A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett bemutatón Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Professzorok Batthyány Körének korábbi elnöke méltatta a kötetet, amelynek legfőbb célja annak bizonyítása, hogy

a vallásos hit és a tudomány korántsem állnak ellentétben egymással.

A szerzők úgy avatják be az olvasót az evolúció titkaiba, hogy Darwin munkásságán keresztül közelebb kerülhessenek az isteni teremtő logika megismeréséhez. Sótonyi professzor minden gondolkodni akaró és tudó embernek, közülük is elsősorban a gyermekeink nevelésével foglalkozóknak ajánlja ezt a könyvet, amely szerinte főként a tanárképzésben akár kötelező tananyag is lehetne.

Sótonyi Péter professzor: Közelebb kerülhessenek az isteni teremtő logika megismeréséhez (fotók: Májer Csaba József)

 

Mint Barla Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának fizikusa, az egyik szerkesztő elmondta, az egyetem számos oktatójának és kutatójának többéves munkáját összegző kötet a hit és a tudomány összhangjára hívja fel a figyelmet.

Sárai-Szabó Kelemen, a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele a könyv utószavában a hit és a tudomány olykor viszontagságos kapcsolatáról ír, s reményét fejezi ki, hogy „e könyv is apró lépés lehet a megismerés e két útjának harmóniája felé”. A könyvbemutatón kiemelte: a mű megmutatja,

hogyan lehet párbeszédet folytatni e két megközelítés között, amelyekről sokáig úgy gondolták, nincs közük egymáshoz.

„Arra is felhívja a figyelmet, hogy különböző gondolkodású emberek is tudnak közösen valami nagyszerűt alkotni.” A tanulmányokat olvasva elgondolkodhatunk azon, kitől indult, ki felé tart, és mi értelme a létezésnek? A győri bencések egyik küldetése éppen az, hogy az embereket ezekről a kérdésekről való töprengésre biztassák.

Sárai-Szabó Kelemen perjel: Apró lépés a megismerés e két útjának harmóniája felé

 

A szerkesztők részéről Szabó Péter, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának docense a könyv előzményeire visszatekintve elmondta: Charles Darwin (1809–1882) halálának 100. évfordulóját még diákként élte meg, születésének 200. évfordulóját már szervezőként ünnepelhette az Apáczai-karon rendezett emlékkonferencia alkalmával. Az előadók tanulmányaiból 2010-ben született kötet a jelenlegi közvetlen előzményének tekinthető. „Eltelt újabb tíz év, és arra kerestük a választ, hogy egy évtized alatt mennyiben változott a hit és a tudomány kapcsolata, hogyan látják ezt ma az akkori előadók és az újonnan felkért tudósok.”

Szabó Péter: Egy évtized alatt mennyiben változott a hit és a tudomány kapcsolata?

 

Bagyinszki Ágoston, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatási és kutatási rektorhelyettese a könyv első olvasóinak egyikeként osztotta meg benyomásait. Kifejtette: a tanulmányok közt többféle megközelítéssel találkozhatunk, és vannak szerzők, akik

a természet gazdagságára való rácsodálkozás élményén keresztül visznek közelebb az isteni teremtő logika nagyszerűségéhez.

Erre jó példa az egyik szerkesztő, Könnyid István agrárszakmérnök, a Széchenyi-egyetem Botanikai Kutatócsoportjának külsős tagja Darwin az orchideák bűvöletében című tanulmánya. A szerző arra a természeti csodára világít rá, amely a híres tudóst is lenyűgözte. Kiemelte, az érvek és ellenérvek felsorakoztatásánál fontosabb feladat annak a gyönyörű világnak a bemutatása, amely körülvesz minket, és amelyet kötelességünk óvni és megőrizni.

Az illusztrációkról Vertel Beatrix tervezőgrafikus elmondta: arra törekedtek, hogy a növényeket hazai élőhelyeiken mutassák be, s hogy a természet csodálatos rendjét mikroszkópos felvételekkel is szemléltessék.

Zárásként Sárai-Szabó Kelemen mondott köszönetet mindenkinek, aki a kötet megjelenését megelőző négy év kiváló csapatmunkájában részt vett. A könyvet az érdeklődőknek november 23-án, 13 órakor a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehetségnap keretében Győrött, a Széchenyi István Egyetem könyvtárában is bemutatják.