége ellenére azonban nem az ábrázolás vagy reprezentáció módja érdekli igazán, ennél sokkal mélyebbre ás, a szubjektum és a természet pszichológiai szintjeit vizsgálja, az egyes személyiségeken belül uralkodó feszültségekre, sőt kettőségekre világít rá. Miközben az utópikus Árkádiát, a mából egy másik világba vezető kiutat keresi, a jövőben vagy a múltban találja magát. Művei túlságosan is illeszkednek bonyolult mindennapjainkhoz.
Tranker Kata
 
Tranker Kata (Székesfehérvár, 1989 – Budapesten él és alkot) az idén harmadszorra short-listás az Esterházy Art Awardon, a zsűritagok így 2015 óta kísérik figyelemmel munkásságát. A sokszor apró, efemer anyagok felhasználásával készült alkotásai idén merész léptékváltással nagyobb méretű szobrokká és installációkká alakultak át, melyek először a berlini Collegium Hungaricum csoportos kiállításán voltak láthatók. Antropomorf, képzeletbeli teremtményei mitológiai és őskori narratívákat szólaltatnak meg, miközben a sci-fi világát is megidézik. Művei az együttlétezés és az anyaság szubjektív, személyes tapasztalatait is tematizálják. Tranker a tudományok különböző területein folytatott megfigyeléseit ötvözi a mindennapi életbe beszivárgó és a valóságot áthágó művészetével.
Ulbert Ádám
 
Az Amszterdamban tanult Ulbert Ádám (Budapest, 1984 – Budapesten él és alkot) egyéni, kiforrott, minden ízében nemzetközi hangot képvisel a hazai művészeti színtéren. Expresszív festészete természettudományos tételeket és mitológiai toposzokat vegyít egymással, személyes narratívákat teremtve. Friss sorozatán – a családi örökség kapcsán – a japán kultúra egzotikus nyelvezetével vet számot, az elvágyódás sosem volt bizarr úticélját írva körül. Figuratív vásznai és háromdimenziós bronzszobrai felvillantják a képzelet szabadságának – ma különösen aktuális – metaforikus lehetőségeit.
Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 
Az elismeréshez kapcsolódó kiállítás a fiatal magyar művészvilág legmértékadóbb áttekintésének minősül. Az idei kiállítást az Esterházy Privatstiftung Esterházy V. Pálnak (1901–1989), a magyar tudomány és kultúra nagy mecénásának ajánlja. A magyar művészeti életre jelentős hatást gyakorló tevékenységét Esterházy Marcell dolgozta fel a kiállítás első termében látható videókollázsában. 
Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 
A Short List 2021-re beválogatott pályaművek meglepően nagy része foglalkozik a materialitás és a testiség szerepével. Sok elbeszélő megközelítéssel is találkozhatunk. A korábban fontosnak tűnő absztrakt és önreflexív művészeti hagyomány azonban szinte egyáltalán nem tetten érhető.
Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 
A kiállítás megpróbálja ezeket a tendenciákat kiszolgálni: a pályaművek, amelyek korábban jellemzően izoláltan jelentek meg a térben, most dialógusba lépnek egymással. Az egyik bemutatott mű például a kiállítás valamennyi terében, szétszórva jelenik meg. Ez a rendezési mód lehetőséget ad annak szemlélésére, hogy az így létrejövő, az egyes művészi világok határait átlépő kapcsolatok vajon termékeny barátságokat vagy éppen veszélyes, konkurens szituációkat teremtenek-e.
Esterhazy2021. fotó: Kerekes Zoltán
 
A kiállításhoz készült kísérőfüzet IDE KATTINTVA tekinthető meg. 

Az Esterházy Art Award – Young Scene Hungary – Short List 2021 kiállítás 2021. december 1-jétől 2022. február 13-ig látogatható a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)