Mindezt legkomplexebb módon Raffaello ábrázolta a Vatikán számára festett freskókon, különösen Az athéni iskola című stanzán.

 

Raffaello: Az athéni iskola, freskó, 1509–1511, Róma, Vatikán

 

Mai fogalmaink szerint Raffaello olyan „ballagási osztálytablót” festett, amelyen minden nebuló zseni és amelyen Platón tanár bácsi az igazgató, egykori tanítványa, Arisztotelész pedig a minden diszciplínához is értő osztályfőnök. Érdekes módon a Raffaello által megfestett csodás épület teljes egészében a képzelet szüleménye, és leginkább egy korabeli bazilikára emlékeztet: sehol sem látunk például ógörög oszlopokat, látunk viszont egy olyan csodálatos kazettás mennyezetű kupolát és egy hozzátartozó, igen kiterjedt boltívrendszert, amelyek elsőként majd a római építészetben jelennek meg. Ógörög motívum viszont a központi boltív gazdag meandermintázata. Maga a márványtömbökből emelt és árkádokkal perspektivikusan tagolt „iskola” egyébként minden irányból nyitott – olyan, mint valami színpad, amely elől éppen most gördült föl a függöny –, és mindkét oldalon szobrok szegélyezik: jobb oldalon a város névadó istensége, Pallasz Athéné a jellegzetes gorgófejes pajzzsal, bal oldalon pedig a lantverő Apollón istenség hatalmas márványszobra. Athéné szobra előtt gyülekeznek a „reál” tantárgyak legnagyobb koponyái: matematikusok, építészek és csillagászok. 4 óránál talán Eukleidészt látjuk, a geometria megalkotóját, amint egy kisebb csoport élén éppen méréseket végez a körzőjével, ugyanitt értekeznek földgömbjeikkel a csillagászok, egyikük talán az ókori geocentrikus világképet megalapozó Ptolemaiosz. Apollón szobra előtt látjuk a „humán” tantárgyak legnagyobb ókori lángelméit. A babérkoszorús költő 9 óránál egyaránt lehet Epikurosz vagy Horatius, míg a vaskos könyvet tanulmányozó filozófus feltehetőleg Püthagorasz. 6 óránál két teljesen elszigetelt alak tűnik fel, akik köszönik szépen, nem kérnek az említett csoportokat jellemző team-munkákból: az egyikük, aki a súlyos kőtömbnek támaszkodik, a mizantróp Hérakleitosz, a dialektika atyja, felette, a lépcsőkön elheverő félmeztelen idős férfi pedig minden bizonnyal a cinikus Diogenész.

Raffaello mesteri módon, a lépcsők segítségével képes érzékeltetni egyfajta „hierarchiát” is az athéni iskolában. Diogenész békésen sütkérezik az első három lépcsőfokon, ám a legnagyobbak az utolsó, 4. lépcsőfok felett disputálnak. Közülük a legfontosabbak: 10 óránál az ókor legnagyobb hadvezére, Alexandrosz, 11 óránál Szókratész zöldszínű köpenyében. Természetesen minden tekintet a 12 óránál álló két központi alakra szegeződik. Kulturális hatásuk felmérhetetlen. A szemtelenül fiatal Raffaellónak sikerült egy-egy tökéletes kézmozdulattal összefoglalnia szinte mindent, ami a nyugati filozófiában addig történt, és az elkövetkező félezer évben még történni fog. Platón tanár bácsi felfelé mutat, az Ideák és a Legfőbb Jó irányába, ahol minden kör tökéletesen kerek és egy nem emberi erkölcs és etika uralkodik. Ezzel szemben a hihetetlenül intelligens tekintetű Arisztotelész tanár bácsit az érdekli, ami lent van: tehát a természettudományok, a logika és az emberi társadalom. A raffaellói ősmozdulat lényege: mi a Valóság és mi a Látszat? Annyi a világ, amit látunk és érzékelünk, avagy létezik egy vagy több, a miénktől független, metafizikai világ?

Az athéni iskola – kisokos

 

A kép fókuszában álló két központi alak nemcsak térben különül el a többi szereplőtől, hanem időben is. Úgy árad belőlük a megtermékenyítő szellemi hatás e különleges „téridőben”, mint a Napból a napsugarak, és úgy övezik őket a tanítványok, mint a Napot a körötte keringő égitestek. S bár Raffaello világképe még geocentrikus világ, festménye mégis egyfajta „prófécia”, amely már a heliocentrikus világképet jósolja meg. Ahogy prófécia az is, ahogyan az ókori filozófusok egy-egy reneszánsz művész bőrébe bújnak. Így a márványkőtömbnek támaszkodó Hérakleitoszban Michelangelót ismerjük fel, míg Platón tanár bácsiban Leonardót – talán az egyetlen olyan személyt a nyugati kultúrából, aki univerzalitás tekintetében valóban eléri Platón szintjét. Raffaello nem ismerhette Leonardo tudományos életművének java részét, sem a Mona Lisát, művészi intuíciójának hála, mégis képes volt azonosítani őt Platónnal. Nem kérdés, hogy ezzel a képpel Raffaello a reneszánsz humanizmus csúcsteljesítményét alkotta meg, olyan freskót, amely jóval túlmutat önnön esztétikai jelentőségén és egy mindent átható esztétikai hiperobjektummá válik. Az athéni iskola az emberiség egyik legmagasztosabb pillanatát ábrázolja, azt a történelmi pillanatot, amikor az athéni Akropolisz épült, felhangzottak Periklész első szónoklatai és Szophoklész híres kórusműve az ember nagyságáról: „Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Csakhogy pusztán tudományos szempontból Raffaello tudósainak geocentrikus világképét azóta felváltották a heliocentrikus, kopernikuszi, newtoni, einsteini etc. világképek, míg a „csodálatos” emberiség egyre mohóbban kezdte el kizsákmányolni saját magát és környezetét, illetve egyre több kirívó gaztettet követett el. Így Raffaello szellemi csúcsteljesítménye, e zseniális osztálytabló, a történelem nagy egésze szempontjából sajnos csak egy átmeneti korszakról készült pillanatfelvétel maradt. Ezért cikkem második, befejező részében Lovász Ádám filozófus vázolja fel, hogyan változtatta meg a reneszánsz szellemi perspektíva az emberképet. Ebből következően nyílhat mód a reneszánsz poszthumanista szellemű rákérdezésére is.

Az athéni iskola (részletek): Platón, Arisztotelész, Eukleidész, Ptolemaiosz