A jövő házának lakói VII., 2023 

 

Valaha többnyire a gyerekek imitációs játékainak ábrázolása volt jellemző, azaz, ahogyan játék közben is a felnőtteket utánozták. Ezt még Bruegel Gyermekjátékok című képe is jól jelzi. Ez persze így nagyon leegyszerűsített lenne. A középkori gyermekszemléletről való diskurzus annak a Philippe Arièsnek köszönhető, aki 1960-ban, Párizsban adta ki L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime/A gyermek és a család az ancien regime korában című művét (magyarul: Gyermek, család, halál, Gondolat, Budapest, 1987).

A jövő házának lakói VI., 2023 

 

A gyermekkor mint sajátos, elkülönített életszakasz csak a XVII–XVIII. századtól, a polgárosodástól jelent meg.  Párhuzamosan azzal, hogy a felnőttséghez kapcsolódó szerepek kibővültek, amelybe a gyerekek nyilvánvalóan még nem tudtak bekapcsolódni, határozottan különvált a felnőtt- és a gyermekkor. Ráadásul ekkor kezd elterjedni az iskoláztatás, s kezdik tudatosan fejleszteni a gyermekeket. Ariès tanulmánya felkeltette az érdeklődést a téma iránt, s elindult a gyermekkor sajátosságainak, jellemzőinek további kutatása.

A jövő házának lakói V., 2023 

 

A művészetben a gyermekábrázolások a XVII. századtól a XX. századig leginkább a zsánerképeken jelennek meg, és továbbra is a magasabb státusú családok reprezentációs portréin vagy az alkotó saját gyerekeinek ábrázolásaként. A szocializmus idején a szépen felöltözött és örökké boldog családok, boldog gyerekek a szép élettel kecsegtető kommunista jövő üzenetét sugallták. Talán épp ezért is volt néhány olyan év, évtized, amikor kényes téma lett családot, gyereket festeni, mert ezek az előképek rémlettek fel.

A kék sapka, 2018
 

Az utóbbi időben a szocializmus képei már elhalványulni látszanak, másrészt egyáltalán nem aktuálpolitikai módon, hanem ahogy a női alkotók, mi több, a nőművészek saját élményeiket kezdték tematizálni a művészetben, előkerültek a különböző női szerepek, s a velük kapcsolatos sztereotípiák. Ezeken a műveken már a kritikai attitűd is megjelent a konvencionális társadalmi elvárásokkal szemben. Az egyik ilyen saját létélményből fakadó témája a női művészeknek az anyaság kérdése, az anya–gyerek kapcsolat, és persze azután önállóan a gyermek, aki sokszor az alkotó gyermekkori énje vagy épp a saját gyermeke. Érdekes, noha nem túl meglepő, hogy ezek a gyerekábrázolások a kortárs művészetben elsősorban női alkotókhoz kapcsolódnak, bár például Fehér Lászlónak is visszatérő témája saját családja és a gyermekei, sőt olykor mások gyerekei is.

Álomfelhő, 2023

 

A kortárs magyar művészetben az egyik emblematikus gyerekábrázolás-sorozat Hajdú Kinga 5 kép című munkája 1997-ből. Újabban Fajgerné Dudás Andrea tematizálja a családi életet, a nők láthatatlan munkáját, benne természetesen a gyereknevelést. Nemrég zárt be az Inda Galériában Czene Márta anyasággal, gyermekkori emlékekkel foglalkozó kiállítása.

Jakatics Szabó Veronika korábban is készített gyermekképeket, legrégebbi ilyen jellegű munkája 2007-ben született, ez a mostani kiállítása azonban kifejezetten a gyermekekről szól, részben festmények, részben grafikák által.

A nagy ugrás napja I., 2023

 

Milyen képzeteket társítunk a gyerekekhez? Többnyire az ártatlanságot, a felhőtlen boldogságot, a fantáziát, a szabadon szárnyaló képzeletet. A gyerekekhez köthető egyfajta „eredendő állapot” is, amely őszinteségével, sajátos (archaikus-mágikus és ösztönös) látásmódjával és konvenciómentességével markánsan eltér a felnőttek világától. Ez a gyerekkorhoz köthető létállapot inspirált többek között olyan alkotókat, mint Jean Cocteau, William Golding, Balthus vagy Oskar Kokoschka… Jakatics-Szabó Veronikát is – a női, anyai aspektusokon innen és túl – intellektuálisan ezért vonzza témaként a gyerek és a gyerekkor motívuma. Sokszor ezt a szabály nélküli világot értékesebbnek tarjuk, sokan azt gondolják, mintha az iskola mintegy megrontaná ezt az ősi, burjánzó képzeletvilágot. De a fejlődéslélektanból, gyerekpszichológiából jól tudható, hogy ez a fantáziacentrikus gondolkodás körülbelül hétéves korra az iskola nélkül is változna, az agy átalakul egy racionálisabb működési üzemmódba. A művészek számára meg különösen idealizált állapot, erénynek tekintik az „örök gyerek” karaktereket.

