Művészete a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutat meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre; művei a közvetlen érzékiség tapasztalatát nyújtják.
Stúdióenteriőr, 2022
 

Tóth Anna Eszter kiállítása a Resident Art galériában

A matéria, szín, forma és méret kölcsönhatásából, olykor meghökkentő találkozások révén születő művek a harmadik dimenzióból a sík felé haladva a teljes befogadói teret birtokba veszik, és olyan totális élményt nyújtanak, amely a szemlélőt a látás, tapintás és térérzékelés komplex, szimultán élményével árasztják el.

No Palm Tree Grows Under Smooth Sea, 2022
  

Kisplasztikáin a művész a hétköznapok jelentéktelen, véletlenek összhatásából születő jelenségeit emeli ki környezetükből, majd formába önti, installatív műtárgyként a galéria terébe helyezi, és ezáltal alkotássá nemesíti. A mosatlan vagy éppen száradó ruhakupacok, elhagyott zoknik, ruhahalmok változatos színei, egymásra rakódó mintái olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy életünk rutincselekvéseiként – akárcsak a villanykapcsolás, a kézmosás vagy a kávéfőzés – vizuális aspektusaikról nem veszünk tudomást, színeik és mintáik véletlenszerű tobzódásait figyelmen kívül hagyjuk. Tóth Anna Eszter művészi gyakorlatában e véletlenszerű kompozícióba rendeződő jelenségek különböző aspektusait vizsgálja, elemzi, majd alkotja újra.

Giants I., 2022
 

Munkamódszerétől nem idegen a kisajátítás (appropriation) módszere, melynek során, többek között a Sol LeWitt, Yayoi Kusama vagy Simon Hantai műveiből vett képtöredékeket saját kompozícióiban használja fel. A ’pattern’ szerű idézetek soha nem ismétlődő, véletlenszerű kollázsokba rendeződnek, az anyagok változatos gyűrődései festői minőségként élnek tovább a sík felületen. Az élénk színek egymás mellé rendezéséből így meglepő színtársítások és kontrasztos kompozíciók születnek. Alkotói gyakorlatában az első kompozíció frissessége, dinamizmusa fontos szerepet játszik, amely sok esetben meghatározó marad a mű végső változatában is. Kompozíciói gyakran a befejezetlenség hatását keltik.

Column I., 2020 Fotó: Lukács Gabi
 


Az életnagyság fölé nagyított minták felmutatásával, a különböző minőségű anyagok síkfelületen történő ütköztetésével, valamint a faktúrák párbeszédre léptetésével a nagy méretű vásznak vagy a kisebb méretű kollázsok absztrakt kompozíciói egyaránt felszámolják a közvetlen kapcsolatot mű és valóság, kompozíció és kiinduló forma között. Kollázsai és festményei bár emlékeztetnek a látványvilág tárgyaira, de közvetlenül nem feleltethetők meg azoknak. Kiállításunkon a látogató a totális érzéki élménytől elárasztva, a művész útját visszafelé bejárva indulhat el a kollázsok érintésével a látványvilág élményeinek tárgyi lenyomataiig.

Tóth Anna Eszter (1985) 2014-ben festőművészként diplomázott. 2016-ban Barcsay-díjat kapott. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA hallgatója. 

2022. szeptember 28. – október 26.
1085 Budapest, Horánszky u. 5.
A kiállítást Ványa-Kiss Zsófia nyitja meg.