A neonzöld edzőcipő, 2023

 

Nem a gyerek imitáló tevékenységei láthatók Jakatics Szabó Veronika ábrázolásain, hanem sajátosan gyerektevékenységek, tipikusan gyerekhelyszíneken, például játszótéren. Kiállítás a kiállításban a nyolcdarabos pergamen-pasztell rajzok sora, ahol a városi táji háttérben látszódnak a gyermekek, mintegy elképzelve a jövő városát nekik. Ebben a sorozatban szinte szó szerint, technikailag is „egymásra vetül” múlt és jövő, az emlékezés és a „jövőbe látás” egyaránt megjelenik és összefonódik. A kiállítás egyik legszebb képe a Nabis világát idéző Álomfelhő, amelynek egy színben tartott (kék) képi világa expresszíven jeleníti meg a hétköznapi (utcai, városi) motívumokat. A jelentkezés a szertartásra szintén ilyen stílusú, akárcsak Az őszi preraffaelita emlék, bár ezt a művet még izgalmasabbá teszi a kép szélein felsejlő számítógépes chip, mintha egy digitálisan őrzött emlék kerülne elő. A kisfiú labirintussal (akinek a kezében egy mobiltelefon látható) szimbolikus útkeresés, vajon megtalálja-e a gyermek a saját útját, jó irányba indul-e. A labirintus középpontjában egy tojás motívuma jelentik meg, amely szándékosan kelt archetipikus asszociációkat.

Átmászó, 2023

 

Érdekes a képeken megjelenő nézőpont is, pontosabban nézőpontok: például a mászóka alulról (békaperspektíva), vagy az Ikrek csillagkép, ahol a két gyerek (ők nem is a sajátjai) emelkedik a magasba, akik jóval nagyobbak, mint a kép alján álldogáló-ücsörgő staffázs alakok. A festőnő elképzelése szerint a kép középpontjában álló (lebegő) gyermekalakok mitologizálódtak, csillagképekké váltak, ahogyan az számos archaikus kultúra mondáiban, mítoszaiban is megtalálható. Az alagút belülről (Alagút a fény felé, Időalagút), vagy a szinte monokróm felületből kinéző gyermek (Átmászó), vagy épp a felülről, madárperspektívából látott vonuló gyereksereg (Varázssál), s a játszó gyerekek (Játsszunk építőset!), akárcsak a guggoló perspektívából láttatott babakocsis kép (Kék sapka).

Akarsz-e játszani V., 2022

 

Miért ez a sok nézőpont és perspektívaváltás? Ezek után persze kérdés, valójában kinek is a nézőpontja érvényesül, ki is van a képen? Kiről szólnak ezek a képek? Ugyanis a perspektívák, lásd az alulról mutatott mászóka vagy a felülről láttatott vonuló gyereksereg nemcsak ügyes képi kompozíció, hanem az aggódó anya nézőpontja, aki innen látja az eseményeket, alulról a mászókát, felülről, netán az ablakból a gyerekeket. A művészettörténetben különböző perspektívákról beszélünk: 1-2-3 iránypontos perspektíváról, a levegőperspektíváról, a madárperspektíváról, a békaperspektíváról stb. A sokféle perspektíva után egy új fogalmat is behozhatunk, az aggódó anya perspektíváját.

Játsszunk épitőset, 2022

 

A jövővel nem a gyerekek foglalkoznak. Azt sem tudják igazán, hogy mi az, legfeljebb a következő játékig, csokiig, másnapig vagy a nyaralási tervekig terjed számukra a jövő, ez is a szülőket foglalkoztatja. Ez a sorozat leginkább az alkotóról szól, aki a gyerekeken át látja a világot, az ő jelenükért és jövőjükért aggódva. Így valójában valamennyi kép akár önarcképnek is tekinthető.

 

A kiállító művész a képek létrehozása során az MMA alkotói ösztöndíjában részesült.

 

A jövő házának lakói – Jakatics Szabó Veronika kiállítása 2023. június 9-ig tekinthető meg a soroksári G13 galériában (1238 Budapest, Hősök tere 13.)